Gesar Community

Toename bezoek

De eerste update van dit jaar!

Net als de winter van 2015-2016 jaar was de winter van 2016-2017 was extreem streng op

 de hoogvlakte van Yushu. 

Met name voor de ouderen was het pas in de laatste week van april enigzins doenlijk het huis te verlaten. En daar werd gretig gebruik van gemaakt!

Men toog naar het Gesar Community Centre om elkaar te ontmoeten, afspraken te maken, te verzamelen voor de jaarlijkse kruidenoogst hoger in de vallei, en dit alles vanzelfsprekend continu onderbroken door bezoekjes aan het gebedshuis.  

De nieuwste foto’s op onze photostream pagina geven een goed beeld weer van de levendigheid die is losgebarsten nu de temperatuur dat toelaat. Oudjes zitten op de bankjes voor de ramen, de kamers het centrum vullen zich met steeds meer geneeskrachtige kruiden uit de bergen, klaar om te worden verhandeld, en als de dokter komt worden mensen meteen en gratis geholpen.

Ook zijn er – net als in eerdere jaren – foto’s gemaakt van van scholieren die worden getest op TB. Van hen wordt als tegenprestatie gevraagd de ouderen te helpen in hun huis met koken en schoonmaken, voorlichting te volgen aangaande ziektepreventie, en deze informatie ook door te geven aan hun ouders of verzorgers!

Onze locale vrijwilligers meldden ons dat het gebedshuisje een belangrijke reden is voor met name ouderen om naar het centrum te komen. De toeloop is flink toegenomen, en hiermee krijgt het Gesar Fund een nog beter zicht op de armoede problematiek onder de nomaden (want de ouderen blijven niet meer thuis), en kan er direct hulp worden verleend indien nodig.

Precies een week geleden is het gebedshuisje (voltooid in oktober 2016) officieel ingewijd door een drietal monniken van het Pacha klooster.

Similar Posts

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.