Nieuws Archief 2013

Nieuws Archief 2013

Alle door het Gesar Fund geplaatste nieuws updates in 2013.


Update 02-02-2013

Goed nieuws van de Gesar Fund bakkerij.

De vraag aangaande het verplaatsen van de bakkerij naar Zhenzing was reeds in 2012 goedgekeurd door het bestuur en inmiddels draait de bakkerij op volle toeren op de nieuwe lokatie!

Klanten zijn de monikken van het klooster en toeristen en reizigers die het klooster bezoeken. Wat we nu aan berichten ontvange is dat de omzet met een ruime 70% is gestegen!

Klik op onderstaande thumbnails om de bakkerijfoto’s te zien.

  Family to Family Project: de bakkerij              Family to Family Project: de bakkerij             Family to Family Project: de bakkerij            Family to Family Project: de bakkerij


Update 30-03-2013

Business results overview of the Gesar General Store 2012

30-03-2012

1000 yuen ~ € 125 / US$ 161

50000 yuen ~ € 6280 / US$ 8050

Material in stock                                 yuen 51826
Material sold   yuen 25000
Total   yuen     76826
       
Miscellaneous cost      
Shelves  for storage etc.   yuen 1000
The electricity (mostly for bakery)   yuen 2342
Dvd player was bought for the music in the shop   yuen 200
Stove (for providing warm water)   yuen 500
Coal for stove   yuen 1800
Solar energy installation   yuen  1700
Maintenance (leakage)   yuen  4500
Salary first shopkeeper (Oct 2011 – Oct 2012)   yuen  13000
Salary new shopkeeper November/December 2012   yuen  1600
Total operating cost   yuen  26642

Notes

Shopkeepers  

The first shopkeeper received one month extra salary because he was ill

and could not continue. The second shopkeeper has a lower starting

salary as she needs to acquire more skills for the job.

Bakery  

Last year we decided to endorse the wish of the bakers to move the bakery to

a nearby place where they could sell more bread. Now the bakery is closed.

A new  building needs to be rented and the heavy equipment needs to be

moved. Also the electricity needs to be taken care of. The bakery will move

in the new year.

Poor people  

The shop did also make some profit. The profit was spent in the following way:
   * 30 persons received 200 yuen p.p.
   * 8 patients received 150 yuen for treatment.
   * 5 persons died and their families received 100 yuen each.
   * Total amount of money spent: 2300 yuen (€ 272.29)
   * Each month 90 families were given bread.
   * Further more 35 bags of flower were bought and 40 liters of oil.

   * Besides that used clothes were distributed to poor families.


Update 03-04-2013

Champo in the Xining Hospital    Champo in the Xining Hospital

Champo is een twee jaar oud jongetje uit de Nanchen regio. Hij lijdt aan TB meningitis en is in het voorjaar in behandeling genomen in een ziekenhuis in Xining.

Het Gesar Fund heeft 2000 yuan (~€250) gedoneerd voor de zeer noodzakelijke opname.

Champo’s moeder is arm: ze heeft vier kinderen en momenteel s er geen vader aanwezig.

Het Gesar Fund is altijd bereid extra geld te doneren voor ernstige medische ad hoc situaties.

Help ons daarom ook de extra donaties te blijven geven en maak een donatie via onze speciaal daarvoor ingerichte pagina: donaties.

“Generosity is the ultimate wealth!”


Update 07-05-2013

De Jaarrekening 2012 (pdf-file) is beschikbaar via de volgende link (De pdf file opent in een daarvoor geschikt programma als Adobe Reader of worden door de browser in een aparte tab of venster getoond):


Update 15-05-2013: Gesar Fund Ambulance

Gesar Ambulance

In samenwerking met het Communal Hospital in Chindu bestrijdt het Gesar Fund tuberculose in het “FightingTB project”. Doktoren en verplegers rijden met onze ambulance met Röntgenapparatuur in verafgelegen gebieden om bewoners te testen en te behandelen. De ambulance werd dermate veel gebruikt dat hij altijd bij het ziekenhuis geparkeerd stond.

 

Helaas zijn er een aantal beleidsregels veranderd in de ziekenhuizen waardoor de doktoren en verplegers nu alle Gesar werkzaamheden volledig in hun vrije tijd moeten doen, terwijl voorheen een gedeelte van deze uren van hun werktijd mocht worden afgeboekt.

 

Dit houdt in dat de ambulance niet meer continu bezet is en zelfs vaak stil staat. We hebben daarom besloten om de ambulance te parkeen op een veilige private lokatie zodat hij meer gebruikt kan worden. Naast de doktoren en verplegers die hun vrije tijd blijven opofferen voor het Gesar Fund, kan de ambulance nu ook meer ad hoc worden ingezet voor urgente medische transporten en voorlichting.


Update 01-07-2013

Het Gesar Fund: fondsenwerving op het DORPSLAB Oegstgeest

Op 24 juni jongstleden kreeg het Gesar Fund de gelegenheid zich te presenteren op de derde editie van het Dorpslab te Oegsgeest.

Op het dorpslab kunnen ideële instellingen zich presenteren aan de ondernemers van Oegstgeest en omstreken met als doel geld in te zamelen, sponsoren te werven en naamsbekendheid te genereren. Vanaf het (letterlijke) startschot bewoog een groot aantal belangstellenden (~300) zich langs de diverse presentatietafels om informatie in te winnen.

Nyima kunga, Han de Wit en Maarten Regtien kwamen woorden tekort om de vele vragen te beantwoorden en een ieder te enthousiasmeren voor ons doel, waarbij we met name de drie pijlers van het Gesar Fund (gezondheidszorg, educatie en het Family to Family project) onder de aandacht brachten én het feit dat we via Nyima Kunga en zijn tibetaanse familie in contact staan met de nomaden en de vrijwilligers ter plekke.

De respons van de bezoekers was goed, en met deze eerste actie onder de ondernemers van Oegstgeest denken we zeker dat onze naamsbekendheid is toegenomen, wat in de toekomst naar verwachting zal leiden tot meer giften en wellicht sponsoren.


Update 06-08-2013: Controle Bestedingen

Bestuurslid Eric Elbers   Bestuurslid Nyima Kunga

Voor de jaarlijkse update reeks van onze Controle Bestedingen, klik hier.


Update 12-09-2013

Zoals in het jaaroverzicht van 2012 gemeld is er voor de extra activiteiten die de nomadenfamilies willen ontplooien grond aangekocht. De gebouwtjes waren in dermate slechte staat dat ze zijn verwijderd en besloten werd om in de zomer van 2013 nieuwbouw te realiseren.

Bouwen in Oost-Tibet vindt hoofdzakelijk plaats in de zomer daar dan de grond valt af te graven en er dus fundamenten kunnen worden aangelegd. De fundamenten aanleggen echter is ook weer een verhaal apart, daar indien dat niet zorgvuldig genoeg gebeurd er grote kans op verzakkingen in de zomers die er op volgen. Zodoende stonden de lokale Gesar vrijwilligers voor twee uitdagingen: het vinden van een bouwbedrijf die volgens onze prijsopgaven kon werken én die betrouwbaar genoeg werd geacht.

Het is lang zoeken geweest en verscheidene architecten en bouwbureaus hebben tekeningen voor het Gesar Fund Community House gemaakt, en uiteindelijk, amper anderhalve maand geleden is een architect / aannemer gevonden die voldoet aan onze voorwaarden. Desalniettemin zal het bouwen, dat nu dus reeds aanvang heeft genomen, strak worden begeleid door de lokale vrijwilligers, daar we geen kat in de zak willen kopen.

De nieuwbouw zal, in tegenstelling tot eerdere plannen, een grote ruimte worden in plaats van seperate aaneengeschakelde ruimtes. Na oplevering zullen er scheidingswanden worden aangebracht, zodat er ruimtes komen voor een artsenpost en gezondheidvoorliching, een kledingatelier,een ambachten trainingscentrum en een ontmoetingsplek. We zijn zeer verheugd dat deze ambitieuze plannen nu, na ruim een jaar, worden verwezenlijkt en hopen snel een nieuwe update te kunnen geven.

Nieuwbouw volgens een tekening uit 2012              Nieuwbouw volgens een tekening uit 2012


Update 27-09-2013

Zoals in onze Controle Bestedingen 2013 reeds gemeld zijn de fundamenten van het Gesar Community Centre gelegd, is er een inwijdingscermonie geweest en nu, een maand later, zijn de buitenmuren opgetrokken.

Er zijn interessante wijzigingen ten op zichte van eerdere bouwplannen!

In plaats van één lang gebouw langs de straat worden de gebouwen nu in een hoek gepositioneerd. Het voordeel hiervan is dat er én een natuurlijke binnenplaats wordt gecreëerd én we op de toekomst inspelen aangaande de straten die nog niet definitief door de lokale overheid zijn gepland rond het Community Centre.

Er worden nu winkels aan de straatkant gebouwd en aan de binnenplaatskant een medische post, kinderopvang, opleidingscentrum et cetera. Op de binnenplaats zal een stupa worden gebouwd en aan de overkant een overkapping met gebedmolens waar geschuild kan worden. Het idee is om een rustige omgeving te creëren.

 Gesar Community Centre Overzicht

De hoofdingang is vanuit de hoofdstraat een twee meter brede steeds waar een duidelijk herkenbare poort zal worden gebouwd. Voor alle foto’s van het, ga naar  Bouwen aan het Gesar Community Centre Fotopagina!

Het lokale bestuur bestaat uit Sojong Kunga (de broer van nyima), Tsepa Llamo en de lame die naast de Gesar Bakkerij in Kanan woont. Het is belangrijk een lama in het bestuur te hebben zodat de mensen gemotiveerd blijven hun bezit te blijven onderhouden.


Update 20-11-2013: Status Gesar Community Centre

De ruwbouw van het Gesar community Centre is (binnen twee maanden!) voltooid: de vier huizen staan op stevige fundamenten, één huis zelfs op fundamenten die een toekomstige extra verdieping kunnen dragen, en hebben een dak, deuren en ramen.

Wegens wettelijke bepalingen zijn het nu nog vier seperate huizen, maar nadat deze allen zijn geïnspecteerd, en gelabeld als wettelijk goedgekeurd, kunnen onze vrijwillgers de huizen verbinden. Het labelen van een goedgekeurd huis is letterlijk te nemen: hieronder foto’s van één van de huizen met daarop een stempel van goedkeuring:

Wettelijk goedgekeurd huis van het Community Centre                            Close-up 'goedkeuringsstempel'

Zie ook de overige (nieuwe) foto’s van het Gesar Community Centre op Flickr Gesar Fund Photostream.


Update 03-12-2013

Gesar Fund Photostream (Medical Team 2013)    Gesar Fund Photostream (Medical Team 2013)    Gesar Fund Photostream (Medical Team 2013)    Gesar Fund Photostream (Medical Team 2013)

Een half jaar geleden, in mei van dit jaar, berichtten we over een ad hoc hulpactie van het Gesar Fund. De ouders van de tweejarige Cammpo met TB meningitis kregen 200 euro voor zijn zeer noodzakelijke acute ziekenhuis opname.

Vorige week was er een vergelijkbare noodsituatie.

Toen de Gesar ambulance door een plaatsje enkele uren vanaf Dönda reed, zagen onze vrijwillgers een tent staan voor de deur van het appartement van een vrouw die er om bekend stond veel te doen voor zwervers. In de tent trof men een hoogzwangere vrouw die diezelfde ochtend aan was komen lopen. Zij bleek verstoten te zijn door haar familie. Daar beide kamers van het appartement al bezet waren (door 15 deels zieke mannen), heeft de eigenares besloten buiten een tent neer te laten zetten, met een bed, kacheltje en dekens.

Drie uur later, vlak voor de aankomst van de ambulance, beviel de vrouw. Onze medewerkers hebben de gezondheid van moeder en kind gecontroleerd, en hebben een onderkomen voor haar geregeld voor de eerste maand, alsmede voor extra dekens, warme kleren, babymelk en een maand eten. De eigenaresse van het appartement zal toezien op de uitgaven.

We hopen u op de hoogte te kunnen houden aangaande moeder en kind.

Een dergelijk incident geeft ons inziens zeer duidelijk het armoedepeil van de regio Kham weer en de schrijnende situaties die onze vrijwilligers kunnen tegenkomen.

Hoewel het Gesar Fund tracht structurele hulp te bieden op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en familieweerbaarheid, zullen we altijd geld en middelen beschikbaar blijven stellen in geval van acute nood.

Met het invallen van de winter stellen we daarom élke bijdrage op prijs, zodat het mogelijk blijft om naast onze projecten ook ad hoc hulp te blijven bieden.

 

 


Update 31-12-2013

Family to Family Kinderopvang!

Nu in de komende maand de Gesar Community Centre interieurs worden worden afgewerkt en ingericht (zie ook de Gesar Update van 06-11-2013), worden de functies van de verschillende ruimtes ook concreter ingevuld. De ruwbouw is tegen de planning in zeer snel verlopen waardoor we een deel van de begroting hiervan kunnen overhevelen naar de begroting voor de inrichting.

Vanuit een aantal nomaden vrouwen is het plan gekomen om het extra beschikbare geld te besteden aan een state-of-the-art verwarming voor de kinderopvang. De verwarming zal waarschijnlijk worden uitgebreid met vloerverwarming naast de reeds geplande radiatoren. Hierdoor wordt goede verwarming, een groot probleem in de zeer koude winters, geborgd.

Vanuit de lokale vrijwilligers is het idee gekomen om goed lesmateriaal aan te schaffen om de kinderen al vast te laten wennen aan het moderne leven. Dit omdat de ouders meestal analfabeet zijn met slechts kennis van het (uitstervende) nomadenbestaan. Bestuurslid en onderwijspsycholoog An van Bolhuis gaat zich verdiepen in hier op toegesneden lesmethodes en in China verkrijgbaar lesmateriaal dat hier op aan kan sluiten. Wordt vervolgd…

Kinderopvang zal worden geboden voor kinderen van twee tot de schoolgaande leeftijd van acht jaar gaan.


Update 31-12-2013

Shambhala Kinderdag 2013

Op 21 december 2013 werd er in het Amsterdamse Shambhala Centrum wederom de jaarlijkse Shambhala Kinderdag gevierd.

Bestuurslid Han de Wit heeft de kinderen een en ander verteld over de nieuwste ontwikkelingen.

Voor een derde maal op rij (!) werden de donaties aangewend voor het Gear Fund. Het totaal aan giften van de deelnemende kinderen was € 188,35.

Het Gesar Fund dankt de kinderen en ouders hartelijk!

Archief