Nieuws Archief 2008 – 2009

Alle door het Gesar Fund geplaatste nieuws updates in 2008 en 2009.


Update 28-09-2008

Het jaar 2008 is voor de regio’s van Kham en Golok een lastig jaar geweest omdat het voor buitenlandse vrijwilligers in het kader van de Olympische Spelen moeilijk was visa te krijgen voor het gebied. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om een team van westerse artsen naar Surmang te sturen. Gelukkig konden de werkzaamheden van de twee Tibetaanse artsen gewoon doorgaan en konden er medicijnen naar het gebied worden gebracht. Deze situatie heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de beste aanpak is projecten te steunen die werken met lokale Tibetanen. Dat heeft onze Stichting Gesar Fund er dan ook toe geïnspireerd om twee nieuwe projecten te starten, die financieel en materieel door de stichting worden mogelijk gemaakt, maar die geheel door Tibetanen en lokale organisaties worden uitgevoerd.

Intussen is al enige tijd een internetverbinding (via de satelliet) in gebruik, waarmee de artsen contact kunnen maken met de Surmang Foundation in Beijing. Dit maakt de coördinatie van het project een stuk eenvoudiger. Bovendien gebruiken zij de verbinding om collega’s in een van de ziekenhuizen in Beijing te raadplegen in situaties waarin zij zelf over onvoldoende medische kennis beschikken.

 


Update 12-12-2008

Stichting Gesar Fund startte in november 2008 een onderzoek naar de mogelijkheden om (open) TBC te bestrijden in de regio’s Kham en Golok. In nauwe samenwerking met de locale authoriteiten is in de zomer van 2009 een project gestart, dat erop gericht is om (open) TBC op te sporen en te bestrijden. Een lokaal ziekenhuis levert medicijnen en stelt artsen beschikbaar; stichting Gesar Fund financiert een medical car, voorzien van diagnostische apparatuur. Op 06 mei 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Gesar Fund en het Departement voor Gezondheid van het district Chenduo in Kham getekend om samen de TBC te bestrijden.

 


Update 14-12-2008

De stichting heeft vanaf 1 december 2008 een nieuwe naam: Stichting Gesar Fund. Lees bij ‘Organisatie’ meer over de achtergrond van deze naamswijziging.

De Stichting heeft besloten haar werkgebied zowel regionaal als inhoudelijk uit te breiden.

 


Update 04-01-2009

Samenwerking met districtziekenhuis Cindu

Stichting Gesarfund, voorheen Surmang Foundation, werft fondsen voor een nieuw project: het bestrijden van wijd verspreide TBC onder de nomaden en afgelegen kloosters in Oost Tibet (Kham, Qinghai provincie). Door armoede en onwetendheid zijn deze mensen niet in staat om zich in de steden te laten behandelen tegen TBC en andere infectieziekten. De oplossing: een rijdende polikliniek die de mensen kan testen op, behandelen tegen en voorlichten over TBC. Daartoe sloot het Gesar Fund afgelopen zomer met een districtsziekenhuis in het district Cindu, dat gespecialiseerd is in de behandeling van infectieziekten, een samenwerkingscontract: het Gesar Fund geeft een autobus met Röntgen apparatuur voor vijf jaar in bruikleen aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis zet vijf jaar lang vier artsen op de bus, waaronder een röntgenoloog en levert ook de medicijnen, zodat de mensen in het district gratis kunnen worden getest en behandeld. In het district zijn inmiddels een vier duizend nomaden getest en is meteen begonnen met de behandeling van gevallen met openTBC.

Gesarfund heeft projectteam met eigen mensen

Het Gesar Fund heeft in Cindu een eigen projectteam (Mr. Tete Kunga en Mrs. Peyo), dat voor het ziekenhuis het aanspreekpunt is en dat door Gesar wordt aangestuurd. De bus met test-apparatuur is inmiddels aangekocht voor 38,000 Euro. De verdere jaarlijkse kosten voor het project (reis en verblijfkosten, onderhoud van de bus, benzine en overhead) zijn geraamd op 10.000 Euro. Daar werft het Gesar Fund nu fondsen voor. Bij succesvol verloop van het project schenkt het Gesar Fund na vijf jaar de autobus aan het ziekenhuis.

Verdere ambities

Maar ook werft het Gesar Fund fondsen voor de bestrijding van andere infectieziekten, waaraan we in de (nabije) toekomst willen werken: in het bijzonder hepatitis en infecties van de lever door parasieten, omdat deze de behandeling van TBC onmogelijk maken. Om daarop te kunnen testen zal er een Echo-apparaat in de bus moeten worden geplaatst. Ook daar is geld voor nodig!

Wie zich geïnspireerd voelt om deze projecten van het Gesar Fund financieel of anderszins te ondersteunen, kan een donatie overmaken of contact met ons opnemen.

Archief