Gezondsheidszorg

Bestrijding van Tuberculose (TB)

was het eerste Gesar Fund gezondheidsproject (2008). Ten gevolge van de grote aardbeving in april 2010 heeft het Gesar Fund dit project moeten stilleggen daar alle artsen in het gebied door de overheid naar het rampgebied werden gestuurd. Hierop zijn we op zoek gegaan naar een project dat minder inzet van doctoren vroeg en dat is het Hepatitis bestrijdings project geworden.In november 2011 kon het TB-bestrijdingsproject echter worden hervat, zodat er nu twee projecten onder de Gesar Fund Gezondheidszorg paraplu vallen. Hiernaast wordt ook ad hoc medische hulp verleend.  Bekijk op flickr meer foto’s.

TB bestrijdingsproject

In China hebben de mensen recht én om getest te worden op TB én recht op een behandeling van zes maanden. De meeste mensen, en niet alleen de nomaden, weten dit echter niet. Het Gesar Fund geeft daarom voorlichting over de mogelijkheden binnen de Chinese gezondheidszorg en over ziekte en het voorkomen van ziektes en/of besmettingen in het algemeen.
Aangaande TB: we testen hierop zelf met mobiele röntgen apparatuur in onze Gesar Ambulance. De ambulance is in 2009 aangekocht omdat veel mensen te geïsoleerd leven om naar een ziekenhuis te gaan. Inmiddels heeft deze aanpak ook andere districten geïnspireerd om zo te werk te gaan.

Samenwerking
In het TB bestrijdingsproject werken we samen met het Volkshospitaal in Chengdu. Naast de ambulancekosten betalen we het onderhoud van de dokters en verpleegkundigen die meerijden en delen we onze kennis over de verspreiding van TB onder de bevolking met het hospitaal.

De behandeling van TBC doet een zwaar beroep op de lever en de maag, vooral als de gezondheid van mensen toch al slecht is. De medicijnen worden niet door de overheid vergoed. Tevens, indien mensen het zelf niet kunnen betalen, besteedt het Gesar Fund gelden aan medicijnen die bijeffecten van de TB-bestrijdingsmedicijnen kunnen verzachten.

Voorlichting
Voorlichting over TB-besmetting staat hoog op de agenda. Een probleem is dat veel mensen analfabeet zijn. Voorlichting dient daardoor mondeling plaats te vinden of via cd’s en dvd’s. De laatste twee opties hebben al jaren onze prioriteit maar daar ze aan wettelijke regels zijn gebonden, bevinden ze zich nu nog steeds in de opstartfase.

Hepatitis bestrijdingproject

Hepatitis, met name hepatitis B is een groot gezondheidsprobleem in China en in arme gebieden zoals Yushu in het bijzonder.

Het Hepatitis bestrijdingsproject richt zich op het testen van zowel hepatitis A als B en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben. De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de vaak zeer arme mensen zonder betaling kunnen worden getest en zo nodig gevaccineerd. Tevens wordt voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat er kan worden gedaan om herstel van de ziekte te bevorderen. Voorlichting wordt gegeven door met name de enthousiaste artsen en verpleegkundigen van het Volkshospitaal waarmee we samenwerken, en daarnaast door een team van vrijwilligers.

Groot taboe
Onder de Chinese bevolking is hepatitis net als HIV een groot taboe en alhoewel mensen zelden aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot. Ook aan het wegnemen van deze angst wordt veel aandacht gegeven in de voorlichting.

60% van mensen besmet 
In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte hebben doorgemaakt of nog bij zich dragen op bijna 60%. De meeste besmettingen gaan van besmette moeders over op de babies. De kans op chronische hepatitis bij de babies is heel hoog omdat zij in 90% van de gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit in tegenstelling tot volwassenen. Dit veroorzaakt daardoor een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirrose of leverkanker. Hoe later mensen in hun leven hepatitis B oplopen en doormaken, hoe groter de kans wordt dat ze zelf de ziekte overwinnen. Daarom besteedt het Gesar Fund extra aandacht aan het testen en tijdig vaccineren van zwangere vrouwen en van mensen die een gezin willen stichten.

Voor blijvende immuniteit zijn drie vaccinaties nodig. De standaard prijs voor het vaccineren van één persoon is 60 Yuan (7 Euro). Maar dankzij de korting die het ziekenhuis verstrekt aan ons project kunnen we nu voor 45 Yuan (5 Euro) iemand vaccineren! Na de grote aardbeving in 2010 heeft het Gesar Fund in een jaar 6000 vaccinaties bekostigd.