Controle bestedingen 2012

Ook dit jaar reist Nyima Kunga weer af naar Kham in Tibet om te verifiëren of het geld dat door het Gesar Fund gestuurd is goed wordt besteed. Op deze pagina het verslag van zijn bevindingen.

 


Update 02-07-2012 

Om het geheugen weer even op te frissen vindt u hieronder een overzicht van wat het Gesar Fund het afgelopen jaar heeft weten te realiseren in Kham.

 

Na de aardbeving in 2010 heeft het Gesar Fund vooral noodhulp gegeven: basisvoedsel en dekens. Zodra de eerste nood was geledigd zijn de eerder noodgedwongen stopgezette projecten weer opgepakt: zie Nyima's bevindingen in Controle bestedingen 2011 en is er samen met de armste nomadenfamilies een nieuw project gestart: het Family to Family project.

 

Family to Family project: In het afgelopen jaar is het Family to Family project zeer succesvol gebleken: er is een goedlopende kruidenierswinkel gekomen (Gesar General Store), een bakkerij en kleinschalige kledingproductie. Ook binnen de Shambhala wereld is dat niet ongemerkt gebleven: zowel een interview met Nyima als Han zijn geplaatst in het Boeddhistisch Dagblad en het Shambhala Magazine. Inmiddels zijn er ons weer veel nieuwe door de nomadenfamilies bedachte plannen ter ore gekomen, die Nyima in samenwerking met de families en het lokale Gesar team zal gaan uitwerken.

 

Onderwijs: Onderwijs is een van de rechten van het kind en het Gesar Fund vindt het belangrijk om daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sinds 2009 is Gesar Fund in samenwerking met Konchok Foundation betrokken bij het onderwijs. Gesar Fund subsidieerde in het verleden de aanschaf van schoolmeubels en leermiddelen. Daarnaast geeft Gesar Fund geld voor de maaltijden. Om een kind een schooljaar lang te kunnen voeden, is ongeveer € 175 nodig. In de afgelopen drie jaren heeft Gesar Fund € 20.000 geïnvesteerd in dit project.

 

Gezondheidszorg: op 6 mei 2009 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Gesar Fund en een lokaal ziekenhuis in Chenduo getekend, met als centraal punt: het Gesar Fund stelt de nomadenbevolking in staat zich gratis te laten testen en het ziekenhuis levert de medische mankracht en expertise. De nomaden leven vaak te geïsoleerd om naar een ziekenhuis te komen. Ze zijn veelal onwetend over oorzaak en gevolg van infectieziekten en ook kunnen zij de kosten van testen niet betalen. Daarom is door het Gesar Fund een ambulance met ondermeer Röntgenapparatuur voor TBC tests aangekocht. De ambulance rijdt met doktoren van het Algemene ziekenhuis naar verafgelegen kloosters, gehuchten en  tentenkampen van nomaden om mensen te testen op TBC en  hepatitis B en voor het geven van voorlichting over preventie.
 

 

Bij de aardbeving van 2010, waarbij ook de ziekenhuizen in Chenduo waarmee wij samenwerken werden vernietigd, hebben we onze ambulance ingezet voor het ter plekke testen van botbreuken en het vervoer naar andere ziekenhuizen. Nu  de ergste nood van de aardbeving gelenigd is, is het gezondheidsproject weer in een iets andere vorm hervat, met nadruk op voorlichting, op preventieve passieve vaccinatie van volwassenen en op actieve vaccinatie van pasgeborenen tegen hepatitis B. Ook rijdt onze ambulance, met doktoren van het Algemene ziekenhuis weer naar afgelegen gebieden voor onderzoek en preventie.

 


Update 14-08-2012

 

Evenals vorig jaar is Nyima Kunga naar Kham inTibet vertrokken om te controleren of de financiele support van het Gesar Fund correct wordt gespendeerd. En evenals vorig jaar hoopten we jullie wekelijks op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Helaas is er de afgelopen maand nauwelijks telefoon- of internetcontact mogelijk geweest, op enkele foto's na die reeds op onze facebook pagina zijn geplaatst. Maar daar is nu gelukkig verandering in gekomen: Han heeft (weliswaar kort) met nyima kunnen spreken, en via internet zijn er weer meer fotoos binnengekomen. We hopen dat deze tendens zich de komende weken doorzet!

 

Maar dan nu de lang verwachte update:

 

Het Family to Family project is een succes gebleken. De Gesar General Store maakte vanaf het moment van de opening continu winst. Dit door kwalitatief goede producten (meestal niet vanzelfsprekend in China) te bieden tegen zeer redelijke prijzen. Van de eerste winsten is door de participerende nomadengezinnen democratisch besloten bakkerijovens te kopen voor het maken van stoombrood.

 

De projectleider van het Family to Family project in Dönda is Sojong Kunga. Hij wordt daarbij gesteund door vier mensen, die door de lokale gemeenschap zijn gekozen om vorm te geven aan onze projecten aldaar en om de voorstellen, die vanuit van de bevolking van Dönda worden gedaan te inventariseren en te rapporteren aan Sojong Kunga en aan ons bestuur.

 

Nyima meldde vorige week telefonisch dat de opleiding van bakkerijpersneel succesvol is verlopen, maar dat er wat technische opstartproblemen waren met de ovens. Alle problemen zijn nu opgelost en we zijn zeer verheugd dat de bakkerij net als de General Store een succesvol project blijkt. De bewoners van Dönda weten de bakkerij te vinden, zeker rond de tijden wanneer het brood de ovens vers verlaten! Brood dat dan nog overblijft wordt aan de Gesar General Store overgedragen voor verkoop aan de truckers en transitpassagiers.

 

Steun het Gesar Fund Family to Family project en maak een donatie op onze webpagina.


Update 18-08-2012

Ons hepatitis-bestrijdingproject en ons armoedebestrijdingproject worden ter plekke begeleid door Tete Kunga, voormalig leraar op een middelbare school in Cenduo. Hij is een alom gerespecteerde en bekende persoon, die ondermeer de contacten met de lokale overheden en met het Infectieziekenhuis en Algemene ziekenhuis in Chenduo onderhoudt.

 

Door het Gesar Fund is Tete Kunga gemachtigd om officiële stukken, na goedkeuring van ons bestuur, namens het Gesar Fund te ondertekenen. Zijn nicht, Peyo Sönam is verpleegster en tevens werkzaam als boekhouder in een nabijgelegen ziekenhuis in Yushu. Zij is de penningmeester van de beide projecten. Van haar ontvangen wij regelmatig overzichten (in het Chinees) van de besteding van de gelden. Zij beheert ook de bankrekening waarop de gelden van het Gesar Fund ten behoeve van de projecten worden gestort.

 

Nadat in de herfst/winter 2011 de ergste nood van de aardbeving 2010 was gelenigd, kon het TBCbestrijdingsproject weer worden opgepakt. Dit geldt nu ook voor het hepatitis project.  Onze vrijwillige medewerkers zijn nu weer beschikbaar gekomen en het hepatits project wordt weer hervat.

 

Hepatitis, met name hepatitis B is een groot gezondheidsprobleem in China en in arme gebieden zoals Yushu in het bijzonder. Dit project richt zich op het testen van mensen op hepatitis (A enB) en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben.
 

De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de vaak zeer arme mensen zich zonder betaling kunnen laten testen en zo nodig latten vaccineren, zoadat ze beschermd zijn tegen deze ziekte. Tegelijk wordt aan de mensen voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat zij zelf aan hun leefwijze kunnen doen om herstel de ziekte te bevorderen. Onder de Chinese bevolking is hepatitis nog steed een groot taboe, vergelijkbaar met HIV. Alhoewel in zeldzame gevallen mensen aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot. Ook aan het wegnemen van deze angst bij de bevolking besteden we in dit project aandacht. En al hoewel de meeste mensen die deze ziekte hebben, er ook op eigen kracht weer van kunnen herstellen, kan bij langdurige ziekte de lever toch zo beschadigd raken, dat behandeling ter bescherming van de lever nodig is. Die behandelingen kunnen heel kostbaar zijn. Vooralsnog is het Gesar Fund daar financieel niet bij betrokken.

 

In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte hebben doorgemaakt of bij zich dragen op bijna 60 %. De meeste besmettingen gaan van besmette moeder over op baby. De kans op chronische hepatitis is dan héél hoog omdat baby’s in 90% van de gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit tegenstelling tot volwassenen. En dat veroorzaakt dus een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirroseof leverkanker.

 

Hoe later mensen in hun leven hepatitis B oplopen en doormaken hoe groter de kans wordt dat ze zelf de ziekte overwinnen, dat wil zeggen hoe kleiner hun kans wordt op een chronische hepatitis. We testen ieder die dat wil, maar besteden in ons project extra aandacht aan het testen en tijdig vaccineren van zwangere vrouwen en van mensen die een gezin willen stichten. En natuurlijk staat algemene voorlichting over verloop van de ziekte en de wijze van besmetting (via bloed- of sexueel contact) hoog op de agenda; voorlichting die door de enthousiaste artsen van het ziekenhuis waarmee we samenwerken, wordt gegeven en door een groeiend team van vrijwilligers! Verder richten we ons op het vaccineren van mensen, zodat ze immuniteit opbouwen tegen deze ziekte.

 

Omdat Gesarfund de kosten voor het testen en vaccineren dekt, kan de zeer arme bevolking gemotiveerd worden om wat aan hun lijden aan hepatitis te doen. In juli 2010 hebben wij 6000 hepatitistests ingekocht tegen een gereduceerde prijs van € 2 per test. Sindsdien zijn 2991 mensen getest in 11 grote kloosters, 5 dorpen en 3 scholen in de prefectuur Chindu (Chenduo). Hiervan bleek 1067 geen hepatitis en geen antistoffen te hebben. Zij zijn dus ontvankelijk voor besmetting en komen daarom in aanmerking voor vaccinatie.

 

Voor blijvende immuniteit zijn drie vaccinaties nodig. De datum voor de tweede vaccinatie  is 25 december 2010 en de derde vaccinatie is gepland in mei 2011. De standaard prijs voor het vaccineren van één persoon is 60 Yuan (7 Euro). Maar dankzij de korting die het ziekenhuis verstrekt  aan ons project kunnen we nu voor 45 Yuan (5 Euro) iemand vaccineren! Op basis van wat de resultaten tot nu toe verwachten wij dat van de 6000 te testen mensen er ongeveer 2140 gevaccineerd zullen moeten worden. Van dit aantal zijn inmiddels 587 mensen gevaccineerd.

 

Steun ons hepatitis project van het Gesar Fund en doneer via onze webpagina. Elke donatie, groot of klein, wordt zeer  gewaardeerd!

 


Update 27-08-2012

Net een uur geleden kwam een bericht binnen van Nyima. Hij had als attachment ook een verzameling van foto's meegestuurd maar helaas bleek het bestand corrupt, meestal een teken dat tijdens het uploaden de connectie verbroken is geweest. We volstaan nu dus even alleen met het bericht en hopen dat de foto's deze week nog intact kunnen binnenkomen.

 

Nyima berichte dat ons onderwijsproject nog steeds verloopt als in de afgelopen winter. Met een klein bedrag per dag kan een nomadenkind naar school alwaar hij/zij gratis te eten krijgt. Dit laatste is een voorwaarde, daar de ouders vaak te arm zijn de maaltijdkosten te betalen.

 

Ons onderwijsproject voeren wij uit in samenwerking met een Amerikaanse stichting, genaamd Könchok Foundation. De uitvoering ter plaatse is in handen van Khenpo Tsering, abt van het Surmangklooster. Deze rapporteert over de besteding van de gelden aan de Könchok Foundation, die op haar beurt jaarlijks aan het Gesar Fund rapporteert.

 

De Konchok Foundation stelt zich ten doel: “to help meet the spiritual, cultural, educational and humanitarian needs of the Tibetan people in Surmang and elsewhere in the Kham and Golok regions of Tibet” (zie de website http:/www./konchok.org/). Een van de projecten van Konchok is het bouwen van de shedra, een opleidingsinstituut voor monniken, bij de kloosters van Surmang. Deze school is open voor (nomaden) kinderen uit het gebied. Omdat Konchok Foundation, net als Gesar Fund, een directe samenwerking nastreeft met lokale partners, is Konchok een goede partner voor het samen realiseren van het onderwijs-project.

 

Nog steeds geldt dat voor één dollar per dag een kind onderwijs kan worden geboden. Steun dit nobele doel en doneer op onze donatie pagina. Ook kleine donaties zijn meer dan welkom!

 


Update 02-09-2012

We hebben weer nieuwe foto's van het Family to Family project in Dönda binnen!

 

De betrokken families hebben het Gesar Fund gevraagd of er uitbreiding kan plaatsvinden na de succesvolle General Store en de bakkerij. Het idee is om een ruimte te kopen waar een truckerscafé in kan worden gevestigd. De foto's geven een beeld van een aantal ruimtes waarover nu wordt onderhandeld.

 

De ideeën voor het café zijn reeds in Dönda en omgeving bekend geraakt en op eigen initiatief is er reeds een pooltafel geregeld waar truckers tijdens de verplichte stop de tijd wat kunnen doden. Nu nog een ruimte waar de pooltafel in kan staan!

 

 

Zodra deze spannnende uitbreiding van het Family to Family project bevestigd is, dat wil zeggen: als Nyima terug is en verslag uitbrengt bij de bestuursvergadering, volgt de laatste update van deze zomer!

 

Steun dit project dat Han de Wit beschreef als A good human society en doneer via onze pagina Gesar Fund Online Donaties.


Afsluitende update 23-09-2012

Zoals in de vorige update aangegeven is het Gesar fund op zoek gegaan naar nieuwe lokaties voor uitbreiding van het Family to Family project.

 

Dat is gelukt, er is grond met wat gebouwtjes aangekocht, en dat is feestelijk geopend en ingezegend door een lama! Op onze Flickr foto pagina kunnen hiervan een aantal foto's worden bekeken. De ruimtes zullen worden gebruikt voor ontmoetingen en een informatiepunt voor reizigers / annex truckerscafé.

 

Natuurlijk zijn we als bestuur zeer nieuwsgierig wat deze Family to Family stimulans zal gaan losmaken aan nieuwe initiatieven bij de betrokken nomadenfamilies! Een initiatief waar we reeds van hebben gehoord is het gebruiken van een ruimte voor het opzetten van beroepsopleiding zoals bij voorbeeld glazenzetter en klerenmaker.

 

Hepatitisbestrijding

Ook hebben we nieuws op het gebied van de hepatitisbestrijding.
De overheid gaat een nieuwe school openen en in verband met de leerplichtwet zullen ook de nomadenkinderen hier intern worden gehuisvest en onderwijs krijgen. Het Gesar Fund heeft aangeboden alle 500 leerlingen gratis op hepatis te testen.

 

Tot slot

Tot zover de updatecyclus van de "Controle bestedingen 2012." Het bestuur van het Gesar Fund hoopt dat deze updates informatief waren maar bovenal inspirerend!

 

Ook geïnspireerd tot het doneren van een bijdrage?

Klein tot groot, elk bedrag is welkom!

U kunt uw bijdrage overmaken via onze donatiepagina.

Het Gesar Fund bestuur dankt u hartelijk!

 

 

Gesar Fund Projecten

Controle bestedingen

 

Hieronder vindt de links naar de Controle Bestedingen van afgelopen jaren. Elke reeks bestaat uit een zestal berichten rechtstreeks ontvangen uit Kham.

 

   *     Controle bestedingen 2016

   *     Controle bestedingen 2015

   *     Controle bestedingen 2014

   *     Controle bestedingen 2013

   *     Controle bestedingen 2012

   *     Controle bestedingen 2011