Het Family to Family project is voortgekomen uit het Project Armoedebestrijding (dat onmiddelijk na de zware aardbeving van april 2010 werd opgestart) en de actie Controle Bestedingen 2011. Het Family to Family project ondersteunt een groep van de armste nomadenfamilies uit de omgeving van het dorpje Dönda, nabij Yushu.

Collectief
Dit collectief van families (ongeveer 200 personen) heeft in een drietal jaren een kruidenierswinkel opgezet, een bakkerij en sinds kort ook een gemeenschapscentrum met medische post, kinderopvang en opleidingscentrum voor (eenvoudige) ambachten.

Het streven is dat het Family to Family collectief zelfvoorzienend is. Het Gesar Fund ondersteunt initiatieven met eenmalige financiële donaties. Een voorbeeld van deze werkwijze is het meest recente project: het Gesar Community Centre.

Hieronder kunt u globaal lezen hoe het Family to Family project tot stand is gekomen. Hyperlinks in dit verhaal verwijzen naar nieuwsupdates uit afgelopen jaren met detailinformatie.

Family to Family: ontstaansgeschiedenis
Het Family to Family project is voortgekomen uit het Project Armoedebestrijding (dat onmiddellijk na de zware aardbeving van april 2010 werd opgestart) en de actie Controle Bestedingen 2011.

Bij het bestuur rees de behoefte de zeer noodzakelijk ad hoc hulp na de aardbeving om te zetten in blijvende projecten waarin het Gesar Fund niet alleen geldschieter zou zijn. De nomaden zelf dienden verantwoording te gaan dragen voor inkomen en zorg voor de groep. In deze opzet zou het bestuur na overleg met de lokale Gesar vrijwilligers via micro kredieten financiële ondersteuning kunnen bieden aan initiatieven uit de groep.

Controle Bestedingen
Om de projecten slagingskans te bieden is er naar aanleiding van de actie Controle Bestedingen in 2011 door de lokale vrijwilligers een beperkte groep van de allerarmste nomadenfamilies uit de omgeving van het dorpje Dönda samengesteld. In een vergadering werd de bewoners gevraagd zelf projecten te bedenken en te organiseren en na te denken over activiteiten waarmee ze zich konden ontwikkelen en geld konden verdienen.

2011: Gesar General Store
De eerste conclusie was om een kruidenierswinkel op te starten. De winkel moest tegen lagere prijzen betere kwaliteit producten leveren dan de winkels in de stad Yushu. Het bestuur besloot eenmalig 12.000 euro over te maken voor de huur van een lokatie, de verbouwing, een volledige inventaris en goederen. Enkele maanden later was de ‘Gesar General Store’ een feit en niet alleen dat, het bleek zelfs een succes te zijn! Eén week na de opening was de omzet 12.000 Yuan (~ € 1000).


2012: Gesar Bakery
Met de winst (dus na aftrek van huur en salaris) die de Gesar General Store had gegenereerd, besloot de bewonersvergadering een bakkerij te beginnen. Er werden stoommachines gekocht en personeel werd opgeleid in de stad Xining. De Gesar Bakery was aanvankelijk gehuisvest in een ruimte naast de General Store, maar werd na ongeveer een jaar verplaatst naar Zhenzing waar meer omzet kon worden gerealiseerd in verband met een nabijgelegen klooster en gebrek aan conccurentie van andere bakkerijen. (foto’s)

2013: Gesar Community Centre
In 2011 werd in een vergadering de nomadenfamilies gevraagd zelf projecten te organiseren. Het probleem hierbij was dat in deze zeer arme doelgroep analfabetisme wijdverspreid was, en veel mensen een slechte gezondheid genoten en/of lichamelijk gehandicapt waren. Men berustte in het lot en was niet gewend zelf initiatieven te ontplooien. Echter, het inspirerende succes van de Gesar General Store en de Gesar Bakery leidde tot nog veel meer levensvatbare ideeën! In overleg met de lokale Gesar Fund vrijwilligers werd besloten alle ideeën te bundelen en het ambitieuze plan om een gemeenschapscentrum te stichten ontstond.

In de geest van het gehele Family to Family project zou de huisvesting voor het Gesar Community Centre ook kwalitatief goed moeten zijn. Bouwen in Oost-Tibet vindt hoofdzakelijk plaats in de zomer daar alleen dan de grond valt af te graven en er dus fundamenten kunnen worden aangelegd. De fundamenten aanleggen dient zorgvuldig te gebeuren in verband met de grote kans op verzakkingen in de zomer. Zodoende stonden de lokale Gesar vrijwilligers voor twee uitdagingen: het vinden van een aannemer die volgens onze prijsopgaven kon werken én die betrouwbaar genoeg werd geacht.

Het is lang zoeken geweest en verscheidene architecten en bouwbureaus hebben tekeningen voor het Gesar Fund Community Centre gemaakt. Uiteindelijk, in de zomer van 2013, legde een betrouwbare partij de fundamenten aan, fundamenten die bovendien op een eventuele toekomstige extra verdieping zijn berekend.

In het najaar van 2013 werden de gebouwen van het Gesar Community Centre opgetrokken.

In het Gesar Community Centre zal onder meer een medische post worden gehuisvest, een kinderopvang, een ontmoetingsruimte en een opleidingscentrum voor ambachten als glazenzetter, kleermaker en schoenmaker.