Nieuws Archief 2011

Nieuws Archief 2011

Alle door het Gesar Fund geplaatste nieuws updates in 2011.


Update 02-03-2011

Op Shambhaladag 2011 heeft het gesarfund weer voedsel gedistribueerd.

De ijzige koude trotserend kwamen vele Tibetanen rijst en tsampa halen.

Voor een foto impressie van deze dag: ga naar Gesar Fund’s photostream.

Hoort zegt het voort!!!

 

mani pile


Update 07-03-2011

Naast ons werk in het aardbevingsgebied (zie Armoedebestrijding) rond Yushu, gaat Gesarfund door met het bestrijden van hepatitis B. Deze ziekte komt veelvuldig voor in China. In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte hebben doorgemaakt of bij zich dragen op bijna 60 %. De meeste besmettingen gaan van besmette moeder over op baby. De kans op chronische hepatitis is dan héél hoog omdat baby’s in 90% van de gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit tegenstelling tot volwassenen. En dat veroorzaakt dus een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirroseof leverkanker.

Hoe later mensen in hun leven hepatitis B oplopen en doormaken hoe groter de kans wordt dat ze zelf de ziekte overwinnen, dat wil zeggen hoe kleiner hun kans wordt op een chronische hepatitis. We testen ieder die dat wil, maar besteden in ons project extra aandacht aan het testen en tijdig vaccineren van zwangere vrouwen en van mensen die een gezin willen stichten. En natuurlijk staat algemene voorlichting over verloop van de ziekte en de wijze van besmetting (via bloed- of sexueel contact) hoog op de agenda; voorlichting die door de enthousiaste artsen van het ziekenhuis waarmee we samenwerken, wordt gegeven en door een groeiend team van vrijwilligers! Verder richten we ons op het vaccineren van mensen, zodat ze immuniteit opbouwen tegen deze ziekte.

Het volgende overzicht is mede gebaseerd op het rapport van  in Tete Kunga, onze projectleider in Kham, ons werkgebied ten noorden van Yushu.

  Beschikbaar Uitgevoerd Nog uit te voeren Kosten in €
Tests 6.000 2.991 3.009 12.000
Te vaccineren 2.140 1.067 1.073 11.239
Reeds Gevaccineerd   587    
Geraamde totale kosten       23.239

Omdat Gesarfund de kosten voor het testen en vaccineren dekt, kan de zeer arme bevolking gemotiveerd worden om wat aan hun lijden aan hepatitis te doen. In juli 2010 hebben wij 6000 hepatitistests ingekocht tegen een gereduceerde prijs van € 2 per test. Sindsdien zijn 2991 mensen getest in 11 grote kloosters, 5 dorpen en 3 scholen in de prefectuur Chindu (Chenduo). Hiervan bleek 1067 geen hepatitis en geen antistoffen te hebben. Zij zijn dus ontvankelijk voor besmetting en komen daarom in aanmerking voor vaccinatie.
Voor blijvende immuniteit zijn drie vaccinaties nodig. De datum voor de tweede vaccinatie  is 25 december 2010 en de derde vaccinatie is gepland in mei 2011. De standaard prijs voor het vaccineren van één persoon is 60 Yuan (7 Euro). Maar dankzij de korting die het ziekenhuis verstrekt  aan ons project kunnen we nu voor 45 Yuan (5 Euro) iemand vaccineren! Op basis van wat de resultaten tot nu toe verwachten wij dat van de 6000 te testen mensen er ongeveer 2140 gevaccineerd zullen moeten worden. Van dit aantal zijn inmiddels 587 mensen gevaccineerd.

Tot op heden zijn de uitgaven voor de tests (12.000 Euro) geheel gefinancierd uit de donaties, ontvangen in 2009. Ook zijn reeds 587 vaccinaties (999 Euro) uitgevoerd en uit onze fondsen betaald. Resteert voor de verdere uitvoering van dit project een bedrag van  10.240 Euro, waarvoor we nu fondsen werven. Met de opgedane kennis kunnen we ons nu vooral gaan richten op gebieden en families, waar al een heel hoog percentage hepatitis werd aangetroffen. Daar zijn de mensen ook extra gemotiveerd om zich te laten testen en voorlichting te ontvangen over het belang van testen en vaccinatie, ook voor de volgende generatie. Uw steun is daarbij weer onontbeerlijk!

 


Update 18-07-2011

Voor de jaarlijkse update reeks van onze Controle Bestedingen, klik hier.

 

Update 10-09-2011

Op 4 september 2011 plaatste het Shambhala Magazine een interview met Nyima Kunga over het Family to Family project.

Indien het interview niet meer op de website van Shambhala Magazine staat, kunt u hieronder de tekst lezen.

Nyima Kunga, from Chindu, Tibet, is a board member of the Gesar Fund. Each year in the summer he, his wife and son travel to Tibet, not only to reunite with family, but also to check on whether the Gesar Fund donations are being spent properly. In this interview, Nyima tells us how he became involved with the Gesar Fund. “I think it is Karma, really,” he says. He also explains how he personally experiences being back in his poverty-stricken homeland with the multitude of health problems, illiteracy and devastation since the April 2010 earthquake.

“I met Anna, the daughter of Gesar Fund founders Ineke and Acharya Han de Wit, even before the Gesar Fund existed. She was working for the Surmang Foundation as a volunteer in a clinic in Surmang. I worked there too as a Tibetan interpreter. We got married and went to live in Xining (China, ed.). But that was too much of a city life: we lived there one year, but hardly spoke to our neighbors. So we decided to live in Holland, and that was some five years ago. But to return to the Gesar Fund: I did not know Ineke was Anna’s mother when she approached me to work for the Gesar Fund. It was a strange coincidence. I think it is Karma, really.

“This year we went to Kham in July, in the middle of the raining season. We were there for about four weeks. Amongst others, I went to Khanda to check what food had arrived, what the status of the construction of new houses was, as well as going for a few days along with the doctors who take care of the Gesar Fund hepatitis project. Regularly, when possible, I phoned Ineke and Han with updates and they were posted on our Gesar Fund website and our Facebook Page.

“Many people ask me what the personal impact is in returning to my homeland which they know is so poverty stricken and has so many medical problems. To them my answer is often surprising: ‘Poverty is not important.’ By this I mean that sharing a happy life is what is truly important. Really, when I go back I hardly think about poverty, it doesn’t even go through my mind. Anna and I currently live in an apartment in Holland, and in comparison to my parents’ house it is ‘wonderful perfect’. It is warm and there is a not-leaking roof. When you live in Tibet and the roof is leaking, it might be a discomfort, but more important are the people you live together with under that leaking roof!

“The Gesar Fund is very important in doing good things, but for me it is more important that we are learning good things. For example, during my trip in Tibet I worry a lot: I have to do a lot of things, go here, go there, talk here with officials, talk there with officials, and worry if all our plans and ideas will work out. But when I see the results, I feel this work is an opportunity in my life from which I can learn. It is like meditation in action. I see this in a direct relationship to the people who donate money to our foundation: they do make a difference and they also perform meditation in action by donating.

“As far as I know from the people who donate to the Gesar Fund, some 90% are related to the Shambhala community, and they donate a lot. But they have never been in Tibet, of course. Their only connection is via their teacher who was born there. What they apparently learned from his teachings is compassion and a sense of sharing. I think Shambhalians have a lot to share. That is different, and it does make a difference. When, for example, I talk to another group of people about one of the projects we do, they think and say, ‘Well, this, and that, and is it really going to happen?’ They are confused. It is my experience that people connected to Shambhala experience the same feelings as I do when I see the devastation of the earthquake, or the people living in tents, or the monks receiving the vaccination. I call this this sharing a ‘Beautiful Mind’. And I see so much power in it. It is so positive: the Beautiful Mind is so rich!”

 


Update 12-09-2011

In juli en augustus 2011 zijn vier buurtschappen bezocht door onze artsen en 2600 mensen zijn op TBC getest.

 


Update 10-10-2011

Laatste nieuws: begin oktober 2011 heeft het Gesar Fund 5500 euro overgemaakt voor het hepatitis gezondheidzorg project!

 


Update 31-10-2011

In oktober 2011 vond de feestelijke opening van de Gesar Algemene Winkel in Dönda (Yushu Prefectuur) plaats in de aanwezigheid van de lokale overheid en vele belangstellenden. En natuurlijk waren de arme families aanwezig, die in de winst van de winkel gaan delen. Dit project is gebaseerd op de minicredietformule: in plaats van voedsel en andere benodigdheden te schenken aan de armste families heeft het Gesar Fund gelden beschikbaar gesteld om koopwaar voor inkoopsprijs in Xining te kopen, te vervoeren en deze in de winkel te verkopen. De winst die hier uit voorkomt gaat naar de armste families. Welke families dat zijn is door het Gesar Fund eerder dit jaar geïnventariseerd.

 

We verwachten dat over twee jaar de winkel geheel zelfstandig kan draaien. Die verwachting is zo gek nog niet, want de winkel ligt ook nog eens naast het lokale politiebureau, waar de regionale bussen en vrachtwagens verplicht moeten stoppen. Dat levert extra klandizie. De winkel gaat ’s morgens al om zes uur open omdat dan de continentale bus uit Yushu naar Xining langs komt. Maar ook is het sterke punt van deze winkel de kwaliteit van de waar. Kwaliteit is in deze streken geen vanzelfsprekendheid! Goede kwaliteit meel, rijst, thee, tsampa, betrouwbare dranken en ook  steenkool, yakdung en keukengerei is in de verre omstreken alleen in deze winkel te krijgen. En dat vertelt zich door. Ook staat er een naaimachine in de winkel. Wanneer er geen klanten zijn naait de man, die de winkel drijft, kleren. Elke week controleert het Gesar Fund de praktische en financiële gang van zaken.

Foto’s: (klik om te vergroten; zie ook Gesar Fund Photostream)

 


 

Update 07-11-2011: TBC-bestrijdingsproject wordt hervat!

 

Nu de ergste nood van de aardbeving gelenigd is, kan het TBCbestrijdings weer worden opgestart. Onze ambulance met Röntgenapparatuur wordt nu weer ingezet om de behandeling van mensen in verafgelegen gebieden te testen en te behandelen. Ook voorlichting over TBC-besmetting staat daarbij weer hoog op de agenda. In China hebben de mensen er recht op getest te worden en recht op een behandeling van zes maanden. Maar de meeste mensen en niet alleen de nomaden weten dat niet. Het Gesar Fund licht hen in. Maar ook leven ze vaak ook te geïsoleerd om naar een ziekenhuis te komen. Het Gesar Fund komt naar ze toe! Inmiddels heeft deze aanpak ook andere districten (counties) geïnspireerd om zo te werk te gaan. Onze aanpak van TBC-bestrijding vindt navolging!

Het Gesar Fund, dat samenwerkt met het Volkshospitaal in Chindu biedt de ambulance met Röntgenapparatuur, ze betaalt het onderhoud van de dokters die meerijden en geeft informatie over de verspreiding van TBC onder de bevolking door aan het hospitaal. Ook besteedt het Gesar Fund gelden aan (voor de arme mensen niet te betalen) medicijnen, die de bijeffecten van de TBC-bestrijdingsmedicijnen kunnen verzachten. De behandeling van TBC doet een zwaar beroep op de lever en op de maag, vooral als de gezondheid van mensen toch al slecht is. Die medicijnen worden niet door de overheid vergoed. Dankzij een grote donatie van de Stichting Suppletiefonds Sonnevanck kunnen we dit project weer met volle kracht hervatten.

 

 

 


Update 15-11-2011

De winter staat voor de deur, maar heeft al volop zijn intrede gedaan op de hoogvlakte van Tibet. Ook in Jyekundo (Yushu), dat in april 2010 door een vreselijke aardbeving werd getroffen. De hele stad werd in puin gelegd. De mensen uit het getroffen gebied zien deze keer de winter met angst en beven tegemoet. Ze hebben onvoldoende kleren, dekens en voedsel en al helemaal geen medicijnen om zich te kunnen redden bij temperaturen die gemakkelijk onder de min 20 dalen. Veel huizen zijn verwoest, waardoor het de mensen zelfs ontbreekt aan goede beschutting in de vorm van ‘wintertenten’. We kunnen hen niet in de steek laten.

Gesarfund hielp al tienduizend mensen
Stichting Gesarfund heeft na de aardbeving goed werk kunnen doen door de genereuze bijdragen van talloze donateurs. Direct na de aardbeving kwamen honderden mensen in actie door te doneren. Tienduizend mensen in de regio kregen op een of andere manier hulp via Gesarfund! Meer hierover leest u op onze website. Gesarfund heeft directe contacten in de regio en kan de armste families lokaliseren en heel concreet hun noden vaststellen. We houden u graag op de hoogte van deze actie via onze Gesarfund-nieuwsbrief. Aanmelden kan eenvoudig door hier te klikken.

Krachten bundelen voor een warme winter 
Voor onze volgende actie vragen wij u opnieuw om uw steun. Met de actie “Warme winter” kunnen families, bedrijven en instellingen (samen of individueel) een familie adopteren en deze de winter doorhelpen. Wij zijn in staat om voor 300 euro een tent te kopen, die een heel gezin beschutting biedt tijdens de barre wintermaanden. De tent is geïsoleerd en voorzien van eenvoudige verwarming. Voor de allerarmsten, die niet in aanmerking komen voor hulp en zich een aanschaf niet zelf kunnen permitteren, een uitkomst in een strijd tussen leven en dood. Wilt u een familie “adopteren” en zorgen voor een warme winter? Natuurlijk is het bedrag fors. Misschien kunt u krachten bundelen? Met uw familie, binnen uw bedrijf of instelling? Heeft u een verjaardagspotje of een andere meevaller?

Aanmelden en doneren?
Wij willen u vragen zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. We koesteren de verbinding met u. Mede door uw hulp kunnen we het leed in de regio verzachten.
Verder kunt u natuurlijk doneren. Wij hebben een rekening bij de ING bank, rekeningnummer 4391534. Bankiert u gebruik via internet? Online doneren is ook mogelijk. Klik daarvoor hier.
Stichting Gesarfund is door de Belastingdienst erkend als goede doelen stichting (ANBI). Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Tenslotte
Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen. Uw steun geeft ons energie, vertrouwen en verbinding.
Vrijgevigheid is de ultieme rijkdom.

Met dank namens het hele team van het Gesarfund,
Willem Kuijpers,
Eric Elbers,
An van Bolhuis,
Maarten Regtien,
Nyima Kunga en
Han de Wit

 


Update 18-12-2011

Op 18 december 2011 werd er in het Amsterdamse Shambhala Centrum de Nederlandse Shambhala Kinderdag gevierd:

“Tijdens dit midwinterfeest vieren wij dat de dagen vanaf nu weer langer worden. Op kinderdag is het Shambhala Centrum het paleis van de kinderen. Verkleed je als koning of koningin of draag je mooiste kleren.

Na het feestmaal is er ruimte om iets voor te dragen. Als je dat wilt, laat het even weten.

Neem een envelop mee met geld uit je spaarvarken. We geven een gift aan het Gesar Fund zodat wij met z’n allen een nomadekind in Surmang een jaar lang naar school kunnen laten gaan.”

Het totaal aan giften van de deelnemende kinderen was € 205,40. Het Gesar Fund zal dit geld aanwenden voor het onderwijsproject.

Archief