Gesar Community

Gesar Community

Toename bezoek De eerste update van dit jaar! Net als de winter van 2015-2016 jaar was de winter van 2016-2017 was extreem streng op  de hoogvlakte van Yushu.  Met name voor de ouderen was het pas in de laatste week van april enigzins doenlijk het huis te verlaten. En daar werd gretig gebruik van gemaakt!…