Hoe gaat het nu met de kleermakers?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

In 2016 heeft het Gesar Fund geïnvesteerd in een praktijkopleiding voor 3 nomaden in een kledingfabriek in Yushu.

Voor foto’s, kijk op Gesar Fund Photostream / Learning a Profession.

Eén van de nomaden bleek naast de juiste motivatie te hebben, ook hard te werken en de nodige talenten te hebben voor het kleermakersvak. Hij heeft een contract aangeboden gekregen en woont nu in Yushu. Het geld dat hij nu verdient zal zeker ook ten goede komen aan familieleden op het platteland rond Dönda!

De overige twee nomaden zijn na de opleiding teruggekeerd naar Dönda en hebben in de herfst van 2017 hard meegewerkt aan het produceren van winterjassen voor alle families.

Zie de foto's op Flickr!

In het Gesar Community Centre is nu een naaimachine neergezet waar beide mannen in toerbeurt gratis kledingreparaties uitvoeren viir leden van onze nomadenfamilies.

Andere berichten

Algemeen

We zijn u dankbaar.

De bestuursleden Dr. Han F. de Wit en Nyima Künga bedanken de donateurs. Zij vertellen welke projecten het Gesarfund nu ondersteunt en hoe u kunt

Geen categorie

Uitleg over documenten

Rapporten en Contracten       In deze Gesar update willen we graag de rapportage en contracten toelichten. Wellicht is het opgevallen: in de updates die we

donatie

Name*

Email address

Project

Message

Amount *