Controle Bestedingen 2015 - Update 4: 14-08-2015

                                                  Gesar Fund - Nyima Kunga

"Een droom is uitgekomen!"

Ieder jaar reist Gesar Fund's bestuurslid Nyima Kunga naar zijn geboortegrond in Tibet voor de Controle Bestedingen Campagne. Deze week is hij teruggekomen van zijn reis. We spreken hem thuis, waar hij net is hersteld van een 2 daagse maag griep: "Tja, teveel pittige maaltijden gegeten..."

 

Nyima heeft ook dit jaar de drie Gesar Fund projecten gecontroleerd: onderwijs, gezondheidszorg en het Family to Family project.

 

"De wet aangaande lagere school onderwijs is afgelopen winter veranderd. Chinese plattelandsscholen moeten nu 24 uur per dag onderwijs bieden, inclusief naschoolse opvang, maaltijden en slaapgelegenheid. Wij wilden zelf naschoolse opvang organiseren in ons Gesar Community Centre, maar dat hebben we dus moeten uitstellen."

 

Nyima heeft ook deze keer met de hoofden van de nomadenfamilies overlegd, en heeft naar ideeën gevraagd om het geld te besteden dat anders naar de naschoolse opvang zou gaan.

 

"De antwoorden die ik kreeg vulden mijn hart met vreugde! Het bestuur en de lokale vrijwilligers hebben de nomaden altijd gestimuleerd om aan de toekomst te denken, om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inkomen, om anderen in nood ook te helpen, enzovoort. NIET wachten op het Gesar Fund die zorgt voor eten en medicijnen. NIET wachten op die rijke buitenlandse stichting, maar zelf actie ondernemen."

 

"De familiehoofden zeiden dat ze geld wilden verdienen voor onderhoud van de families en andere behoeftigen. In de winter blijft iedereen zoveel mogelijk binnen en er moet voldoende eten in voorraad zijn. En toen kwamen ze met prachtige ideeën. Ideeën die we jaren geleden als zaadjes hadden geplant in de vergaderingen, zaadjes die nu tot bomen met fruit waren uitgekomen. Een droom is uitgekomen!"

 

Nyima verwijst hiermee naar de familiebijeenkomsten die hij in het jaar na de aardbeving van 2010 had. De nomaden kwamen wel met plannen om hun eigen leefomstandigheden te verbeteren, maar hadden moeite - zo bleek - de plannen zelf daadwerkelijk uit te voeren. Het Gesar Fund heeft toen initiatieven genomen door bijvoorbeeld de Gesar General Store op te richten en later de bakkerij en weer later het Community Centre, maar de oorspronkelijke nomaden ideeën kwamen maar zelden van de grond zonder de hulp van onze lokale vrijwilligers. Nu echter, lijkt het tij gekeerd."

 

"Jaren geleden had één van de oude vrouwen al gesuggereerd om souvenirs voor de toeristen te maken, die met de bus een verplichte stop maken in Dönda. Toen ik in Dönda aankwam stelde één van de dochters van deze vrouw voor om een Community Centre kamer te gebruiken voor de productie van de souvenirs. Ze maken nu armbandjes van Yak haar. En ze verkopen nu Yak wol."

 

"Een man had een ander goed idee dat we meteen hebben uitgevoerd. Hij had in Yushu een gesprek overhoord waarin werd gesproken over een café eigenaar die zijn pooltafels wilde verkopen. Hij suggereerde dat we die in het Community Centre konden gebruiken om meer aanloop te generen. Pool tafels trekken mensen aan en die geven weer geld uit aan eten en drinken. En om het Gesar Community Centre nog meer een ontmoetingsplek te maken zijn we begonnen met de bouw van een gebedswiel huisje. Dat trekt ook weer mensen aan."

 

"Een droom is uitgekomen omdat ik denk dat de nomaden eigenlijk toch voor zichzelf gaan zorgen. En wij van het Gesar Fund blijven natuurlijk altijd helpen bij noodhulp of als de winters te streng zijn of als de plannen niet uitwerken zoals verwacht, maar ik geloof echt dat er een verandering is ingezet. En ik wil iedereen bedanken die geld aan ons fonds heeft gedoneerd, die het bestuur en de lokale vrijwilligers heeft vertrouwd. Moge ook hun dromen uitkomen!"

 


Controle Bestedingen 2015 - Update 3: 16-08-2015


Vorig jaar presenteerden wij enthousiast een nieuwe beheerder van onze Gesar
General Store, nadat de winkel enkele maanden dicht was geweest. We hoopten dat met
de nieuwe beheerder de winkel nieuw elan zou krijgen, de vaste klandizie weer zou
terug komen, de winkel weer een trefpunt zou worden en er ook weer geld zou worden
gegenereerd ten behoeve van de armste nomadenfamilies die we ondersteunen.

 

Helaas heeft dit de nieuwe beheerder moeite had dit waar kunnen maken. Hij bleek
communicatief niet voldoende capabel om klanten te binden, waardoor de inkomsten
sterke terugliepen. De winkel is toen gesloten tot nader order en de helft van de
inventaris is overgebracht naar de Gesar Bakery. Echter, niet veel later kreeg de
vrouw die de Gesar Bakery beheert een ongelukje met een van de poedermachines,
waardoor ze de machines niet meer kon bedienen.

 

Gisteren hebben we van bestuurslid Nyima Kung bericht gekregen dat er een oplossing
is gevonden voor deze problemen.

 

De bakkerijvrouw wordt beheerder van het Gesar Community Centre en leidt voor de
goedlopende bakkerij nu drie jonge krachten op die samen en per toerbeurt de
bakkerij continu kunnen bemannen.

 

De Gesar General Store wordt weer opgestart, nu met twee krachten. De jonge onervaren beheerder wordt nu bijgestaan door een oudere man, die zorg zal draaien
voor de klantenbinding en gezelligheid. De Gesar General Store zal nu ook gratis
thee gaan schenken om het meer een trefpunt te maken, en dus ook met het doel meer
omzet te genereren.


Controle Bestedingen 2015 - Update 2: 06-08-2015

 

De onderwijs activiteiten van het Gesar Fund verkeren op het moment in een impasse.

 

Niet het lesprogramma zodat dat door de Könchok Foundation wordt aangeboden, en die het Gesar Fund jaarlijks met meerdere duizenden euros ondersteunt, maar de onderwijsactiviteiten die we hiernaast zelf hebben opgezet.

 

Het Gesar Community Centre leek de ideale plek om naschoolse opvang te organiseren alsmede een kindergarten, en de plannen stonden op het punt om daadwerkelijk uitgevoerd te worden toen een verandering in de onderwijswet dit doorkruiste.

 

Chinese plattelandsscholen dienen voor de onderbouw met ingang van dit jaar een volledig lesprogramma aan te bieden: onderwijs, naschoolse opvang, maaltijden en slaapvoorzieningen. Effectief betekent dit dat leerlingen gedurende de schoolmaanden 24/7 op school aanwezig zijn.

 

Onze nachoolse opvang wordt dus uitgesteld tot nader order, waarmee we dus nu fysiek de ruyimte hebben om in het Gesar Community Centre nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

 

Bestuurslid Nyima Kunga is nu nog in Xining, maar de verwachting is dat hij in het weekend naar Yushu en Dönda zal vertrekken. Daar zal hij met de lokale vrijwilligers en vertegenwoordigers van de nomadenfamilies overleggen over de huidig lopende activiteiten en nieuw te ontwikkelen activiteiten voor het Gesar Community Centre.

 

Wordt vervolgd...


Controle Bestedingen 2015 - Update 1: 31-07-2015

Gesar Fund - Nyima Kunga

Hoewel bestuurslid Nyima Kunga een half jaar geleden ook in Oost China was - de Controle Bestedingen 2014 waren een half jaar uitgesteld - is hij eergisteren weer afgereisd om de stand van zaken in de Gesar projecten te bespreken, te controleren en indien nodig aan te sturen.


Ter plekke in Xining, Yushu en Dönda zal worden gesproken met de lokale vrijwilligers en vertegenwoordigers van de nomadenfamilies om weer optimaal in te kunnen spelen op verscheidene gewijzigde omstandigheden.

 

Het bestuur heeft Nyima hiertoe een mandaat gegeven om de huidige lopende projecten qua invulling te wijzigen indien hij dat nodig acht. Zodra we contact hebben met Nyima zullen we updates op onze website posten en er melding van doen via de diverse kanalen. 

 

Tot slot vermelden we - zoals we dat ook op onze website pagina Controle Bestedingen duidelijk hebben vermeld - dat de reis van Nyima door het Gesar Fund wordt betaald. Indien andere bestuursleden mee willen reizen, doen ze dat voor eigen kosten.

 

PS: voor het vertrek heeft Nyima nog een aantal foto's achtergelaten van zijn bezoek aan Kham afgelopen winter. Klik op een van onderstaande afbeeldingen om door te linken naar onze Photostream

 

 

Gesar Fund Projecten

Controle bestedingen

 

Hieronder vindt de links naar de Controle Bestedingen van afgelopen jaren. Elke reeks bestaat uit een zestal berichten rechtstreeks ontvangen uit Kham.

 

   *     Controle bestedingen 2016

   *     Controle bestedingen 2015

   *     Controle bestedingen 2014

   *     Controle bestedingen 2013

   *     Controle bestedingen 2012

   *     Controle bestedingen 2011