Controle Bestedingen 2016 - Update 1 - Nieuwe Plannen

 

Nyima Kunga, bestuurslid van het Gesar Fund en de contactpersoon van het Gesar Team ter Plaatse in Dönda, Yushu en Xining, heeft deze week het visum voor China ontvangen. Dat betekent dat we ook dit jaar weer in staat zijn te controleren of de plannen van afgelopen jaar, zowel de plannen van het bestuur, van de lokale vrijwilligers als van de nomaden zelf, uitgevoerd zijn.

Gesar Fund Family to Family

 

 

 

 

 

 

Het Gesar Community Centre wordt langzamerhand mooier (door het toevoegen van een stupa en een ruimte voor een gebedsmolen) en dus functioneler.

 

Gesar General Store

 

 

 

 

 

 

De General Store is, ondanks de inspanningen van de lokale vrijwilligers die de nomaden helpen en aanmoedigen, na een succesvolle start vijf jaar geleden, nu minder succesvol. Verscheidene personeelsbezettingen worden uitgeprobeerd, en ook dit jaar zal Nyima zich ter plekke buigen over de mogelijkheden om de winkel weer tot een succes te maken.

 

De gezondheid projecten verlopen ieder jaar naar wens. Veel nomaden en hun kinderen worden jaarlijks gecontroleerd op hepatitis en TB. Onze ambulance bereikt de meest afgelegen gebieden en zieken worden verwezen naar de Chinese Volkshospitalen die gratis behandeling bieden.

Sinds twee jaar biedt het Gesar Fund ook gratis medische controle een de middelbare school van Chindu. Als tegenprestatie helpen de leerlingen ouderen en behoeftigen bij dagelijkse klusjes en geven ze voorlichting over TB en hepatitis preventie.

 

Vorig jaar na de Controle Bestedingen gaf Nyima een interview met de Shambhala Times  waarin hij vertelde over zijn vreugde over het feit dat de nomaden langzamerhand aan het idee gaan wennen dat ze zelf nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. Voorzichtig worden nieuwe plannen gemaakt om geld te verdienen.

 

Ondanks ons enthousiasme blijven we echter kritisch en houden we continu de vinger aan de pols. De General Store heeft afgelopen jaren aangetoond dat er pieken en dalen kunnen zijn. Omstandigheden in China kunnen altijd wijzigen waardoor plannen moeten worden herzien. Maar ook goede uitvoerders vinden onder de analfabete nomaden is niet makkelijk.

 

Desalniettemin blijven we doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe plannen. Zo gaat Nyima onderzoeken of het mogelijk is jonge Yak-koeien te kopen voor nomaden die geen beesten meer hadden. Melk, boter en haar kunnen dan worden verkocht om in het levensonderhoud te voorzien. De nieuwe eigenaars moeten dan wel zeer gemotiveerd zijn, want er kunnen alleen minimaal 2 jaar oude koeien worden gekocht, omdat de kalveren alleen maar geld kosten.

 

Controle Bestedingen 2016 - Update 2 - Xining

 

Afgelopen maandag is Nyima aangekomen in Xining, China. Om aan de hoogte te wennen zal hij drie dagen bij zijn familie verblijven en dan met de auto doorreizen naar Dönda. De reis naar Dönda duurt ongeveer 12 uur.

     

In Dönda zal hij met de lokale Gesar vrijwilligers en natuurlijk met de aanwezige nomaden spreken. We willen graag dat de winkel weer goed gaat lopen  en dat het GESAR community CENTRE meer uitstraling krijgt zodat er meer bezoek komt en dus ook meer inkomsten kunnen worden gegenereerd die tegoed komen aan de nomaden families. Dit is mede een reden geweest voor het bouwen van het gebedswielhuisje met de stupa op het dak.

 

Tevens zal de stand van zaken aangaande van zelfredzaamheid van de nomaden worden besproken. Zijn de aangedragen initiatieven gerealiseerd? Wat kan het Gesar Fund doen om nog niet gerealisserde initiatieven extra te ondersteunen?  
De gezondheidsprojecten hebben succes. Zijn er mogelijkheden om deze uit te breiden om nog meer nomaden te bereiken?

 

De onderwijs projecten van de Konchok foundation. Wat is de status en zijn er mogelijkheden om onze bijdrage zinvoller te maken of uit te breiden?

 

We wachten op de eerste foto's en het eerste belletje en/of appje van Nyima!

 

Controle Bestedingen 2016 - Update 3 - Pacha

 

Weer een uitbreiding van het Gesar Fund TBC-bestrijdings project!

 

Na een bezoek aan Dönda (waarover in een andere update meer; we wachten op foto's) is Nyima doorgereisd naar het Pacha klooster. Omdat het Gesar Fund zo succesvol is geweest met het uitbreiden van ons gezondheidsproject, was het idee onstaan om te zoeken naar meer lokaties waar we ons project grootschalig konden neerzetten.

 

In 2015 heeft de middelbare school van Chindu hiervan geprofiteerd, dit jaar heeft Nyima namens het Gesar Fund 5000 euro beschikbaar gesteld aan het Pacha klooster om alle bewoners en alle nomaden-bezoekers van het Pacha klooster gratis TBC testen aan te bieden. Zoals op onze Gesar Fund Gezondheidszorg gemeld kunnen positief geteste nomaden zich gratis laten behandelen in de het Volkshospitaal, maar worden de medicijnkosten niet vergoed. Deze kosten zal het Gesar Fund dus dragen. En natuurlijk wordt onze Gesar Ambulance ingezet!

 

 

Op de foto is de officiële overhandiging van de door de abt van het klooster geschilderde vlag te zien, waarop staat dat de abt namens het klooster en het Tibetaanse volk het Gesar Fund dankt voor de hulp en de financiële bijdrage.

 

Dergelijk goed werk kunnen wij mogelijk maken dankzij uw gulle donaties. U kunt ons werk ondersteunen met een donatie via onze donatie-pagina. En ook kleine donaties dragen bij tot veel resultaat!!!

Het bestuur van het Gesar Fund,
     Han de Wit
     An van Bolhuis
     Eric Elbers
     Nyima Kunga
     Maarten Regtien

 

Controle Bestedingen 2016 - Update 4 - Chengdu

 

Chengdu bacteriële epidemie!!!

Click to see more photos on Gesar Fund on Flickr

In de provincie Chengdu heeft de afgelopen maand een bacteriële epidemie plaatsgevonden, veroorzaakt door ontbindende dode dieren.

 

Wanneer dode dieren ontbinden komen bacteriën die normaal in het lichaam worden vastgehouden vrij waarmee ze een risico vormen voor de mensen.

 

Het opruimen van dode dieren vindt in nauwelijks plaats vanwege de enorme afstanden. Onder normale omstandigheden (en dat is hier de extreme hoogte en de extreme droogte van de lucht) vindt natuurlijke balseming plaats.

 

Maar helaas, gemiddeld zo'n één keer in de tien jaar gaat het mis, en vormen 'ontsnapte'bacteriën een gezondheidsrisico voor de mensen.


De provicie Chengdu is nu al drie weken afgesoten en medische teams en bestrijdingsteams zijn de bergen ingetrokken om anti-bacteriële vloeistoffen te spuiten.

 

De lokale Gesar vrijwilligers (incluis doctoren en verpleegkundigen van het Volkshospitaal) zijn ook in actie gekomen en hebben de Gesar Ambulance genomen om af te reizen naar dorpen en gehuchten zoals Dönda, waar watervoorraden werden gedesinfecteerd en dode dieren werden verbrand.

 

Tevens werden alle nomaden onderzocht en indien nodig antibiotica toegediend.

 

Controle Bestedingen 2016 - Update 5 - Resultaten

 

Nyima is terug uit Tibet en we zijn weer op de hoogte van de geboekte resultaten en de laatste ontwikkelingen.

 

Gezondheids Project
Allereerst: zoals eerder gemeld hebben we ons TB-bestrijdingsproject verder kunnen uitbreiden met nóg een school. Op onderstaande foto ziet u de nieuwe directeur van de Chindu School voor Wezen het officiële contract tekenen voor de ontvangst van de hulp van het Gesar Fund.

   

De hulp van Gesar Fund omvat testen op TB, testen op besmettelijke ziektes, en het verstrekken van medicijnen en geneeskrachtige kruiden ten behoeve van de algemene gezondheid. Bij gevonden besmetting of ziekte worden de leerlingen verwezen naar het Chinese Volkshospitaal waar de behandelingen gratis zijn. Echter, de daar bij behorende medicatie is niet gratis; deze wordt betaald door het gesar Fund.

 

Overigens: het tekenen van een contract is een soort van symbolische daad waaraan grote waarde wordt gehecht. Elk jaar zal het contract worden vernieuwd.

 

De Gesar General Store
De Gesar General Store loopt niet goed. De huidige manager is niet in staat om klanten te binden en de winkel tot een ontmoetingscentrum te maken. Dit is al een twee jaar gaande, en dat de lokale Gesar vrijwilligers de winkel hebben opengehouden is in afwachting geweest van de aanleg van de nieuwe snelweg langs Dönda. Echter, deze zomer is bekend geworden dat de nieuwe snelweg toch niet langs de General Store wordt aangelegd, maar vrij ruim rond Dönda wordt aangelegd.

Nyima heeft de knoop doorgehakt en vooralsnog zal de General Store worden verplaatst naar een van de ruimtes in het Gesar Community Centre, waar meer aanloop is, ondanks dat het verder van de snelweg verwijderd is dat de General Store.

 

Het Gesar Community Centre
Het gebedshuisje en de stupa worden verder voltooid, we kunnen helaas nog geen foto's tonen.

 

Vanuit het Community Centre was in afgelopen winter ook een nieuw zelfredzaamheid initiatief begonnen: het maken van souvenirs van Yakhaar voor transit toeristen in Dönda.

 

De nomaden waren zeer enthousiast tijdens  het maken van de souvenirs, en hoopten op goede verkopen deze zomer.

Helaas! Nu de snelweg langs Dönda loopt komen de toeristen bij de verplichte stop minder snel in het centrum en dus ook minder in de General Store of het Community Centre. We wachten nu een jaartje af om te kijken of er aangaande de aanleg van de snelweg nog meer wijzigingen gaan komen. Pas dan kunnen gaan bepalen of we de souvenirs eventueel op een andere plek kunnen gaan aanbieden.

 

Tot slot

Het Gesar Fund werkt continu aan het verlichten van armoede, het stimuleren van onderwijs en het bevorderen van gezondheidszorg in Kham en Chengdu. In het kader van de armoedebestrijding streeft het fonds ernaar om de Tibetaanse nomaden zelfvoorzienend te maken: het fonds stimuleert initiatieven en biedt bij reële plannen financiële steun.

 

Het Gesar Fund heeft continu te maken met immer wisselende omstandigheden: dat is de status quo van het huidige China. Deze zomer is gebleken dat de wisselende omstandigheden roet in het eten heeft gegooid aangaande het initiatief van het maken en verkopen van souvenirs om 'onze' nomaden zelfstandiger te maken.

Daarentegen is het wel mogelijk gebleken nóg een school aan te sluiten bij ons Gezondheids Project en TB-testen aan te bieden aan het Pacha klooster!

 

We blijven doorgaan met het leveren van steun aan de nomaden en zullen immer moedig als een Shambhala krijger alle veranderingen het hoofd te bieden. Uw steun blijft daarvoor van belang! Op onze Donatie Pagina kunt u een donatie, groot of klein, naar ons overmaken. Het bedrag wordt zeer goed besteed en u betaalt geen overhead, want het Gesar Fund wordt geheel gerund door vrijwilligers!

 

 

De volgende update wordt verzonden zodra er bericht is van Nyima!

 

 

Gesar Fund Projecten

Controle bestedingen

 

Hieronder vindt de links naar de Controle Bestedingen van afgelopen jaren. Elke reeks bestaat uit een zestal berichten rechtstreeks ontvangen uit Kham.

 

   *     Controle bestedingen 2016

   *     Controle bestedingen 2015

   *     Controle bestedingen 2014

   *     Controle bestedingen 2013

   *     Controle bestedingen 2012

   *     Controle bestedingen 2011