Jaarverslagen

Het Gesar Fund bestuur is van mening dat onze donateurs niet alleen recht hebben op inzage van de jaarrekeningen, maar ook dat er eenduidige jaarlijkse overzichten dienen te zijn waarin wordt verantwoord waaraan de donaties worden uitgegeven.