Controle bestedingen

Het Gesar Fund bestuur is van mening dat onze donateurs niet alleen recht hebben op inzage van de jaarrekeningen, maar ook dat er eenduidige jaarlijkse overzichten dienen te zijn waarin wordt verantwoord waaraan de donaties worden uitgegeven.
Hiernaast tracht het bestuur op jaarlijkse basis ook nog in Kham ter plekke de situatie te aanschouwen en de aanwendingen van het door het Gesar Fund besteedde geld te controleren.
Hiertoe reist bestuurslid Nyima Kunga – indien mogelijk – in de zomer naar zijn geboortegrond in Kham. Naast familiebezoek wordt veel tijd geïnvesteerd in de controle van de werkzaamheden en het praten met de door het Gesar Fund ondersteunde nomaden. Dit levert het bestuur veel informatie op over de status van de lopende zaken en ten aanzien van nieuw te ontwikkelen plannen.
Het Gesar Fund betaalt de reis van Nyima Kunga. Indien andere bestuursleden naar Kham afreizen, is dat geheel voor eigen kosten.
De Controle Bestedingen is een jaarlijks terugkerende reeks met nieuws updates bestaande uit ongeveer 6 wekelijkse berichten rechtstreeks vanuit Kham.
Gesar Fund Projecten
Controle bestedingen
Hieronder vindt u de jaarlijkse hyperlinks naar de Controle Bestedingen. Elke reeks bestaat uit een zestal berichten rechtstreeks ontvangen uit Kham.
2016

Controle Bestedingen 2016 – Update 1 – Nieuwe Plannen
Nyima
Kunga, bestuurslid van het Gesar Fund en de contactpersoon van het
Gesar Team ter Plaatse in Dönda, Yushu en Xining, heeft deze week het
visum voor China ontvangen. Dat betekent dat we ook dit jaar weer in
staat zijn te controleren of de plannen van afgelopen jaar, zowel de
plannen van het bestuur, van de lokale vrijwilligers als van de nomaden
zelf, uitgevoerd zijn.

 

Het Gesar Community Centre wordt langzamerhand mooier (door het toevoegen van een stupa en een ruimte voor een gebedsmolen) en dus functioneler.

 

De General Store is, ondanks
de inspanningen van de lokale vrijwilligers die de nomaden helpen en
aanmoedigen, na een succesvolle start vijf jaar geleden, nu minder
succesvol. Verscheidene personeelsbezettingen worden uitgeprobeerd, en
ook dit jaar zal Nyima zich ter plekke buigen over de mogelijkheden om
de winkel weer tot een succes te maken.

 

De gezondheid projecten verlopen ieder jaar naar wens. Veel nomaden
en hun kinderen worden jaarlijks gecontroleerd op hepatitis en TB. Onze
ambulance bereikt de meest afgelegen gebieden en zieken worden verwezen
naar de Chinese Volkshospitalen die gratis behandeling bieden.

 Sinds twee jaar biedt het Gesar Fund ook gratis medische controle
een de middelbare school van Chindu. Als tegenprestatie helpen de
leerlingen ouderen en behoeftigen bij dagelijkse klusjes en geven ze
voorlichting over TB en hepatitis preventie.

Vorig jaar na de Controle Bestedingen gaf Nyima een interview met de Shambhala Times 
waarin hij vertelde over zijn vreugde over het feit dat de nomaden
langzamerhand aan het idee gaan wennen dat ze zelf nieuwe initiatieven
kunnen ontplooien. Voorzichtig worden nieuwe plannen gemaakt om geld te
verdienen.

Ondanks ons enthousiasme blijven we echter kritisch en houden we
continu de vinger aan de pols. De General Store heeft afgelopen jaren
aangetoond dat er pieken en dalen kunnen zijn. Omstandigheden in China
kunnen altijd wijzigen waardoor plannen moeten worden herzien. Maar ook
goede uitvoerders vinden onder de analfabete nomaden is niet makkelijk.

Desalniettemin blijven we doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe
plannen. Zo gaat Nyima onderzoeken of het mogelijk is jonge Yak-koeien
te kopen voor nomaden die geen beesten meer hadden. Melk, boter en haar
kunnen dan worden verkocht om in het levensonderhoud te voorzien. De
nieuwe eigenaars moeten dan wel zeer gemotiveerd zijn, want er kunnen
alleen minimaal 2 jaar oude koeien worden gekocht, omdat de kalveren
alleen maar geld kosten.

 

Controle Bestedingen 2016 – Update 2 – Xining
Afgelopen
maandag is Nyima aangekomen in Xining, China. Om aan de hoogte te
wennen zal hij drie dagen bij zijn familie verblijven en dan met de auto
doorreizen naar Dönda. De reis naar Dönda duurt ongeveer 12 uur.

      

In Dönda zal hij met de lokale Gesar vrijwilligers en natuurlijk met
de aanwezige nomaden spreken. We willen graag dat de winkel weer goed
gaat lopen  en dat het GESAR community CENTRE meer uitstraling krijgt
zodat er meer bezoek komt en dus ook meer inkomsten kunnen worden
gegenereerd die tegoed komen aan de nomaden families. Dit is mede een
reden geweest voor het bouwen van het gebedswielhuisje met de stupa op
het dak.

Tevens zal de stand van zaken aangaande van zelfredzaamheid van de
nomaden worden besproken. Zijn de aangedragen initiatieven gerealiseerd?
Wat kan het Gesar Fund doen om nog niet gerealisserde initiatieven
extra te ondersteunen?
De gezondheidsprojecten hebben succes. Zijn er mogelijkheden om deze uit te breiden om nog meer nomaden te bereiken?

De onderwijs projecten van de Konchok foundation. Wat is de status en
zijn er mogelijkheden om onze bijdrage zinvoller te maken of uit te
breiden?

We wachten op de eerste foto’s en het eerste belletje en/of appje van Nyima!

 

Controle Bestedingen 2016 – Update 3 – Pacha
Weer een uitbreiding van het Gesar Fund TBC-bestrijdings project!

Na een bezoek aan Dönda (waarover in een andere update meer; we
wachten op foto’s) is Nyima doorgereisd naar het Pacha klooster. Omdat
het Gesar Fund zo succesvol is geweest met het uitbreiden van ons
gezondheidsproject, was het idee onstaan om te zoeken naar meer lokaties
waar we ons project grootschalig konden neerzetten.

In 2015 heeft de middelbare school van Chindu hiervan geprofiteerd,
dit jaar heeft Nyima namens het Gesar Fund 5000 euro beschikbaar gesteld
aan het Pacha klooster om alle bewoners en alle nomaden-bezoekers van
het Pacha klooster gratis TBC testen aan te bieden. Zoals op onze Gesar Fund Gezondheidszorg gemeld
kunnen positief geteste nomaden zich gratis laten behandelen in de het
Volkshospitaal, maar worden de medicijnkosten niet vergoed. Deze kosten
zal het Gesar Fund dus dragen. En natuurlijk wordt onze Gesar Ambulance
ingezet!

Op de foto is de officiële overhandiging van de door de abt van het
klooster geschilderde vlag te zien, waarop staat dat de abt namens het
klooster en het Tibetaanse volk het Gesar Fund dankt voor de hulp en de
financiële bijdrage.

Dergelijk goed werk kunnen wij mogelijk maken dankzij uw gulle donaties. U kunt ons werk ondersteunen met een donatie via onze donatie-pagina. En ook kleine donaties dragen bij tot veel resultaat!!!

Het bestuur van het Gesar Fund,
Han de Wit
An van Bolhuis
Eric Elbers
Nyima Kunga
Maarten Regtien

 

Controle Bestedingen 2016 – Update 4 – Chengdu
Chengdu bacteriële epidemie!!!

Click to see more photos on Gesar Fund on Flickr

In de provincie Chengdu heeft de afgelopen maand een bacteriële
epidemie plaatsgevonden, veroorzaakt door ontbindende dode dieren.

Wanneer dode dieren ontbinden komen bacteriën die normaal in het
lichaam worden vastgehouden vrij waarmee ze een risico vormen voor de
mensen.

Het opruimen van dode dieren vindt in nauwelijks plaats vanwege de
enorme afstanden. Onder normale omstandigheden (en dat is hier de
extreme hoogte en de extreme droogte van de lucht) vindt natuurlijke
balseming plaats.

Maar helaas, gemiddeld zo’n één keer in de tien jaar gaat het mis, en
vormen ‘ontsnapte’ bacteriën een gezondheidsrisico voor de mensen.

De provincie Chengdu is nu al drie weken afgesloten en medische teams
en bestrijdings-teams zijn de bergen ingetrokken om anti-bacteriële
vloeistoffen te spuiten.

De lokale Gesar vrijwilligers (incluis doctoren en verpleegkundigen
van het Volkshospitaal) zijn ook in actie gekomen en hebben de Gesar
Ambulance genomen om af te reizen naar dorpen en gehuchten zoals Dönda,
waar watervoorraden werden gedesinfecteerd en dode dieren werden
verbrand.

Tevens werden alle nomaden onderzocht en indien nodig antibiotica toegediend.

Controle Bestedingen 2016 – Update 5 – Resultaten
Nyima is terug uit Tibet en we zijn weer op de hoogte van de geboekte resultaten en de laatste ontwikkelingen.

Gezondheids Project
Allereerst:
zoals eerder gemeld hebben we ons TB-bestrijdingsproject verder kunnen
uitbreiden met nóg een school. Op onderstaande foto ziet u de nieuwe
directeur van de Chindu School voor Wezen het officiële contract tekenen
voor de ontvangst van de hulp van het Gesar Fund.

    

De hulp van Gesar Fund omvat testen op TB, testen op besmettelijke
ziektes, en het verstrekken van medicijnen en geneeskrachtige kruiden
ten behoeve van de algemene gezondheid. Bij gevonden besmetting of
ziekte worden de leerlingen verwezen naar het Chinese Volkshospitaal
waar de behandelingen gratis zijn. Echter, de daar bij behorende
medicatie is niet gratis; deze wordt betaald door het gesar Fund.

Overigens: het tekenen van een contract is een soort van symbolische
daad waaraan grote waarde wordt gehecht. Elk jaar zal het contract
worden vernieuwd.

De Gesar General Store
De Gesar General Store
loopt niet goed. De huidige manager is niet in staat om klanten te
binden en de winkel tot een ontmoetingscentrum te maken. Dit is al een
twee jaar gaande, en dat de lokale Gesar vrijwilligers de winkel hebben
opengehouden is in afwachting geweest van de aanleg van de nieuwe
snelweg langs Dönda. Echter, deze zomer is bekend geworden dat de nieuwe
snelweg toch niet langs de General Store wordt aangelegd, maar vrij
ruim rond Dönda wordt aangelegd.

Nyima heeft de knoop doorgehakt en vooralsnog zal de General Store
worden verplaatst naar een van de ruimtes in het Gesar Community Centre,
waar meer aanloop is, ondanks dat het verder van de snelweg verwijderd
is dat de General Store.

Het Gesar Community Centre
Het gebedshuisje en de stupa worden verder voltooid, we kunnen helaas nog geen foto’s tonen.

Vanuit het Community Centre was in afgelopen winter ook een nieuw
zelfredzaamheid initiatief begonnen: het maken van souvenirs van Yakhaar
voor transit toeristen in Dönda.

De nomaden waren zeer enthousiast tijdens  het maken van de souvenirs, en hoopten op goede verkopen deze zomer.

Helaas! Nu de snelweg langs Dönda loopt komen de toeristen bij de
verplichte stop minder snel in het centrum en dus ook minder in de
General Store of het Community Centre. We wachten nu een jaartje af om
te kijken of er aangaande de aanleg van de snelweg nog meer wijzigingen
gaan komen. Pas dan kunnen gaan bepalen of we de souvenirs eventueel op
een andere plek kunnen gaan aanbieden.

Tot slot

Het Gesar Fund werkt continu aan het
verlichten van armoede, het stimuleren van onderwijs en het bevorderen
van gezondheidszorg in Kham en Chengdu. In het kader van de
armoedebestrijding streeft het fonds ernaar om de Tibetaanse nomaden
zelfvoorzienend te maken: het fonds stimuleert initiatieven en biedt bij
reële plannen financiële steun.

Het Gesar Fund heeft continu te maken met immer wisselende
omstandigheden: dat is de status quo van het huidige China. Deze zomer
is gebleken dat de wisselende omstandigheden roet in het eten heeft
gegooid aangaande het initiatief van het maken en verkopen van souvenirs
om ‘onze’ nomaden zelfstandiger te maken.

Daarentegen is het wel mogelijk gebleken nóg een school aan te
sluiten bij ons Gezondheids Project en TB-testen aan te bieden aan het
Pacha klooster!

We blijven doorgaan met het leveren van steun aan de nomaden
en zullen immer moedig als een Shambhala krijger alle veranderingen het
hoofd te bieden. Uw steun blijft daarvoor van belang! Op onze Donatie
Pagina kunt u een donatie, groot of klein, naar ons overmaken. Het
bedrag wordt zeer goed besteed en u betaalt geen overhead, want het
Gesar Fund wordt geheel gerund door vrijwilligers!

De volgende update wordt verzonden zodra er bericht is van Nyima!

2015

“Een droom is uitgekomen!”

Gesar Fund - Nyima Kunga

Ieder jaar reist Gesar Fund’s bestuurslid Nyima Kunga naar zijn geboortegrond in Tibet voor de Controle Bestedingen Campagne. Deze week is hij teruggekomen van zijn reis. We spreken hem thuis, waar hij net is hersteld van een 2 daagse maag griep: “Tja, teveel pittige maaltijden gegeten…”

Nyima heeft ook dit jaar de drie Gesar Fund projecten gecontroleerd: onderwijs, gezondheidszorg en het Family to Family project.

“De wet aangaande lagere school onderwijs is afgelopen winter veranderd. Chinese plattelandsscholen moeten nu 24 uur per dag onderwijs bieden, inclusief naschoolse opvang, maaltijden en slaapgelegenheid. Wij wilden zelf naschoolse opvang organiseren in ons Gesar Community Centre, maar dat hebben we dus moeten uitstellen.”

Nyima heeft ook deze keer met de hoofden van de nomadenfamilies overlegd, en heeft naar ideeën gevraagd om het geld te besteden dat anders naar de naschoolse opvang zou gaan.

“De antwoorden die ik kreeg vulden mijn hart met vreugde! Het bestuur en de lokale vrijwilligers hebben de nomaden altijd gestimuleerd om aan de toekomst te denken, om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inkomen, om anderen in nood ook te helpen, enzovoort. NIET wachten op het Gesar Fund die zorgt voor eten en medicijnen. NIET wachten op die rijke buitenlandse stichting, maar zelf actie ondernemen.”

“De familiehoofden zeiden dat ze geld wilden verdienen voor onderhoud van de families en andere behoeftigen. In de winter blijft iedereen zoveel mogelijk binnen en er moet voldoende eten in voorraad zijn. En toen kwamen ze met prachtige ideeën. Ideeën die we jaren geleden als zaadjes hadden geplant in de vergaderingen, zaadjes die nu tot bomen met fruit waren uitgekomen. Een droom is uitgekomen!”

Nyima verwijst hiermee naar de familiebijeenkomsten die hij in het jaar na de aardbeving van 2010 had. De nomaden kwamen wel met plannen om hun eigen leefomstandigheden te verbeteren, maar hadden moeite – zo bleek – de plannen zelf daadwerkelijk uit te voeren. Het Gesar Fund heeft toen initiatieven genomen door bijvoorbeeld de Gesar General Store op te richten en later de bakkerij en weer later het Community Centre, maar de oorspronkelijke nomaden ideeën kwamen maar zelden van de grond zonder de hulp van onze lokale vrijwilligers. Nu echter, lijkt het tij gekeerd.”

“Jaren geleden had één van de oude vrouwen al gesuggereerd om souvenirs voor de toeristen te maken, die met de bus een verplichte stop maken in Dönda. Toen ik in Dönda aankwam stelde één van de dochters van deze vrouw voor om een Community Centre kamer te gebruiken voor de productie van de souvenirs. Ze maken nu armbandjes van Yak haar. En ze verkopen nu Yak wol.”

“Een man had een ander goed idee dat we meteen hebben uitgevoerd. Hij had in Yushu een gesprek overhoord waarin werd gesproken over een café eigenaar die zijn pooltafels wilde verkopen. Hij suggereerde dat we die in het Community Centre konden gebruiken om meer aanloop te generen. Pool tafels trekken mensen aan en die geven weer geld uit aan eten en drinken. En om het Gesar Community Centre nog meer een ontmoetingsplek te maken zijn we begonnen met de bouw van een gebedswiel huisje. Dat trekt ook weer mensen aan.”

“Een droom is uitgekomen omdat ik denk dat de nomaden eigenlijk toch voor zichzelf gaan zorgen. En wij van het Gesar Fund blijven natuurlijk altijd helpen bij noodhulp of als de winters te streng zijn of als de plannen niet uitwerken zoals verwacht, maar ik geloof echt dat er een verandering is ingezet. En ik wil iedereen bedanken die geld aan ons fonds heeft gedoneerd, die het bestuur en de lokale vrijwilligers heeft vertrouwd. Moge ook hun dromen uitkomen!”


 

Controle Bestedingen 2015 – Update 3: 16-08-2015
Vorig jaar presenteerden wij enthousiast een nieuwe beheerder van onze Gesar General Store, nadat de winkel enkele maanden dicht was geweest. We hoopten dat met de nieuwe beheerder de winkel nieuw elan zou krijgen, de vaste klandizie weer zou terug komen, de winkel weer een trefpunt zou worden en er ook weer geld zou worden gegenereerd ten behoeve van de armste nomadenfamilies die we ondersteunen.

Helaas heeft dit de nieuwe beheerder moeite had dit waar kunnen maken. Hij bleek communicatief niet voldoende capabel om klanten te binden, waardoor de inkomsten sterke terugliepen. De winkel is toen gesloten tot nader order en de helft van de inventaris is overgebracht naar de Gesar Bakery. Echter, niet veel later kreeg de vrouw die de Gesar Bakery beheert een ongelukje met een van de poedermachines, waardoor ze de machines niet meer kon bedienen.

Gisteren hebben we van bestuurslid Nyima Kung bericht gekregen dat er een oplossing is gevonden voor deze problemen.

De bakkerijvrouw wordt beheerder van het Gesar Community Centre en leidt voor de goedlopende bakkerij nu drie jonge krachten op die samen en per toerbeurt de bakkerij continu kunnen bemannen.

De Gesar General Store wordt weer opgestart, nu met twee krachten. De jonge onervaren beheerder wordt nu bijgestaan door een oudere man, die zorg zal draaien voor de klantenbinding en gezelligheid. De Gesar General Store zal nu ook gratis thee gaan schenken om het meer een trefpunt te maken, en dus ook met het doel meer omzet te genereren.


 
Controle Bestedingen 2015 – Update 2: 06-08-2015

De onderwijs activiteiten van het Gesar Fund verkeren op het moment in een impasse.

Niet het lesprogramma zodat dat door de Könchok Foundation wordt aangeboden, en die het Gesar Fund jaarlijks met meerdere duizenden euros ondersteunt, maar de onderwijsactiviteiten die we hiernaast zelf hebben opgezet.

Het Gesar Community Centre leek de ideale plek om naschoolse opvang te organiseren alsmede een kindergarten, en de plannen stonden op het punt om daadwerkelijk uitgevoerd te worden toen een verandering in de onderwijswet dit doorkruiste.

Chinese plattelandsscholen dienen voor de onderbouw met ingang van dit jaar een volledig lesprogramma aan te bieden: onderwijs, naschoolse opvang, maaltijden en slaapvoorzieningen. Effectief betekent dit dat leerlingen gedurende de schoolmaanden 24/7 op school aanwezig zijn.

Onze nachoolse opvang wordt dus uitgesteld tot nader order, waarmee we dus nu fysiek de ruyimte hebben om in het Gesar Community Centre nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Bestuurslid Nyima Kunga is nu nog in Xining, maar de verwachting is dat hij in het weekend naar Yushu en Dönda zal vertrekken. Daar zal hij met de lokale vrijwilligers en vertegenwoordigers van de nomadenfamilies overleggen over de huidig lopende activiteiten en nieuw te ontwikkelen activiteiten voor het Gesar Community Centre.

Wordt vervolgd…


 

Controle Bestedingen 2015 – Update 1: 31-07-2015

Gesar Fund - Nyima Kunga

Hoewel bestuurslid Nyima Kunga een half jaar geleden ook in Oost China was – de Controle Bestedingen 2014 waren een half jaar uitgesteld – is hij eergisteren weer afgereisd om de stand van zaken in de Gesar projecten te bespreken, te controleren en indien nodig aan te sturen.

Ter plekke in Xining, Yushu en Dönda zal worden gesproken met de lokale vrijwilligers en vertegenwoordigers van de nomadenfamilies om weer optimaal in te kunnen spelen op verscheidene gewijzigde omstandigheden.

Het bestuur heeft Nyima hiertoe een mandaat gegeven om de huidige lopende projecten qua invulling te wijzigen indien hij dat nodig acht. Zodra we contact hebben met Nyima zullen we updates op onze website posten en er melding van doen via de diverse kanalen.

Tot slot vermelden we – zoals we dat ook op onze website pagina Controle Bestedingen duidelijk hebben vermeld – dat de reis van Nyima door het Gesar Fund wordt betaald. Indien andere bestuursleden mee willen reizen, doen ze dat voor eigen kosten.

PS: voor het vertrek heeft Nyima nog een aantal foto’s achtergelaten van zijn bezoek aan Kham afgelopen winter. Klik op een van onderstaande afbeeldingen om door te linken naar onze Photostream

2014

Bezoek aan de Gesar van Ling-familie in Tibet.

 

22 December 2014 – 2 januari 2015  

 

De negentigjarige oma van ons bestuurslid Nyima Kunga heeft alles meegemaakt: het binnentrekken in 1959 van de Communistische troepen van China in Yushu, de gevechten, de  honger, de vernedering, gevangenschap, de werkkampen en later, in 1966 de sociale en spirituele destructie tijdens de  drie jaar durende ‘culturele revolutie’

 

En nu zingt ze voor ons een oud boeddhistisch lied dat ze als kind van haar moeder leerde. Ineke en ik zitten in de kleinste kamer van het huis, samengepakt met  vier  generaties van Nyima’s familie: onze eigen kleinzoon Chado, zijn vader Nyima, zijn moeder Achi en Ayi zelf, de overgrootmoeder van Chado, die voor ons zingt, nauwelijks hoorbaar in de stilte van dit kleine vertrek.

Ayi zingend voor o.m. Nyima Kunga en Ineke de Wit

Ineke, oprichter en erelid van ons Gesar Fund en Achi –  de twee grootmoeders van Chado – houden elkaar bij de hand. Ik zit tegenover Ayi en verwonder me over haar. Gekleed in haar Tibetaanse chuba lijkt ze zo tijdloos als de Tibetaanse cultuur zelf. Terwijl zij haar gebedswiel laat draaien,  hakkel ik wat in het Khamke, het Tibetaanse dialect van de streek.

 

Elk jaar komt de familie in de winter uit het hooggelegen  Chindu samen in Xining. Nu zijn ook Ineke en ik daarbij. Wij zijn niet alleen de oma en opa van Chado, maar, naar Tibetaans gebruik, van alle aanwezige kleinkinderen.  Allemaal vleien zij zich net zo makkelijk tegen ons aan als tegen hun biologische grootouders. Heel knus, al dat kleine spul.

 

Ayi en dus ook al haar afstammelingen behoren tot de clan van Ling. Ling was de streek, waar Gesar koning van was, rond de 11e eeuw. De man van Ayi was een leerling van de 10e Trungpa. Onze eigen Dharmaleraren, Chögyam Trungpa en Sakyong Mipham, zijn nazaten  van Gesar zelf.  Voor deze leraren zijn het spirituele en het wereldlijke geen gescheiden gebieden. Dat is de visie van Shambhala en van Gesar van Ling. Dat is ook waarom we voor onze stichting de naam ‘Gesar Fund’ hebben gekozen. 

 

Ayi vindt het dan ook vanzelfsprekend dat al deze karmische connecties nu uitmonden in ons samenzijn. “In onze familie zijn sociale en spirituele beoefening altijd samen gegaan” zo vertaalt Nyima wat zij zegt. Ik moest weer denken aan hun inzet voor het Gesar Fund tijdens de aardbeving van vier jaar geleden. Zie de foto’s daarvan op onze website. Hun eigen huizen waren verwoest. Op de hoogvlakte van de Himalaya doorleefden ze drie barre winters in tenten. Toch zetten zij zich toen allemaal in voor het lenigen van de nood van anderen.

 

In lijn met al deze dharmische connecties had Sakyong Mipham mij toestemming gegeven om een meditatiebeoefening door te geven waarin de inspiratie en geest van Gesar wordt gewekt: The Windhorse of Authentic Presence. Zoiets kan alleen mondeling van persoon tot persoon worden gedaan en wordt een ‘lung’ genoemd. 

 

Nu deed zich dus de gelegenheid voor om deze lung voor de Gesar-beoefening, die Sakyong Mipham in 1995 schreef, te geven. Nadat een formeel verzoek om deze lung te ontvangen, was uitgesproken en een aantal inleidende verzen door de volwassenen waren gereciteerd,  luisterden ook de kleintjes, enigszins door hen in toom gehouden,  stil mee naar deze uit Nederland afkomstige  ‘khenpo van Shambhala’.

 

Na afloop gaven de familieleden die deel uitmaken van ons Gesar team in Tibet te kennen dat ze deze beoefening ook echt wilden gaan doen. Want het beoefenen van de boeddhadharma is ook voor de generatie van Nyima nog altijd vanzelfsprekend.  Ineke en ik zagen wat we al eerder dachten te zien: de boeddhadharma en de beoefening ervan, zitten zó diep in de Tibetaanse cultuur, dat ze door niets en niemand kan worden uitgeroeid. En daarmee ook het hart en de vanzelfsprekende bereidheid om voor andere mensen klaar te staan en hen te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren.

 

Dat is ook het zelfde hart als dat van de donateurs van ons Gesar Fund.

 

Han de Wit

 

 

Controle bestedingen 2014 – Update 03-01-2015

 

Dit is de een na laatste update van de Controle Bestedingen van dit jaar. De laatste update zal verzorgd worden door Han de Wit die samen met zijn schoonzoon naar Zuid-Oost China is afgereisd dit jaar.

 

In een eerdere update berichtten we al over de groep nomadenkinderen die dankzij de Könchok Foundation een lesprogramma kunnen volgen. Intussen hebben Nyima en Han in Xining contact gehad met een vertegenwoordiger van de Könchok Foundation.

The Surmang Project             The Surmang Project

Khenpo Tsering, de monnik die de nomadenkinderen al jaren lesgeeft, heeft aangegeven dat hij moeite heeft met het handhaven van deze groep.

 

Met name de jongens zijn dermate wild dat er veel materiële schade is waaronder veel gebroken ruiten door vernieling. Afgelopen jaar heeft de Khenpo al twee maal de onderwijs activiteiten onderbroken om tijd uit te trekken voor vervanging van de ramen en reparatie van het meubilair. Na hervatting van het lesprogramma waren er al snel weer gebroken ruiten te betreuren.

 

Zolang er niet genoeg toezicht van volwassenen op deze groep, ziet de Khenpo er weinig heil in om verder te gaan met het programma. Niet dat hij dit met zoveel woorden heeft gezegd, maar hij heeft wel de wens uitgesproken voor een container met meer volwassenen.

 

De Könchok Foundation heeft nu beslist dat het zich in het komend jaar gaat focussen op het opzetten van het volwassenenprogramma dat in het najaar (2015) van start moet gaan. Hierdoor zal er automatisch meer toezicht beschikbaar komen voor de nomaden kinderen (jaarlijks een wisselend aantal van tussen de 150 en 250).

 

Volgens de Chinese wet dienen onderwijsprogramma’s buiten het Chinese curriculum vallen separaat te worden gegeven hetgeen betekent dat deze buiten de reguliere schooltijden plaats dienen te vinden. Voor de door ons gesteunde kinderen betekent dit dat er alleen in de drie / vier wintermaanden les kan worden genoten in het Surmang Dutsi Til klooster. Als het goed is is het volwassenenprogramma dan al gestart en kan Khenpo Tsering gesteund door een veilige container lesgeven aan deze groep.

 

De Könchok Foundation geeft bij de ondersteunende partners aan dat het begrip heeft als dezen hierdoor andere prioriteiten gaan stellen: het aantal lesuren wordt door deze overheidsmaatregel immers fors verminderd!

 

Han en Nyima hebben hierop aangegeven dat onderwijs aan de nomadenkinderen prioriteit blijft voor het Gesar Fund. Het gaat het Gesar Fund niet alleen om het onderwijs. Het feit dat de kinderen gedurende deze drie maanden warme maaltijden krijgen en – indien nodig – ook medische hulp, waarborgt dat deze zeer kwetsbare groep kans heeft op een gezonde toekomst! Desalniettemin zullen we onze bijdrage met een kwart verminderen naar $10.000 dollar (EUR 7500) waarmee we overigens het lesprogramma in deze wintermaanden nog wel ruim blijven waarborgen.

 

 

Controle bestedingen 2014 – Update 01-01-2015: Foto’s uit Dönda!!!
Nyima is nu in Dönda! En – wat niet vanzelfsprekend is – het is hem gelukt een aantal Whatsappjes te sturen. Zie zijn foto’s van enkele dagen geleden op Gesar Fund Photostream(n.b: beweeg met de muis boven de foto’s voor toelichting!).

 

Nyima heeft in Dönda een inventaris opgemaakt van materiële en immateriële zaken.

 

De Ambulance

De Ambulance is in goede staat en van de loodjassen wordt dankbaar gebruik gemaakt!

De Kindergarten

Kindergarten

Ten eerste: zoals al eerder gemeld in deze reeks Controle Bestedingen zijn we qua lestijden in de Kindergarten gebonden aan de Chinese wet: alleen buiten de regulier Chinese schooltijden mag er les worden gegeven. Dat houdt in dat er alleen in de winterstop les kan worden gegeven. Echter: de winter in Dönda is vanwege de hoogte en de koude geen gezonde omgeving voor leraren uit het veel lager geleden Xining.

 

Er is daarom voor een alternatief lesprogramma gekozen. Op het platteland van China wordt in de onderbouw zeer klassikaal lesgegeven: de leraar praat, de klas zit stil en luistert. Vanuit ons westers perspectief nog zeer ouderwets, vergelijkbaar met onze situatie een eeuw geleden. Er zijn plannen gemaakt om de kinderen lesmateriaal aan te schaffen waarmee inzicht in vormen, kleuren, getallen en ruimte wordt gestimuleerd, en ze zelf mee aan de slag moeten. Een risico hierbij is dat de monnik-leraar hier wel achter moet staan. Onze lokale Gesar vrijwilligers gaan proberen dit te waarborgen!

 

Zelf-voorzienendheid van de nomaden
Het Gesar Fund wil er voor waken dat met het Community Centre het idee ontstaat bij de nomaden dat het geld toch wel komt.

 

Het afgelopen jaar is er veel tijd en geld gestopt in het bouwen. En ook nu maken Nyima en zijn broer Sojong een inventaris van wat nog aan de inrichting moet worden toegevoegd. Sowieso zal er voor per gebouw een kachel worden aangeschaft geschikt voor het stoken van Yak-uitwerpselen (een centrale verwarming is te prijzig).

Gesar Fund Nomads     Gesar Fund Nomads

Maar nu het centrum er eenmaal staat moeten de nomaden verder gestimuleerd worden in zelfvoorzienendheid. De Gesar General Store heeft zoals eerder gemeld weer een nieuwe beheerder, en de plannen zijn dat ook het Community Centre gaat worden beheerd, zodat er altijd iemand aanwezig is die toezicht houdt.

 

Nyima en Sojong hebben met de vrouw die de bakkerij in Zhenzing gesproken. Zij had haar hand bezeerd in een kneedmachine en met de kou heeft ze er nog dermate veel pijn aan dat werken in de bakkerij vooralsnog niet mogelijk is. Nyima heeft het volgende voorstel gedaan: zij komt naar het Community Centre als beheerder en zal namens het Gesar Fund onze plannen ter plekke coördineren. Haar plek in de bakkerij zal worden overgenomen door bij voorkeur een jongere, die zij na de winter zal gaan trainen.

 

De vrouw van de bakkerij heeft echter op eigen initiatief al een voorsprong genomen op onze ideeën door traditionele kleding te maken voor verkoop aan toeristen: zie de foto’s die net binnen zijn gekomen op Gesar Fund Photostream (n.b: beweeg met de muis boven de foto’s voor toelichting!)

 

Het probleem in het meer zelfvoorzienend maken van de overige nomaden is dat ze werkelijk niet meer vaardigheden hebben dan de nomaden vaardigheden als yaks hoeden, tenten bouwen en stoven maken.

 

Omdat Dönda een verplichte stop is voor de toeristen bussen, lijkt de beste optie om de nomaden toeristische souvenirs te laten maken: kleine pakjes yakboter, miniatuur stoven, miniatuur nomadententjes, tangka’s, kettinkjes et cetera. Door deze producten te verkopen wordt er direct een link gemaakt tussen het produceren en het geld verdienen. Wordt vervolgd.

 

 
Controle bestedingen 2014 – Update 30-12-2014

Gesar Projecten vinden navolging!

Afgelopen jaar zijn lokale overheden in Chengdu county ook begonnen met het opzetten van weerbaarheidsprojecten voor het armste deel van de bevolking.

 

De lokale Gesar vrijwilligers melden dat er altijd al belangstelling was voor de Gesar General Store (die ook aan de overheid leverde), en sinds de fundamenten van het Gesar Community Centre zijn gestort in de zomer van 2013 zijn er al verscheidene groepen ambtenaren aldaar  op bezoek geweest.

 

De situatie is nu zelfs zo dat verscheidene gemeentes op welhaast competitieve wijze projecten opzetten en microkredieten verlenen om zoveel mogelijk mensen de winter door te helpen!

 

Het Gesar Fund is bijzonder trots dat ‘onze’ manifestatie van de verlichte samenleving vruchten afwerpt. Ook al is het gevolg  dat de ambtelijke afhandelingen van diverse noodzakelijke vergunningen rond het Community Centre nu vertraging oploopt. Hetzelfde geldt voor de officiële opening van het centrum.

 

Gesar Community Centre Kindergarten
In september berichtten we over ons klaslokaaltje en posten we foto’s van de kinderen met hun leraar en hun spulletjes: schriftjes, kleurpotloden et cetera.

 

Onze lokale vrijwilligers zijn nog steeds op zoek naar leraren voor Chinees, Tibetaans en Engels, maar dat is niet eenvoudig: leraren uit de stad kun je hier niet krijgen omdat het te hoog is. Een verblijf langer dan enkele weken in Dönda in de winter is ongezond voor de gemiddelde stadsbewoner.

 

Voor les in de winterstop van het Chinese schooljaar zijn in feite dus alleen de Tibetaanse monniken beschikbaar, hetgeen betekent dat er meestal alleen les kan worden gegeven in het Chinees. Han en Nyima gaan tijdens hun verblijf in verband met deze beperkte lesstof met onze lokale vrijwilligers in gesprek over een alternatief lesprogramma. We hopen hierover later te kunnen berichten

 

Controle bestedingen 2014 – Update 25-12-2014
De Könchok Foundation

Han mailde gisteren het laatste nieuws door over het onderwijs project van het Könchok Foundation. Later deze week hoopt hij een vertegenwoordiger te spreken van de Könchok Foundation waarover we dan ook weer zullen berichten.

 

De belangrijkste activiteit van de Könchok Foundation is het herbouwen van de Shedra bij het   Surmang Dutsi Til klooster. Daarnaast wordt het Wechen nonnenklooster gesteund en wordt geld besteedt aan onderwijs voor leken kinderen.

 

The Surmang Project              The Surmang Project

Aangaande het onderwijs is het volgende te melden: voor volwassenen is een opleidingstraject tot monnik gepland voor het najaar van 2015 en momenteel zijn er nu twee programma’s voor kinderen. Voorheen was dit één programma dat jaarlijks werd gesteund door het Gesar Fund met een bedrag van 10000 euro per jaar (vanaf 2010).

 

Het eerste programma is voor leerling monniken, waarvan de meesten in het kloostercomplex leven. Zij ontvangen basale dharma instructie. Het tweede programma is voor nomadenkinderen, zowel jongens als meisjes.

 

Han melde in zijn mail dat het afgelopen jaar deze laatste groep zeer moeilijk te handhaven is door Khenpo Tsering, die zich al jarenlang belangeloos inzet voor onderwijs voor de kinderen. Wat dit nu precies betekent is nog niet duidelijk. Wil de Khenpo stoppen met het lesgeven? Dat zou een grote aderlating zijn voor de Könchok Foundation, en voor het Gesar Fund zou dat het wegvallen van 80% van ons onderwijsprogramma betekenen!

 

Later deze week zullen Han en Nyima een coördinator van de Könchok Foundation ontmoeten en hopen dan meer informatie te krijgen.

 

Controle bestedingen 2014 – Update 22-12-2014

Afbouw Gesar Communiteit Centre

Han en Nyima zijn gearriveerd in Xining en de lokale Gesar vrijwilligers hebben ze op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen in Dönda (waar de Gesar Store en het Gesar Community Center gelegen zijn ).

Gesar Community Centre     Gesar Community Centre

De gebouwen van het Gesar Community Centre staan. En ook zijn er al meubels gekocht: noodbedden en schoolklas meubeltjes. In eerder updates berichtten we hier al over; zie ook de foto’s in ons album “Gesar Community Centre“.

 

Met wilde in het najaar ook verder bouwen aan de toegangspoort, maar na overleg met het bestuur is dit uitgesteld tot er eerst een waterput zou worden geboord. Normaal gesproken wordt in een gehucht als Dönda water uit de rivier gehaald door de bewoners. Begin december is er in begonnen met het boren van een put in het midden van de open ruimte die door de Community Center gebouwen wordt gevormd. Verwachting is dat men in het voorjaar zal beginnen met de poort naar het binnenterrein. Han en Nyima hopen verder te vernemen hoeveel geld er voor de bouwkosten nog over is, en hoeveel er nog besteed moet worden aan verdere inrichting.

 

Hondsdolheid
In de naast de Yushu geleden prefectuur Chengdu is op verscheidene plaatsen hondsdolheid uitgebroken. In China zijn honden op het platteland vrijwel altijd zwerfhonden en er is dus nauwelijks controle op de gezondheid van deze dieren.

Yushu en Chengdu

In de grensgebieden van Yushu en Chengdu zwerven de honden meestal in roedels rond. Daar er al een menselijk slachtoffer is gevallen in Chengdu, neemt men dit gevaar voor de volksgezondheid zeer serieus. Mensen op het platteland blijven ‘s avonds vaker binnen, omdat roedels over het algemeen brutaler worden in het donker.

 

In de Yushu prefectuur is ook de overheid nu zeer alert. Behalve de stad Yushu ligt ook Dönda in het grensgebied.

 

Controle bestedingen 2014 – Update 18-12-2014

Gesar Fund - Han de Wit    Gesar Fund - Nyima Kunga

Toch een Controle Bestedingen dit jaar!

 

Normaal gesproken gaat bestuurslid Nyima Kunga in de zomer naar Zuidoost China. Dit jaar echter kon hij wegens administratieve redenen geen visum krijgen. Meteen daarna is de aanvraagprocedure opnieuw in gang gezet en het resultaat is dat Nyima volgende week al naar Kham zal vertrekken.

 

En niet alleen dat, ook bestuurslid en Shambhala leraar Acharya Han de Wit zal hem vergezellen, samen met zijn vrouw Ineke, de oprichter van het Gesar Fund. Han zal aldaar ook een Shambhala lung geven: the Windhorse of Authentic Presence.

 

Daar het nu winter is, en temperaturen tot minus 20 graden Celsius kunnen dalen, zullen Ineke en Han niet verder reizen dan (de miljoenenstad) Xining, waar de familie van Nyima woont. In verband met de hoogte, de lage temperaturen en de vele sneeuw is het voor hen niet verstandig verder te reizen.

 

Nyima zal wel nog proberen Dönda te bereiken.  Maar daar er verscheidene bergpassen op 4800 meter hoogte moeten worden overgestoken onder zeer extreme omstandigheden is het allerminst zeker of dat gaat lukken.

 

In Xining zal worden gesproken met de lokale Gesar vrijwilligers en zal de status van de Gesar Fund projecten worden geëvalueerd. Ook zal er contact worden gezocht met representanten van de Könchok foundation waaraan het Gesar Fund jaarlijks een substantieel bedrag doneert voor onderwijs projecten.

 

We hopen aan het einde van deze controle bestedingen actie een goed gefundeerd idee te hebben over hoe de zaken staan binnen de diverse projecten en op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen aangaande financiële ondersteuning voor het komend jaar.

 

Tot slot vermelden we – zoals we dat ook op onze website pagina Controle Bestedingen duidelijk hebben vermeld – dat alleen de reis van Nyima door het Gesar Fund wordt betaald. Overige bestuursleden reizen altijd geheel voor eigen kosten.

 

2013

 

Bestuurslid Eric Elbers   Bestuurslid Nyima Kunga

Begin augustus 2013 zijn Nyima Kunga én Eric Elbers vanuit Nederland naar Kham afgereisd om ter plekke de de huidige stand van zaken in te zien en de door het Gesar Fund gemaakte donaties te controleren. Het is van groot belang dat het Gesar Fund op deze wijze een gezicht aan zichzelf geeft, anders krijgen de hulpontvangers toch het idee dat het Gesar Fund een (zoveelste) NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) is, waar het geld anoniem uitstroomt. Doordat Nyima en Eric deze zomer daar ter plekke zijn vrijwaart het Gesar Fund zich van anonimiteit en voelen de nomanden zich eerder gecommiteerd aan bijvoorbeeld het Family to Family project.

 


Update 06-08-2013

Om het geheugen weer even op te frissen hieronder een overzicht van wat het Gesar Fund het afgelopen jaar heeft weten te realiseren in Kham en Golok.

Family to Family project In het afgelopen jaar is het Family to Family project zeer succesvol gebleken: er is een goedlopende kruidenierswinkel gekomen (Gesar General Store), een bakkerij en kleinschalige kledingproductie. Inmiddels wordt in de zomer een Gesar Gemeenschapcentrum gebouwd (zie update van juli 2013).

Onderwijs Onderwijs is een van de rechten van het kind en het Gesar Fund vindt het belangrijk om daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sinds 2009 is Gesar Fund in samenwerking met Konchok Foundation betrokken bij het onderwijs. Vorig jaar hebben we wederom 10.000 gedoneerd: voor een verantwoording zie: onderwijs update 26-04-2013.

Gezondheidszorg: De nomaden leven vaak te geïsoleerd om naar een ziekenhuis te komen. Ze zijn veelal onwetend over oorzaak en gevolg van infectieziekten en ook kunnen zij de kosten van testen niet betalen. Daarom is door het Gesar Fund een ambulance met ondermeer Röntgenapparatuur voor TBC tests aangekocht. De ambulance rijdt met doktoren van het Algemene ziekenhuis naar verafgelegen kloosters, gehuchten en  tentenkampen van nomaden om mensen te testen op TBC en hepatitis B en voor het geven van voorlichting over preventie.


Update 14-08-2013

De eerste foto’s zijn binnen vanuit Kham, Tibet! Eric Elbers en Nyima Kunga zijn een dag met het medische team (met de Gesar Ambulance) meegereisd naar een afgelegen gebied waar nomaden werden getest op hepatitis én indien nodig werden behandeld.

Op de foto’s is onder meer te zien: de ad hoc behandeling van een jong patientje, verscheidene hepatitis tests en de ambulance met mobiele lab centrifuge en röntgen apparaat.

Klik op één van onderstaande foto’s om naar onze fotopagina te gaan. Wordt vervolgd!

Gesar Fund Fotopagina     Gesar Fund Fotopagina     Gesar Fund Fotopagina     Gesar Fund Fotopagina


Update 21-08-2013

Er zijn weer nieuwe foto’s binnengekomen, en deze keer hele bijzondere!

 

Stichting Tibet-fonds ‘Dolma’ heeft in het voorjaar het Gesar Fund het aanbod gedaan om een enorme partij kinderschoenen van hoge kwaliteit, die overbleven na de uitverkoop van een gerenomeerde schoenenzaak, te laten versturen naar Tibet.

 

Dat is gebeurd, en het toeval wilde dat de schoenen in Dönda zijn gearriveerd net nu bestuursleden Nyima Kunga en Eric Elbers daar aanwezig zijn.

 

Nyima Kunga (gisteravond aan de telefoon): “It indeed was a incredible coincident having the shoes arriving at Dönda just as we were there to talk with the Gesar General Store staff. Eric and I decided to spread the word that the shoes would be divided the same afternoon and so it happened. We from Gesar, the board and the local Gesar volunteers, normally try to make our aid more than accidental, but this one time only opportunity to give away good quality shoes, and also some clothing by the way, was too good to pass. I had great fun helping out all some children putting on the shoes. We proved it again: Gesar does make a difference!”

 

Zie wederom de Gesar Foto pagina voor de verdeling van de schoenen.

 

Gesar Fund Fotopagina     Gesar Fund Fotopagina     Gesar Fund Fotopagina     Gesar Fund FotopaginaUpdate 30-08-2013: Gesar Community Centre, de eerste schop gaat in de grond!

Vorig jaar berichtten we van de plannen voor de bouw van een gemeenschapcentrum, en eerder dit jaar berichtten we dat de bouw reeds was begonnen.

 

Dat was niet onwaar maar wel wat optimistisch gesteld 🙂

 

De Chinese aannemer was aan het begin van de zomer reeds begonnen met het aanleggen van de fundamenten en dat is nu gereed. De fundamenten dienen zeer zorgvuldig te worden aangelegd daar er anders grote kans is op verzakkingen in de zomers (in de winters is de grond bevroren).

 

De bewoners/nomaden van Dönda die betrokken zijn bij het Family to Family Project besloten van de aanwezigheid van bestuursleden Nyima Kunga en Eric Elbers gebruik te maken om een “Eerste Spade In de Grond” viering te houden. Eric Elbers kreeg daarbij de eer om tussen de nieuwe fundamenten een gat te graven en daarin het bijbehorende ceremoniële doek te werpen. En dat was geen dag te vroeg want de bouwvakkers stonden al klaar om te beginnen met hun werkzaamheden!

 

Zie de foto’s en videoos op Gesar Fund’s Photostream of Facebook!

 

2013 - Gesar Community Centre -      Video!     2013 - Gesar Community Centre -      2013 - Gesar Community Centre -


Update 05-09-2013, laatste update: Brief van Eric Elbers.

Nyima Kunga en Eric Elbers hebben hun bezoek aan Kham, Tibet afgerond. Eric heeft op Xining Airport een impressie van de reis geschreven en deze wordt als laatste update van deze serie updates weergegeven.

 

We hopen dat ook deze “Controle Bestedingen” u uitnodigt tot een bijdrage aan het goede werk dat we proberen te bewerkstelligen in Dönda, Yushu en de regio Kham in oostelijk Tibet. Elke donatie, van klein tot groot, wordt zeer op prijs gesteld!     Donate!

An van Bolhuis, Eric Elbers, Nyima Kunga, Maarten Regtien, Han de Wit.

Onvergetelijk was mijn reis naar Tibet!

Uitgenodigd en aangemoedigd door mijn collega bestuurslid Ganja Nyima besloot ik dit jaar Tibet te bezoeken om het land, waarover ik al zo veel had gehoord, en in het bijzonder onze projecten met eigen ogen te gaan bekijken.

 

Het was een lange reis. Via vluchten naar Shanghai, Xining en Yushu bereikten we tenslotte na een fraaie autorit Chingdu, een stadje op grote hoogte in Tibet. De gevolgen van de aardbeving, die de streek drie jaar geleden teisterde, zijn nog goed zichtbaar. Hier en daar zie je nog half ingestorte huisjes en overal zijn nieuwe, kleine woningen uit de grond gestampt. Letterlijk.

 

Met man en macht wordt er gewerkt om de regio weer op te bouwen. Dag en nacht gaat het door. Doorgaande wegen zijn hier en daar al geasfalteerd, nieuwe overheidsgebouwen, scholen en ziekenhuizen staan meestal te glimmen tussen de puinhopen, die langzaam moeten gaan verdwijnen. Vrachtauto’s rijden af en aan dagelijks zie je de voortgang die de oneindige hoeveelheid bouwvakkers boeken.

 

De mensen zijn bijzonder vriendelijk. Ik word overal aangekeken en regelmatig op de foto gezet. Mobieltjes zijn er trouwens net zo talrijk als bij ons. Families zijn heel belangrijk. Verschillende generaties wonen bij elkaar. Gezinsleden, die in een andere stad werken, vinden onderdak bij bekenden of familieleden. De huizen staan vol met banken, die voor (onverwachts) bezoek als bed kunnen dienen. De huizen hebben, hoe klein ook, zonder uitzondering een kamer gereserveerd die dient als schrijn. Foto’s van lama’s, tanghka’s en relikwieën vormen een kleurrijk geheel. Het valt me op hoeveel tijd de mensen besteden aan de beoefening van hun geloof. Bidden, mediteren, chanten, offeren: het maakt allemaal deel uit van de dagelijkse rituelen.

 

Enkele jaren geleden hebben we besloten een grote personenbus aan te schaffen, die dienst doet als ambulance. De bus is zo verbouwd, dat er röntgen foto’s in kunnen worden gemaakt. Nuttig voor het opsporen van longaandoeningen en – direct na de aardbeving – om foto’s te maken van gebroken ledematen.

 

Wij bezochten de bus, die bezig was aan de voorlaatste dag van een dertig dagen (!) durende trip door het hooggebergte. Dit bezoek niet aangekondigd bij het medische team.. De bus ziet er goed onderhouden maar fors gebruikt uit. Het team bestaat uit zowel Chinese als Tibetaanse artsen, verpleegkundigen, chauffeurs en andere helpenden die dagelijks een dorp bezoeken, waar de lokale bevolking zich kan laten testen op veel voorkomende aandoeningen als hepatitis en TBC. De samenwerking met de Chinese ziekenhuizen is nog steeds prima en zonder mankeren worden artsen, medicijnen en andere zaken te beschikking gesteld.

 

De gemiddelde productie bedraagt wel tweehonderd onderzoeken per dag. Mensen, die (nog) niet zijn geïnfecteerd kunnen een vaccinatie krijgen, andere patiënten worden zo mogelijk dezelfde dag geholpen met een behandeling door het team in samenwerking met lokale artsen. Het raakt me.
Dertig dagen op pad met het hele team en iedere dag in een andere plaats slapen. Het team vertelt enthousiast over de mogelijkheden, die ze hebben om mensen daadwerkelijk te helpen en voor te lichten. Want aan kennis over gezondheid ontbreekt het (zeker naar onze maatstaven) volledig. Mensen weten niet waarvan ze ziek kunnen worden, kennis over hygiëne en gezonde voeding is er niet. Seksueel overdraagbare aandoeningen nemen een vlucht volgens de leden van het medische team. Ze worden gezien als een vrouwenaangelegenheid: er wordt gesproken over vrouwenziektes.

 

We nemen ons voor in samenwerking met lokale dokters naast de behandelingen nog meer aandacht te gaan besteden aan gezondheidsvoorlichting. Met een ziekenhuisje zijn tijdens ons verblijf afspraken gemaakt om mensen, die niet officieel geregistreerd zijn, ook te kunnen vaccineren en te behandelen. Ik moet even denken aan de donateurs, die met hun eigen ogen zouden moeten zien hoe welbesteed de donaties zijn en wat er met een bescheiden budget allemaal kan worden gerealiseerd. Ben ook wel een beetje trots als we onderweg horen hoe bekend de Gesar Ambulance is. Mensen in de dorpjes weten precies te vertellen waar deze zich op welk moment bevindt.

 

Economische zelfstandigheid is altijd belangrijk, ook in Tibet. In de laatste jaren hebben we het accent van armoedebestrijding uitgebreid met initiatieven om mensen zelf geld te laten verdienen. Tijdens de aardbeving hebben we bakkersbenodigdheden aangeschaft om mensen eten te kunnen geven. Die materialen zijn nu verhuisd naar een dorpje, waar veel nomaden wonen en waar een klooster is gevestigd. Een alleenstaande moeder is opgeleid in Xining en bakt daar nu dagelijks een grote hoeveelheid brood. Wat geweldig om te zien hoe ze de bakkerij onder moeilijke omstandigheden schoon en rendabel kan houden! Ze kan leven van de inkomsten, verzorgt haar zieke moeder en kan haar kinderen naar school laten gaan.

 

Helaas was door het plotselinge overlijden van een kind ‘onze’ Gesar General Store in Dönda gesloten. Deze Gesar supermarkt biedt gezonde producten tegen een faire prijs en is eveneens selfsupporting.

 

Het Gesar Fund heeft in de regio inmiddels een goede en bekende naam. Dat komt niet in de laatste plaats door de inzet van lokale vrijwilligers, die hun zware leven combineren met de zorg voor anderen. Onder leiding van een team van een manager, een arts en een lama wordt dagelijks bekeken welke activiteiten nodig zijn en wie daarbij kan helpen.

 

In september wordt een plan gemaakt voor het komende jaar. Wetende, dat er zich iedere dag nieuwe ontwikkelingen voordoen die vragen om onmiddellijke actie, is het goed om de lange termijn visie te behouden.

 

Bijdragen aan het welzijn van de mensen daar, of het nu gaat om onderwijs, gezondheidszorg of armoedebestrijding heeft zin. Ik heb het nu zelf gezien.

 

Tibet, ik zal je niet vergeten!

Eric Elbers

2012

Ook dit jaar reist Nyima Kunga weer af naar Kham in Tibet om te verifiëren of het geld dat door het Gesar Fund gestuurd is goed wordt besteed. Op deze pagina het verslag van zijn bevindingen.

 


Update 02-07-2012 

Om het geheugen weer even op te frissen vindt u hieronder een overzicht van wat het Gesar Fund het afgelopen jaar heeft weten te realiseren in Kham.

 

Na de aardbeving in 2010 heeft het Gesar Fund vooral noodhulp gegeven: basisvoedsel en dekens. Zodra de eerste nood was geledigd zijn de eerder noodgedwongen stopgezette projecten weer opgepakt: zie Nyima’s bevindingen in Controle bestedingen 2011 en is er samen met de armste nomadenfamilies een nieuw project gestart: het Family to Family project.

 

Family to Family project: In het afgelopen jaar is het Family to Family project zeer succesvol gebleken: er is een goedlopende kruidenierswinkel gekomen (Gesar General Store), een bakkerij en kleinschalige kledingproductie. Ook binnen de Shambhala wereld is dat niet ongemerkt gebleven: zowel een interview met Nyima als Han zijn geplaatst in het Boeddhistisch Dagblad en het Shambhala Magazine. Inmiddels zijn er ons weer veel nieuwe door de nomadenfamilies bedachte plannen ter ore gekomen, die Nyima in samenwerking met de families en het lokale Gesar team zal gaan uitwerken.

 

Onderwijs: Onderwijs is een van de rechten van het kind en het Gesar Fund vindt het belangrijk om daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sinds 2009 is Gesar Fund in samenwerking met Konchok Foundation betrokken bij het onderwijs. Gesar Fund subsidieerde in het verleden de aanschaf van schoolmeubels en leermiddelen. Daarnaast geeft Gesar Fund geld voor de maaltijden. Om een kind een schooljaar lang te kunnen voeden, is ongeveer € 175 nodig. In de afgelopen drie jaren heeft Gesar Fund € 20.000 geïnvesteerd in dit project.

 

Gezondheidszorg: op 6 mei 2009 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Gesar Fund en een lokaal ziekenhuis in Chenduo getekend, met als centraal punt: het Gesar Fund stelt de nomadenbevolking in staat zich gratis te laten testen en het ziekenhuis levert de medische mankracht en expertise. De nomaden leven vaak te geïsoleerd om naar een ziekenhuis te komen. Ze zijn veelal onwetend over oorzaak en gevolg van infectieziekten en ook kunnen zij de kosten van testen niet betalen. Daarom is door het Gesar Fund een ambulance met ondermeer Röntgenapparatuur voor TBC tests aangekocht. De ambulance rijdt met doktoren van het Algemene ziekenhuis naar verafgelegen kloosters, gehuchten en  tentenkampen van nomaden om mensen te testen op TBC en  hepatitis B en voor het geven van voorlichting over preventie.
 

Bij de aardbeving van 2010, waarbij ook de ziekenhuizen in Chenduo waarmee wij samenwerken werden vernietigd, hebben we onze ambulance ingezet voor het ter plekke testen van botbreuken en het vervoer naar andere ziekenhuizen. Nu  de ergste nood van de aardbeving gelenigd is, is het gezondheidsproject weer in een iets andere vorm hervat, met nadruk op voorlichting, op preventieve passieve vaccinatie van volwassenen en op actieve vaccinatie van pasgeborenen tegen hepatitis B. Ook rijdt onze ambulance, met doktoren van het Algemene ziekenhuis weer naar afgelegen gebieden voor onderzoek en preventie.

 


Update 14-08-2012

 

Evenals vorig jaar is Nyima Kunga naar Kham inTibet vertrokken om te controleren of de financiele support van het Gesar Fund correct wordt gespendeerd. En evenals vorig jaar hoopten we jullie wekelijks op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Helaas is er de afgelopen maand nauwelijks telefoon- of internetcontact mogelijk geweest, op enkele foto’s na die reeds op onze facebook pagina zijn geplaatst. Maar daar is nu gelukkig verandering in gekomen: Han heeft (weliswaar kort) met nyima kunnen spreken, en via internet zijn er weer meer fotoos binnengekomen. We hopen dat deze tendens zich de komende weken doorzet!

 

Maar dan nu de lang verwachte update:

 

Het Family to Family project is een succes gebleken. De Gesar General Store maakte vanaf het moment van de opening continu winst. Dit door kwalitatief goede producten (meestal niet vanzelfsprekend in China) te bieden tegen zeer redelijke prijzen. Van de eerste winsten is door de participerende nomadengezinnen democratisch besloten bakkerijovens te kopen voor het maken van stoombrood.

 

De projectleider van het Family to Family project in Dönda is Sojong Kunga. Hij wordt daarbij gesteund door vier mensen, die door de lokale gemeenschap zijn gekozen om vorm te geven aan onze projecten aldaar en om de voorstellen, die vanuit van de bevolking van Dönda worden gedaan te inventariseren en te rapporteren aan Sojong Kunga en aan ons bestuur.

 

Nyima meldde vorige week telefonisch dat de opleiding van bakkerijpersneel succesvol is verlopen, maar dat er wat technische opstartproblemen waren met de ovens. Alle problemen zijn nu opgelost en we zijn zeer verheugd dat de bakkerij net als de General Store een succesvol project blijkt. De bewoners van Dönda weten de bakkerij te vinden, zeker rond de tijden wanneer het brood de ovens vers verlaten! Brood dat dan nog overblijft wordt aan de Gesar General Store overgedragen voor verkoop aan de truckers en transitpassagiers.

 

Steun het Gesar Fund Family to Family project en maak een donatie op onze webpagina.


Update 18-08-2012

Ons hepatitis-bestrijdingproject en ons armoedebestrijdingproject worden ter plekke begeleid door Tete Kunga, voormalig leraar op een middelbare school in Cenduo. Hij is een alom gerespecteerde en bekende persoon, die ondermeer de contacten met de lokale overheden en met het Infectieziekenhuis en Algemene ziekenhuis in Chenduo onderhoudt.

 

Door het Gesar Fund is Tete Kunga gemachtigd om officiële stukken, na goedkeuring van ons bestuur, namens het Gesar Fund te ondertekenen. Zijn nicht, Peyo Sönam is verpleegster en tevens werkzaam als boekhouder in een nabijgelegen ziekenhuis in Yushu. Zij is de penningmeester van de beide projecten. Van haar ontvangen wij regelmatig overzichten (in het Chinees) van de besteding van de gelden. Zij beheert ook de bankrekening waarop de gelden van het Gesar Fund ten behoeve van de projecten worden gestort.

 

Nadat in de herfst/winter 2011 de ergste nood van de aardbeving 2010 was gelenigd, kon het TBCbestrijdingsproject weer worden opgepakt. Dit geldt nu ook voor het hepatitis project.  Onze vrijwillige medewerkers zijn nu weer beschikbaar gekomen en het hepatits project wordt weer hervat.

 

Hepatitis, met name hepatitis B is een groot gezondheidsprobleem in China en in arme gebieden zoals Yushu in het bijzonder. Dit project richt zich op het testen van mensen op hepatitis (A enB) en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben.
De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de vaak zeer arme mensen zich zonder betaling kunnen laten testen en zo nodig latten vaccineren, zoadat ze beschermd zijn tegen deze ziekte. Tegelijk wordt aan de mensen voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat zij zelf aan hun leefwijze kunnen doen om herstel de ziekte te bevorderen. Onder de Chinese bevolking is hepatitis nog steed een groot taboe, vergelijkbaar met HIV. Alhoewel in zeldzame gevallen mensen aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot. Ook aan het wegnemen van deze angst bij de bevolking besteden we in dit project aandacht. En al hoewel de meeste mensen die deze ziekte hebben, er ook op eigen kracht weer van kunnen herstellen, kan bij langdurige ziekte de lever toch zo beschadigd raken, dat behandeling ter bescherming van de lever nodig is. Die behandelingen kunnen heel kostbaar zijn. Vooralsnog is het Gesar Fund daar financieel niet bij betrokken.

 

In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte hebben doorgemaakt of bij zich dragen op bijna 60 %. De meeste besmettingen gaan van besmette moeder over op baby. De kans op chronische hepatitis is dan héél hoog omdat baby’s in 90% van de gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit tegenstelling tot volwassenen. En dat veroorzaakt dus een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirroseof leverkanker.

 

Hoe later mensen in hun leven hepatitis B oplopen en doormaken hoe groter de kans wordt dat ze zelf de ziekte overwinnen, dat wil zeggen hoe kleiner hun kans wordt op een chronische hepatitis. We testen ieder die dat wil, maar besteden in ons project extra aandacht aan het testen en tijdig vaccineren van zwangere vrouwen en van mensen die een gezin willen stichten. En natuurlijk staat algemene voorlichting over verloop van de ziekte en de wijze van besmetting (via bloed- of sexueel contact) hoog op de agenda; voorlichting die door de enthousiaste artsen van het ziekenhuis waarmee we samenwerken, wordt gegeven en door een groeiend team van vrijwilligers! Verder richten we ons op het vaccineren van mensen, zodat ze immuniteit opbouwen tegen deze ziekte.

 

Omdat het Gesarfund de kosten voor het testen en vaccineren dekt, kan de zeer arme bevolking gemotiveerd worden om wat aan hun lijden aan hepatitis te doen. In juli 2010 hebben wij 6000 hepatitistests ingekocht tegen een gereduceerde prijs van € 2 per test. Sindsdien zijn 2991 mensen getest in 11 grote kloosters, 5 dorpen en 3 scholen in de prefectuur Chindu (Chenduo). Hiervan bleek 1067 geen hepatitis en geen antistoffen te hebben. Zij zijn dus ontvankelijk voor besmetting en komen daarom in aanmerking voor vaccinatie.

 

Voor blijvende immuniteit zijn drie vaccinaties nodig. De datum voor de tweede vaccinatie  is 25 december 2010 en de derde vaccinatie is gepland in mei 2011. De standaard prijs voor het vaccineren van één persoon is 60 Yuan (7 Euro). Maar dankzij de korting die het ziekenhuis verstrekt  aan ons project kunnen we nu voor 45 Yuan (5 Euro) iemand vaccineren! Op basis van wat de resultaten tot nu toe verwachten wij dat van de 6000 te testen mensen er ongeveer 2140 gevaccineerd zullen moeten worden. Van dit aantal zijn inmiddels 587 mensen gevaccineerd.

 

Steun ons hepatitis project van het Gesar Fund en doneer via onze webpagina. Elke donatie, groot of klein, wordt zeer  gewaardeerd!

 


Update 27-08-2012

Net een uur geleden kwam een bericht binnen van Nyima. Hij had als attachment ook een verzameling van foto’s meegestuurd maar helaas bleek het bestand corrupt, meestal een teken dat tijdens het uploaden de connectie verbroken is geweest. We volstaan nu dus even alleen met het bericht en hopen dat de foto’s deze week nog intact kunnen binnenkomen.

 

Nyima berichte dat ons onderwijsproject nog steeds verloopt als in de afgelopen winter. Met een klein bedrag per dag kan een nomadenkind naar school alwaar hij/zij gratis te eten krijgt. Dit laatste is een voorwaarde, daar de ouders vaak te arm zijn de maaltijdkosten te betalen.

 

Ons onderwijsproject voeren wij uit in samenwerking met een Amerikaanse stichting, genaamd Könchok Foundation. De uitvoering ter plaatse is in handen van Khenpo Tsering, abt van het Surmangklooster. Deze rapporteert over de besteding van de gelden aan de Könchok Foundation, die op haar beurt jaarlijks aan het Gesar Fund rapporteert.

 

De Konchok Foundation stelt zich ten doel: “to help meet the spiritual, cultural, educational and humanitarian needs of the Tibetan people in Surmang and elsewhere in the Kham and Golok regions of Tibet” (zie de website http:/www./konchok.org/). Een van de projecten van Konchok is het bouwen van de shedra, een opleidingsinstituut voor monniken, bij de kloosters van Surmang. Deze school is open voor (nomaden) kinderen uit het gebied. Omdat Konchok Foundation, net als Gesar Fund, een directe samenwerking nastreeft met lokale partners, is Konchok een goede partner voor het samen realiseren van het onderwijs-project.

 

Nog steeds geldt dat voor één dollar per dag een kind onderwijs kan worden geboden. Steun dit nobele doel en doneer op onze donatie paginaOok kleine donaties zijn meer dan welkom!

 


Update 02-09-2012

We hebben weer nieuwe foto’s van het Family to Family project in Dönda binnen!

 De betrokken families hebben het Gesar Fund gevraagd of er uitbreiding kan plaatsvinden na de succesvolle General Store en de bakkerij. Het idee is om een ruimte te kopen waar een truckerscafé in kan worden gevestigd. De foto’s geven een beeld van een aantal ruimtes waarover nu wordt onderhandeld.

De ideeën voor het café zijn reeds in Dönda en omgeving bekend geraakt en op eigen initiatief is er reeds een pooltafel geregeld waar truckers tijdens de verplichte stop de tijd wat kunnen doden. Nu nog een ruimte waar de pooltafel in kan staan!

Zodra deze spannnende uitbreiding van het Family to Family project bevestigd is, dat wil zeggen: als Nyima terug is en verslag uitbrengt bij de bestuursvergadering, volgt de laatste update van deze zomer!

 Steun dit project dat Han de Wit beschreef als A good human society en doneer via onze pagina Gesar Fund Online Donaties.


Afsluitende update 23-09-2012

Zoals in de vorige update aangegeven is het Gesar fund op zoek gegaan naar nieuwe lokaties voor uitbreiding van het Family to Family project.

 Dat is gelukt, er is grond met wat gebouwtjes aangekocht, en dat is feestelijk geopend en ingezegend door een lama! Op onze Flickr foto pagina kunnen hiervan een aantal foto’s worden bekeken. De ruimtes zullen worden gebruikt voor ontmoetingen en een informatiepunt voor reizigers / annex truckerscafé.

 Natuurlijk zijn we als bestuur zeer nieuwsgierig wat deze Family to Family stimulans zal gaan losmaken aan nieuwe initiatieven bij de betrokken nomadenfamilies! Een initiatief waar we reeds van hebben gehoord is het gebruiken van een ruimte voor het opzetten van beroepsopleiding zoals bij voorbeeld glazenzetter en klerenmaker.

 Hepatitisbestrijding

Ook hebben we nieuws op het gebied van de hepatitisbestrijding. De overheid gaat een nieuwe school openen en in verband met de leerplichtwet zullen ook de nomadenkinderen hier intern worden gehuisvest en onderwijs krijgen. Het Gesar Fund heeft aangeboden alle 500 leerlingen gratis op hepatis te testen.

 

Tot slot
Tot zover de updatecyclus van de “Controle bestedingen 2012.” Het bestuur van het Gesar Fund hoopt dat deze updates informatief waren maar bovenal inspirerend!

 

Ook geïnspireerd tot het doneren van een bijdrage?

Klein tot groot, elk bedrag is welkom!

2011

Namens het bestuur van het Gesar Fund is Nyima Kunga op 18 juli afgereisd naar de Kham en Golok regio in Tibet om te verifiëren of het geld dat door het Gesar Fund gestuurd is goed is en wordt besteed.

De aardbeving van april 2010 is al weer een ruim jaar geleden en daar het Gesar Fund directe contacten heeft met bewoners in Kham, kon ook snel geld worden gezonden waarmee de eerste behoeften werden geledigd. Denk hierbij aan basis voedsel (o.m tsampa) en dekens.

Vanwege de aardbevingen heeft de Chinese overheid vele artsen naar het getroffen gebied gestuurd, maar dat had wel tot gevolg dat het bestrijden van de (open)TBC gefinancierd door het Gesar Fund wel tijdelijk stil is gelegd.
Het hepatitis project is echter wel doorgegaan . Het Gesar Fund heeft 6000 tests gekocht en een groot deel daarvan is reeds bij lokale bewoners en nomaden uitgevoerd.

 

 

 

 

In 2011, een jaar na de allesverwoestende aardbeving, was er tijdens de reis van Nyima helaas geen contact mogelijk en konden we behalve de aankondiging geen updates plaatsen. Gelukkig gaf Nyima na terugkomst een uitgebreid interview met het Shambhala Magazine waarvan hieronder verslag.

 

10-09-2011

Op 4 september 2011 plaatste het Shambhala Magazine een interview met Nyima Kunga over het Family to Family project.

 

Indien het interview niet meer op de website van Shambhala Magazine staat, kunt u hieronder de tekst lezen.

 

Nyima Kunga, from Chindu, Tibet, is a board member of the Gesar Fund. Each year in the summer he, his wife and son travel to Tibet, not only to reunite with family, but also to check on whether the Gesar Fund donations are being spent properly. In this interview, Nyima tells us how he became involved with the Gesar Fund. “I think it is Karma, really,” he says. He also explains how he personally experiences being back in his poverty-stricken homeland with the multitude of health problems, illiteracy and devastation since the April 2010 earthquake.

 

“I met Anna, the daughter of Gesar Fund founders Ineke and Acharya Han de Wit, even before the Gesar Fund existed. She was working for the Surmang Foundation as a volunteer in a clinic in Surmang. I worked there too as a Tibetan interpreter. We got married and went to live in Xining (China, ed.). But that was too much of a city life: we lived there one year, but hardly spoke to our neighbors. So we decided to live in Holland, and that was some five years ago. But to return to the Gesar Fund: I did not know Ineke was Anna’s mother when she approached me to work for the Gesar Fund. It was a strange coincidence. I think it is Karma, really.

 

“This year we went to Kham in July, in the middle of the raining season. We were there for about four weeks. Amongst others, I went to Khanda to check what food had arrived, what the status of the construction of new houses was, as well as going for a few days along with the doctors who take care of the Gesar Fund hepatitis project. Regularly, when possible, I phoned Ineke and Han with updates and they were posted on our Gesar Fund website and our Facebook Page.

 

“Many people ask me what the personal impact is in returning to my homeland which they know is so poverty stricken and has so many medical problems. To them my answer is often surprising: ‘Poverty is not important.’ By this I mean that sharing a happy life is what is truly important. Really, when I go back I hardly think about poverty, it doesn’t even go through my mind. Anna and I currently live in an apartment in Holland, and in comparison to my parents’ house it is ‘wonderful perfect’. It is warm and there is a not-leaking roof. When you live in Tibet and the roof is leaking, it might be a discomfort, but more important are the people you live together with under that leaking roof!

 

“The Gesar Fund is very important in doing good things, but for me it is more important that we are learning good things. For example, during my trip in Tibet I worry a lot: I have to do a lot of things, go here, go there, talk here with officials, talk there with officials, and worry if all our plans and ideas will work out. But when I see the results, I feel this work is an opportunity in my life from which I can learn. It is like meditation in action. I see this in a direct relationship to the people who donate money to our foundation: they do make a difference and they also perform meditation in action by donating.

 

“As far as I know from the people who donate to the Gesar Fund, some 90% are related to the Shambhala community, and they donate a lot. But they have never been in Tibet, of course. Their only connection is via their teacher who was born there. What they apparently learned from his teachings is compassion and a sense of sharing. I think Shambhalians have a lot to share. That is different, and it does make a difference. When, for example, I talk to another group of people about one of the projects we do, they think and say, ‘Well, this, and that, and is it really going to happen?’ They are confused. It is my experience that people connected to Shambhala experience the same feelings as I do when I see the devastation of the earthquake, or the people living in tents, or the monks receiving the vaccination. I call this this sharing a ‘Beautiful Mind’. And I see so much power in it. It is so positive: the Beautiful Mind is so rich