Uitleg over documenten

Rapporten en Contracten

      In deze Gesar update willen we graag de rapportage en contracten toelichten.

Wellicht is het opgevallen: in de updates die we afgelopen jaren hebben verzorgd, zijn tussen de foto’s van ‘onze’ nomadengroep, de scholen die we ondersteunen met TB tests, of bij het onderwijs project dat meestal door monniken wordt uitgevoerd (via de K├Ânchok Foundation of bijvoorbeeld in het Pancha klooster), met enige regelmaat foto’s te zien van documenten in het Tibetaans schrift of in Chinese karakters.

Deze documenten zijn ofwel contracten of rapportages. We verplichten bijvoorbeeld de scholen waar het Gesar Fund jaarlijks gratis TB en Hepatitis testen uitvoert, te rapporteren op hoeveel leerlingen de test wordt uitgevoerd, de namen en leeftijd van de leerlingen en natuurlijk wat de testuitslagen.

Dit spreekt voor zich. Ook spreekt voor zich dat bijvoorbeeld bij het betalen van de opleiding voor drie kleermakers in het kledingfabriekje in Yushu er een contract wordt afgesloten met de eigenaar van de fabriek.

Er is echter nog een reden waarom het Gesar Fund contracten afsluit, en rapportages verwacht. Vaak is het zo dat een contract niet alleen een zakelijke aangelegenheid is tussen twee partijen, maar dat er ook een morele kant aan zit.

Die morele kant wordt vaak gerepresenteerd door het aanwezig zijn van een lama tijdens het tekenen van een contract of het opleveren van een rapport. Deze aanwezigheid geeft een morele / spirituele lading die in de tibetaans boeddhistische cultuur – die immers met het dagelijks leven vervlochten is – zeer op waarde wordt geschat.

Het Gesar Fund wordt zodoende veel serieuzer genomen dan een willekeurige NGO, en we bereiken meer! En dus wordt het geld van onze donateurs serieuzer genomen!

We zijn al onze donateurs dan ook zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.