Nieuws Archief 2014

Alle door het Gesar Fund geplaatste nieuws updates in 2014.


Update 08-04-2014: Loodjassen voor de Gesar Ambulance

Tijdens de Controle Bestedingen 2013 zagen onze bestuursleden Nyima Kunga en Eric Elbers de Gesar ambulance in actie: een ruime 100 kilometer boven Dönda werden van drie mannen röntgenfotos’s gemaakt.

Echter, de technicus die het röntgenapparaat bediende was niet beschermd, en in de bus zelf is geen loodscherm aanwezig.

Terug in Nederland zijn we in actie gekomen en via een intensivist verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Groningen hebben we van de afdeling radiologie twee loodjassen gekregen.

De loodjassen zijn meteen verscheept en vorige maand in goede staat aangekomen in Yushu.


Update 08-04-2014: Ad hoc medische hulp

Kleine Champo met Tuberculose meningitis

Het komt regelmatig voor dat ons medisch team ad hoc hulp verleent aan individuele gezinnen; zie bijvoorbeeld onze update van vorig jaar over Champo

Om hulp direct te kunnen laten bieden heeft het bestuur beslist dat het medische team van de 10.000 euro die ze jaarlijks mogen besteden er 20% naar eigen inzicht aan ad hoc hulp mag worden besteed. 80% dient te worden verantwoord.

Aan het eind van 2014 evalueren het Gesar Team ter plekke en het bestuur deze manier van werken.


Update 08-04-2014: Status Gesar General Store

In het jaarverslag van afgelopen jaar is reeds opgemerkt dat er problemen waren met de bemanning van de General Store.

Aanvankelijk was de winkel tijdelijk gesloten wegens een ziek familielid van de beheerder. Echter, na enige tijd werd ook de motivatie van de beheerder om in de winkel aanwezig te zijn in twijfel getrokken door onze vrijwilligers ter plekke. Om de verkoop toch enigszins te blijven waarborgen is toen de helft van de inventaris overgebracht naar de bakkerij in Kanan.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er niet meer kan worden gerekend op de huidige beheerder van de General Store en zodoende is er in overleg met het bestuur beslist de winkel te sluiten tot nader order.

Er wordt momenteel hard gezocht naar een nieuwe beheerder.


Update 12-05-2014: Nieuwe foto’s

We hebben twee nieuwe foto’s van het Gesar Community Centre ontvangen! 

De nomadenkinderen van de Kindergarten en oudere broers en zussen poseren voor het exterieur van één van de gebouwen.

Verder hebben we ook een aantal fotoportretten ontvangen bij een aantal nomadenfamilies thuis of in de tent en een aantal foto’s van ons medisch team in actie.

Klik op één van onderstaande afbeeldingen om door te linken naar de diverse fotoalbums op Flickr:

Gesar Community Centre: 2 nieuwe foto's! Gesar Community Centre: 2 nieuwe foto’s!
Gesar Medisch Team in Actie! (5 foto's) Gesar Medisch Team in Actie! (5 foto’s) 
Ontmoet de Gesar Fund Nomaden families Ontmoet de Gesar Fund Nomadenfamilies (nieuw fotoalbum)

Update 12-06-2014: Inrichting Gesar Community Centre

Ontmoet de Gesar Fund Nomaden families

Zoals in onze laatste update van 2013 al is gemeld, is het Gesar Community Centre voltooid: alle ramen en deuren zijn geplaatst.

De inrichting echter is met enige maanden vertraagd omdat Sojon Kunga, broer van bestuurslid Nyima en supervisor van het Gesar Family to Family project eind april een auto ongeluk heeft gehad in Xining. Gelukkig heeft Sojong geen letsel aan het ongeluk overgehouden maar zijn auto was vrijwel total-loss.

Zolang de meubels nog niet zijn aangekocht en gearriveerd bij het Community Centre, zullen de vertrekken gebruikt worden voor noodhuisvesting indien zich dat voordoet.

Bestuurslid Nyima Kunga vertrekt over een maand weer voor een Controle Bestedingen actie en hoopt dan meer informatie te kunnen verschaffen.


Update 12-06-2014: Voorlichting besmettelijke ziektes

Ontmoet de Gesar Fund Nomaden families

De lente is al weer een maandje op weg en de arts van ons medische team heeft reeds een aantal dagen op het platteland boven Dönda doorgebracht.

Naast de controle op hepatitis wat de artsen en verpleegkundigen standaard uitvoeren, was de kernactiviteit deze keer het voorlichten aangaande besmettelijke ziekstes als hepatitis en aids.

De meeste nomaden die onze lokale vrijwilligers ontmoeten zijn analfabeet. Bij de voorlichting wordt zodoende gebruikgemaakt van illustraties, die overigens ook door de Chinese overheid gratis worden verstrekt.

Het Gesar Fund werkt hiernaast nog steeds aan mogelijkheden om deze voorlichting ook via cd’s en dvd’s te verstrekken (zelfs in de meest afgeleden tent is wel een dvd speler te vinden) maar dit is vanwege wetten aangaande copyright nog steeds niet geëffectueerd.


Update 20-07-2014: Foto’s van hepititis test resultaten uit de streek rond Dönda
Gesar Fund anti TB medicins

Via WhatsApp ontvingen we eergisteren vijf foto’s.

Het betreft afbeeldingen van anti-tb medicijnen and hepatites test resultaten van tests die twee maanden geleden zijn afgenomen rond Dönda.

Zie de Gesar Fund Photo page!


Update 20-07-2014: Controle Bestedingen: geen visum voor China dit jaar

No visa for Checking our Aid 2014

Helaas kon bestuurslid Nyima Kunga dit jaar niet op tijd een visum bemachtigen voor China.

Vanwege allerlei formaliteiten op verscheidene ambtelijke niveaus ging er zoveel tijd in de aanvraag zitten dat het voor Nyima onmogelijk zou zijn binnen zijn vakantieperiode heen en weer te vliegen. Daarom hebben we besloten de campagne “Controle Bestedingen 2014” uit te stellen tot waarschijnlijk de kerstvakantie.

Helaas is er de laatste maanden ook weinig nieuws uit China. De communicatie is helaas zeer beperkt.

Wel kunnen we melden dat de meubels voor het Gesar Community Centre zijn aangekomen, In de vorige update meldden we al dat vanwege een auto ongeluk – waarbij projectleider Sojong Kunga betrokken was geweest – er vertraging was in de aankoop van de meubels. Maar ze zijn er en zodra er foto’s zijn zetten we die op het net!


 

Controle Bestedingen 2014
 

De Controle Bestedingen Actie van dit jaar vond plaats in december 2014 – januari 2015 en sloot af af met een prachtige en inspirerende impressie van bestuurslid en Shambhala leraar Han de Wit.

Lees de updates en deze impressie op Controle Bestedingen 2014.

Archief