Nieuws Archief 2010

Nieuws Archief 2010

Hieronder vindt u alle in 2010 geplaatste Gesar Fund nieuws updates.


Update 14-04-2010: Aardbeving raakt Oost Tibet in het hart

De provincie Qinghai, dat grotendeels door Tibetanen wordt bewoond, is getroffen door een zware aardbeving. Surmang en de kloosters waar de Vidyadhara Chögyam Trungpa abt was en waarvan Sakyong Mipham nu de spirituele leider is, behoort tot de getroffen gebieden. De nabijgelegen stad Jekundo (Yushu County) is vrijwel geheel verwoest.

De aardbeving heeft een schok van 7.1 op de schaal van Richter. De aardbeving eist veel meer slachtoffers dan we hier in het nieuws horen. Onze Stichting Gesar Fund heeft vorig jaar een ambulance aangeschaft voor de bestrijding van TBC, maar nu wordt die met onmiddellijke ingang gebruikt om de slachtoffers te helpen met medische zorg. De ambulance heeft Röntgenapparatuur aan boord en eigen elektriciteit, iets dat in de meeste klinieken niet meer voor handen is. In Jekundo, de grootste stad die getroffen is, is zelfs helemaal geen elektriciteit. Wij werken samen met de artsen van het ziekenhuis in Cindu, dat niet ver van Jekundo en van het epicentrum van de aardbeving ligt. Voor al deze acties hebben we echter op korte termijn geld nodig. Niet alleen voor de benodigde brandstof, maar ook voor de aanschaf van medicijnen.

Ook uw donatie is van harte welkom. Wij zullen u op deze site op de hoogte houden van onze acties, die we met uw hulp kunnen ondernemen.

Update 25-04-2010

Ten gevolge van de grote aarbeving in het gebied rond Yushy (Jyekundo) waar het Gesar Fund werkzaam is, heeft het Gesar Fund in overleg met het ziekenhuis waarmee we samenwerken het TBC-bestrijdingsproject voor enige tijd moeten stil leggen. Alle artsen in dit gebied, waaronder ook de vier die het TBC-project uitvoerden, zijn door de overheid naar het rampgebied gestuurd om daar te werken. Wij zijn op zoek gegaan naar een project dat minder inzet van doctoren vraagt en dat is het bestrijden van hepatitis geworden. Hepatitis, met name hepatitis B is een groot gezondheidsprobleem in China en in arme gebieden zoals Yushu in het bijzonder. Dit project richt zich op het testen van mensen op hepatitis (A enB) en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben. De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de vaak zeer arme mensen zich zonder betaling kunnen laten testen en zo nodig latten vaccineren, zoadat ze beschermd zijn tegen deze ziekte. Tegelijk wordt aan de mensen voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat zij zelf aan hun leefwijze kunnen doen om herstel de ziekte te bevorderen. Onder de Chinese bevolking is hepatitis nog steed een groot taboe, vergelijkbaar met HIV. Alhoewel in zeldzame gevallen mensen aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot. Ook aan het wegnemen van deze angst bij de bevolking besteden we in dit project aandacht. En al hoewel de meeste mensen die deze ziekte hebben, er ook op eigen kracht weer van kunnen herstellen, kan bij langdurige ziekte de lever toch zo beschadigd raken, dat behandeling ter bescherming van de lever nodig is. Die behandelingen kunnen heel kostbaar zijn. Vooralsnog is het Gesar Fund daar financieel niet bij betrokken.

Update 02-05-2010

Vorige week vrijdag is Nyima Kunga, een van de bestuursleden van het Gesar Fund, vertrokken naar Xining om na te gaan hoe we de slachtoffers van de aardbeving in de buurt van Yushu het meest effectief kunnen helpen in de komende periode. Als eerste heeft hij overleg gevoerd met Khenpo Tsering van de Könchock Foundation. Khenpo Tsering is ongeveer een maand voordat de aardbeving plaatsvond in Surmang aangekomen en hij is goed op de hoogte van de huidige situatie.

Dankzij de giften die we gekregen hebben, konden de plaatselijke vrijwilligers van het Gesar Fund in Xining nog eens 3500 kilo gerst aanschaffen waar tsampa van gemaakt wordt. Onder Nyima’s leiding hielpen zij bij het inladen ervan, zodat Nyima zondag met de vrachtwagen naar Chenduo kon vertrekken, een plaats in de buurt van Yushu en de thuisbasis van het Gesar Fund. In Chenduo wordt de voorraad overgepakt in kleinere hoeveelheden van 5 kg. Deze zakken zijn bedoeld voor mensen in Yushu die niets of heel weinig te eten hebben.

Nyima heeft voor de komende twee weken veel op het programma staan. Hij zal nieuwe vrijwilligers werven om te helpen bij het werk van het Gesar Fund. De huidige situatie vraagt teveel van de vrijwilligers die tot nu toe bij ons werk betrokken zijn en bovendien zijn zij zelf slachtoffer van de aardbevingsramp.

De grote stad in het gebied, Yushu (Jekundo), is vrijwel geheel van de aardbodem verdwenen. Mensen worden op drie verschillende plaatsen in de buurt in tentenkampen opgevangen. Maar nog niet iedereen heeft een tent. Nyima heeft in Xining twee zogenaamde ‘wintertenten’ aangeschaft om te zien of die voldoen. Ze kosten ongeveer 115 euro per stuk.

Een volgende activiteit is onderzoeken hoe we de voedselsituatie kunnen verbeteren. Van de donaties is een grote gerstmolen gekocht, die voorlopig alleen in Xining gebruikt kan worden in verband met de beschikbare elektriciteitsvoorziening. In Yushu zelf is geen elektriciteit. De situatie in de naburige plaats Chenduo is beter. Daar is nog elektriciteit en de huizen staan voor het merendeel nog overeind. Nyima zal nagaan of er in Yushu gerstmolens te vinden zijn die we naar Chenduo kunnen brengen. Daarmee kunnen we niet alleen meer mensen van voedsel voorzien, maar kunnen ook de bakkers uit Yushu, als zij tijdelijk willen verhuizen naar Chenduo, (weer) aan het werk gaan.

Veel mensen zijn door de aardbeving getraumatiseerd. We willen bezien hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de opvang en hoe we deze mensen ook mentaal kunnen ondersteunen. Er wordt gedacht aan het vormen van teams van artsen en boeddhistische monniken. Verder hebben we bedacht dat het goed zou zijn om iets aan de moeders te geven om de situatie een beetje te verlichten. Daarom zal het Gesar Fund – op moederdag – pakketjes uitdelen.

Natuurlijk blijft er nog heel veel te doen, niet alleen op korte, maar ook op langere termijn. Wij hebben uw hulp dan ook nog steeds dringend nodig. Uw giften zijn aftrekbaar van de belastingen.

Gesar Fund

ING bankrekening: 4391534

Houten

Update 04-05-2010

Goods bought by the Gesar Fund to be distributed in the destroyed towns of Yushu CountyOn May 3rd, our Gesar Fund Board member Nyima Kunga met with Sönam Peyo, the controller of our Tibetan Gesar Fund branch. As she is also a nurse she is now working in an emergency field hospital in the city of Yushu. Our Tibetan Gesar Fund manager Tete Kunga is still in Xining after helping out as translator in the hospital and falling sick himself from fatigue.

Our Gesar volunteers, however, are actively exploring the area hit by the earthquake, visiting the smaller villages and hamlets around Yushu. The village near Thrangu Rinpoche’s monastery has 100% destroyed houses. The original population there of 700 people lost 200 lives. At least they have tents to shelter from the cold but hardly any food. We will provide some relief either in the form of food or in the form of some money. The nunnery of Gyare, about 20 miles from Yushu has all its houses collapsed. There is a real shortage of food and no tents. The tsampa project remains high on our agenda. We will buy more tsampa and explore further whether we can buy machines in Yushu to produce tsampa.

The amount of trucks with goods coming to Yushu seems to go down since the last two days.
One of Nyima’s nephews and a former monk was featured in the local newspaper as he saved 11 people from under the rubble with his bare hands.

We also made contact with a Chinese relief organization who needs translators and we might provide some to them when they go to small villages.

In general it looks like we will begin to focus our relief efforts on villages and hamlets around Yushu with the idea to provide them with the most needed materials and provisions (see picture) for a longer period of time up to several months. Depending on the donations coming in we might take on two or three of these places. So, please remember Gesar Fund, account number 4391534 Houten, The Netherlands, IBAN: NL79INGB0004391534, BIC: INGBNL2A

 


Update 05-05-2010: noodhulp na de aardbeving


Update 12-05-2010

Earthquake relief

Thanks to the generous donations that we received over the last 10 days we have been able to wire another 10,000 Euro to our bank account in Xining. That enabled our Gesar Volunteer Team to buy flour for the amount of 2000 Euro, rice for the amount of 5000 Euro and tsampa for the amount of 2000 Euro as well as renting space in a big truck for transport. All this food has been distributed in Yushu, in the surrounding villages and beyond.

We also bought lots of baby clothes in Xining. They have been distributed in Jyekundo itself. So far 20 mothers who just had given birth received them. That was a very moving event.

Initially the government declared only Yushu County to be disaster area, but recently it has included the other counties within the prefecture. For it turns out that many villages that lie further away from the destroyed city Jyekundo – all the way up north to Zadoi and Dönda – have also been hit. That means that the people in Chenduo County will also get some help in the future from the government in terms of rebuilding their houses. Food is different matter. Our volunteer team had already been at some of these places and provided some relief in terms of food.

Because our Volunteer Team is also looking for volunteers at other places it also went back to Khandha to make further connections with the schoolmaster of the destroyed school there. He offered to be available and help both with providing earthquake relief and with developing ideas about education. Our key volunteers, Sojong, Samba Tachi and Shauchwa will continue to work for the Gesar Fund, also after Nyima Kunga leaves for Holland in a few days. Shauchwa resumed her work as a school teacher; now in a big tent as the school building is unsafe.

The earthquake and our health care projects

Since the doctors at the Chenduo hospital that the Gesar Fund works with are all required to work in Jyekundo our Tuberculosis project has come to a halt, at least for the time being. The TB project required 4 doctors to travel in our medical car to remote places and monasteries for long periods of time. Right now this is impossible. They cannot be missed. The hospital, however, also asked our help in fighting hepatitis which is wide spread and gets even more wide spread now. Families need to be tested but the government policy is that people have to pay for the tests themselves. Those who have no income do not show up for the testing. The tests cost about 2 Euro per person. We decided that for this year the money that was meant for fighting TB will be used to offer free testing to people that have no job and no money to pay for the testing themselves. The vaccination will be carried out by the government.


Update 20-05-2010

Truck Gesarfund met hulpgoederen onderweg

Stand van zaken Gesar Fund 20 mei 2010

Op de bovenstaande foto zien we de truck zien met goederen die het Gesar Fund heeft ingekocht voor de mensen in het aardbevingsgebied. Onze vrijwilligers hebben in de afgelopen week voor 2000 euro meel, 5000 euro rijst en 2000 euro tsampa gekocht. Het voedsel is uitgedeeld in Yushu en in de dorpen en gehuchten in de buurt.

De situatie in dit gebied is nog steeds ernstig. Voor de bewoners van Yushu zijn drie gebieden geschikt gemaakt voor tijdelijke opvang. Er zijn tenten neergezet en er worden noodhuizen opgetrokken. In de kleine dorpen in de buurt komt de hulp traag op gang en soms is het Gesar Fund de enige organisatie die er wat doet om de nood te lenigen. In een van de gehuchten vond ons bestuurslid Nyima een vrouw die twee dagen na de aardbeving was bevallen. Haar baby had geen kleertjes. Omdat ze een moeilijke bevalling had gehad, had het kindje een gezwollen hoofdje. Ze was naar een ziekenhuis gegaan, maar was daar niet geholpen omdat ze geen geld had. Nyima heeft ervoor gezorgd dat ze een arts kon spreken die haar kon geruststellen en bovendien heeft hij ervoor gezorgd dat ze babykleertjes, warme dekens en luiers kreeg. In de afgelopen week zijn er meer kleertjes ingekocht voor pasgeborenen.

Nyima heeft de contacten met de vrijwilligers aangehaald. Hij heeft er bovendien voor gezorgd dat het aantal vrijwilligers is uitgebreid. Een van de vrijwilligers, een onderwijzeres, gaat binnenkort weer aan het werk. de kinderen krijgen les in een tent omdat het schoolgebouw niet langer veilig is. In een ander gebied, waar het Gesar Fund voedsel verspreid heeft werden dode marmotten ontdekt die op straat lagen. Deze marmotten worden wel gegeten, maar gelukkig had nog niemand dat gedaan. De overheid die onmiddellijk werd geïnformeerd heeft de dorpelingen direct gevaccineerd en Gesar Fund heeft geld gegeven om ervoor te zorgen dat het gebied zorgvuldig gedesinfecteerd kon worden.

Nyima heeft ook contact gemaakt met Gesar Research Foundation, een organisatie die geleid wordt door een beroemde Tibetaanse schrijver en die documentatie verzamelt over het leven van Gesar van Ling. Er werken 32 mensen die niet in overheidsdienst zijn en die door de aardbeving dakloos geworden zijn. Zij hebben letterlijk niets meer. Ook deze families hebben tsampa gekregen.

De overheid lijkt langzamerhand meer zicht te krijgen op de situatie die is ontstaan in de gebieden rond Yushu en Chenduo. Duidelijk is wel dat hulp van buitenaf nog steeds hard nodig is. Wij zijn erg blij met de toewijding van al onze vrijwilligers ter plekke. Zij maken het ons mogelijk om daadwerkelijk iets te doen voor de mensen in dit gebied. Wij zijn ook dankbaar voor de steun die we van onze donoren krijgen. Zonder uw hulp kunnen we helemaal niets uitrichten. Wij zijn blij met alle bijdragen en wij hopen dat u ons en de mensen in het aardbevingsgebied wilt blijven steunen.

Ook de BOS heeft aandacht besteed aan de aardbeving in dit gebied tijdens een uitzending van De Zevende Hemel van 8 mei j.l. Deze uitzending kan worden beluisterd via de website van de BOS ( www.boeddhistischeomroep.nl , radio archief). Te beluisteren zijn Elisa Kriek van Vista Fund en Ineke de Wit van Gesar Fund.

Uw donaties zijn meer dan welkom op:
ING bankrekening: 4391534 van Gesar Fund te Houten.

NB voor oplettende lezers: de ING heeft de ‘woonplaats van Gesar Fund inmiddels veranderd van Haarlem in Houten.


Update 10-06-2010

Dit voorjaar namen voorzitter Ernst Kleisterlee en penningmeester Chris Elzinga na jaren verbonden te zijn geweest aan onze stichting. Ernst Kleisterlee spande zich bijzonder in om de samenwerking tussen de verschillende organisaties te bevorderen en ondernam daarvoor enkele buitenlandse reizen. Door de inzet van Chris Elzinga verkreeg de stichting de ANBI status, kregen we subsidie van andere goede doelen stichtingen (waaronder Wilde Ganzen) en kreeg de website een nieuw, eigentijds gezicht. Wij danken Ernst en Chris voor hun jarenlange inzet!

Tijdens de vergadering van woensdag 10 juni 2009 traden de heren Willem Kuijpers (voorzitter), Han de Wit (secretaris) en Nyima Kunga toe tot het bestuur van stichting Gesar Fund. Eric Elbers zat reeds in het bestuur en zal de functie van penningmeester op zich nemen. Naar een vijfde bestuurslid (m/v) wordt op dit moment gezocht. Mensen met affiniteit op het terrein van communicatie worden van harte uitgenodigd om zich te melden (info@gesarfund.nl)!


Update 15-06-2010

Earthquake relief
Over the last week and coming weeks the government is tearing down all their big office buildings and schools in the main streets of Jyekundo. Plans and rumours about where they will be rebuilt go around in the devastated city as well as in the smaller villages close by. Also, houses have to be levelled because building new roads are contemplated. For instance a road might be built through Chenduo to Jyekundo with a new bridge over the Yangtse river. At present the volunteers of the Gesar Fund are distributing their last rice and flour supplies in the villages and they are preparing for another large food buying trip to Xining. This food will be distributed again in Jyekundo to those who have no jobs and no means to buy food themselves.

Health projects
Our local Gesarfund representative, Mr. Tete Kunga, is still in Xining as he has been asked by the government to help out as a Tibetan-Chinese translator in the hospital, as many Tibetan victims of the earthquake do not speak any Chinese. But slowly on we are also moving our efforts back to the healthcare projects we were involved in or planning on before the earthquake happened. So, Mr. Tete Kunga is again working on our TB project and the hepatitis project. Together with Dr. Wang, head of the infection disease department of the Xining Hospital he is exploring two things: firstly the possibility of adding a doctor to our Gesar Fund team to help out with testing people on hepatitis. Secondly he is exploring the costs of having people from Chenduo County who are severely ill from open TB and immune to general treatment be treated in Dr. Wang’s hospital.

Accounting
Our local Gesarfund comptroller, Mrs. Sönam Peyo, who is also a professional nurse is still recruited by the government working in the tent hospital in Jyekundo, distributing medicines. In July she will be in Xining and prepare a financial report about how the Gesarfund money was spent since the earthquake happened in April 14. At that time our board member Mr. Nyima Kunga will also travel from Holland to Xining again and work with our local Gesarfund staff.


Update 02-07-2010: het Hepatitis Bestrijdings Project

Ten gevolge van de grote aarbeving in het gebied rond Yushy (Jyekundo) waar het Gesar Fund werkzaam is, heeft het Gesar Fund in overleg met het ziekenhuis waarmee we samenwerken het TBC-bestrijdingsproject voor enige tijd moeten stil leggen. Alle artsen in dit gebied, waaronder ook de vier die het TBC-project uitvoerden, zijn door de overheid naar het rampgebied gestuurd om daar te werken. Wij zijn op zoek gegaan naar een project dat minder inzet van doctoren vraagt en dat is het bestrijden van hepatitis geworden. Hepatitis, met name hepatitis B is een groot gezondheidsprobleem in China en in arme gebieden zoals Yushu in het bijzonder. Dit project richt zich op het testen van mensen op hepatitis (A enB) en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben. De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de vaak zeer arme mensen zich zonder betaling kunnen laten testen en zo nodig latten vaccineren, zoadat ze beschermd zijn tegen deze ziekte. Tegelijk wordt aan de mensen voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat zij zelf aan hun leefwijze kunnen doen om herstel de ziekte te bevorderen. Onder de Chinese bevolking is hepatitis nog steed een groot taboe, vergelijkbaar met HIV. Alhoewel in zeldzame gevallen mensen aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot. Ook aan het wegnemen van deze angst bij de bevolking besteden we in dit project aandacht. En al hoewel de meeste mensen die deze ziekte hebben, er ook op eigen kracht weer van kunnen herstellen, kan bij langdurige ziekte de lever toch zo beschadigd raken, dat behandeling ter bescherming van de lever nodig is. Die behandelingen kunnen heel kostbaar zijn. Vooralsnog is het Gesar Fund daar financieel niet bij betrokken.


Update 06-12-2010

Ten gevolge van de grote aarbeving in het gebied rond Yushu (Jyekundo) waar het Gesar Fund werkzaam is, heeft het Gesar Fund in overleg met het ziekenhuis waarmee we samenwerken het TBC-bestrijdingsproject voor enige tijd moeten stil leggen. Alle artsen in dit gebied, waaronder ook de vier die het TBC-project uitvoerden, zijn door de overheid naar het rampgebied gestuurd om daar te werken. Wij zijn op zoek gegaan naar een project dat minder inzet van doctoren vraagt en dat is het bestrijden van hepatitis geworden.
 
Hepatitis, met name hepatitis B is een groot gezondheidsprobleem in China en in arme gebieden zoals Yushu in het bijzonder. Dit project richt zich op het testen van mensen op hepatitis (A enB) en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben.
 
De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de vaak zeer arme mensen zich zonder betaling kunnen laten testen en zo nodig latten vaccineren, zoadat ze beschermd zijn tegen deze ziekte. Tegelijk wordt aan de mensen voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat zij zelf aan hun leefwijze kunnen doen om herstel de ziekte te bevorderen. Onder de Chinese bevolking is hepatitis nog steed een groot taboe, vergelijkbaar met HIV. Alhoewel in zeldzame gevallen mensen aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot. Ook aan het wegnemen van deze angst bij de bevolking besteden we in dit project aandacht. En al hoewel de meeste mensen die deze ziekte hebben, er ook op eigen kracht weer van kunnen herstellen, kan bij langdurige ziekte de lever toch zo beschadigd raken, dat behandeling ter bescherming van de lever nodig is. Die behandelingen kunnen heel kostbaar zijn. Vooralsnog is het Gesar Fund daar financieel niet bij betrokken.

 

In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte hebben doorgemaakt of bij zich dragen op bijna 60 %. De meeste besmettingen gaan van besmette moeder over op baby. De kans op chronische hepatitis is dan héél hoog omdat baby’s in 90% van de gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit tegenstelling tot volwassenen. En dat veroorzaakt dus een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirroseof leverkanker.

Hoe later mensen in hun leven hepatitis B oplopen en doormaken hoe groter de kans wordt dat ze zelf de ziekte overwinnen, dat wil zeggen hoe kleiner hun kans wordt op een chronische hepatitis. We testen ieder die dat wil, maar besteden in ons project extra aandacht aan het testen en tijdig vaccineren van zwangere vrouwen en van mensen die een gezin willen stichten. En natuurlijk staat algemene voorlichting over verloop van de ziekte en de wijze van besmetting (via bloed- of sexueel contact) hoog op de agenda; voorlichting die door de enthousiaste artsen van het ziekenhuis waarmee we samenwerken, wordt gegeven en door een groeiend team van vrijwilligers! Verder richten we ons op het vaccineren van mensen, zodat ze immuniteit opbouwen tegen deze ziekte.

Het volgende overzicht is mede gebaseerd op het rapport van  in Tete Kunga, onze projectleider in Kham, ons werkgebied ten noorden van Yushu.

 

  Beschikbaar Uitgevoerd Uit te voeren Kosten €
Tests 6.000 2.991 3.009 12.000
Te vaccineren 2.140 1.067 1.073 11.239
Reeds Gevaccineerd   587    
Geraamde totale kosten       23.239

 

Omdat Gesarfund de kosten voor het testen en vaccineren dekt, kan de zeer arme bevolking gemotiveerd worden om wat aan hun lijden aan hepatitis te doen. In juli 2010 hebben wij 6000 hepatitistests ingekocht tegen een gereduceerde prijs van € 2 per test. Sindsdien zijn 2991 mensen getest in 11 grote kloosters, 5 dorpen en 3 scholen in de prefectuur Chindu (Chenduo). Hiervan bleek 1067 geen hepatitis en geen antistoffen te hebben. Zij zijn dus ontvankelijk voor besmetting en komen daarom in aanmerking voor vaccinatie.
Voor blijvende immuniteit zijn drie vaccinaties nodig. De datum voor de tweede vaccinatie  is 25 december 2010 en de derde vaccinatie is gepland in mei 2011. De standaard prijs voor het vaccineren van één persoon is 60 Yuan (7 Euro). Maar dankzij de korting die het ziekenhuis verstrekt  aan ons project kunnen we nu voor 45 Yuan (5 Euro) iemand vaccineren! Op basis van wat de resultaten tot nu toe verwachten wij dat van de 6000 te testen mensen er ongeveer 2140 gevaccineerd zullen moeten worden. Van dit aantal zijn inmiddels 587 mensen gevaccineerd.

Tot op heden zijn de uitgaven voor de tests (12.000 Euro) geheel gefinancierd uit de donaties, ontvangen in 2009. Ook zijn reeds 587 vaccinaties (999 Euro) uitgevoerd en uit onze fondsen betaald. Resteert voor de verdere uitvoering van dit project een bedrag van  10.240 Euro, waarvoor we nu fondsen werven. Met de opgedane kennis kunnen we ons nu vooral gaan richten op gebieden en families, waar al een heel hoog percentage hepatitis werd aangetroffen. Daar zijn de mensen ook extra gemotiveerd om zich te laten testen en voorlichting te ontvangen over het belang van testen en vaccinatie, ook voor de volgende generatie. Uw steun is daarbij weer onontbeerlijk!

Archief