Jaaroverzichten

Uit het voorwoord van het eerste Gesar Fund Jaaroverzicht (2012):

“In de loop van het jaar trachtte het Gesar Fund donateurs en potentiële donateurs zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten die wij in Tibet ondersteunen.

Dat deden we door middel van het plaatsen van berichten op onze website (en op sociale media websites), het versturen van nieuwsupdates via de e-mail en natuurlijk via de persoonlijke contacten van de bestuursleden.

Dit jaar maken we echter ook een jaaroverzicht. Waarom?

We merkten dat de door ons ondersteunde projecten zó aan verandering onderhevig waren, dat de door ons geplaatste of verspreide berichten soms binnen enkele maanden achterhaald waren.”

Het Gesar Fund bestuur is van mening dat onze donateurs niet alleen recht hebben op inzage van de jaarrekeningen, maar ook dat er eenduidige jaarlijkse overzichten dienen te zijn waarin wordt verantwoord waaraan de donaties worden uitgegeven.

Naast de projectoverzichten wordt er in ieder jaaroverzicht ook aandacht besteed aan:

  – het totaal aan ontvangen donaties, waarbij een aantal opvallende donaties extra worden uitgelicht.

  – fundraisingen in Nederland waarbij het Gesar Fund actief is geweest

 – nieuws over het Gesar Fund in de andere media