Nieuws Archief 2015

17-04-2015

Het Gesar Fund Jaaroverzicht is weer beschikbaar: Gesar Fund Jaaroverzicht 2014.


Update 06-05-2015
Aardbeving in Nepal

De aardbeving van 7.8 (!) op de schaal van Richter die in Nepal afgelopen zaterdag 25 april 2015 tegen het middaguur plaatsvond, had een verwoestende uitwerking.
Duizenden mensen zijn omgekomen, duizenden mensen raakten verwond en de materiele schade is enorm.

Het bestuur van het Gesar Fund heeft stilgestaan bij deze ramp die vrijwel exact vijf jaar geleden na de verwoestende aardbeving in Qinghai plaatsvond. We leven mee een ieder die getroffen is door de aardbeving. De vraag rees of we geld zouden moeten doneren om de slachtoffers in Nepal te ondersteunen.

We vinden echter dat wij dit niet kunnen verantwoorden naar onze donateurs. De doelstelling van het Gesar Fund is het bevorderen van het levenspeil van de de armste Tibetanen in Kham en Golok in het oosten van China, en deze beperking is ook onze kracht. Het Gesar Fund heeft directe controle over de uitgaven ter plekke wat niet het geval is als we geld overmaken naar een fonds of stichting dat hulp organiseert in Nepal.

Ons standpunt behoeft u echter niet te weerhouden rechtstreeks te doneren aan één van de vele stichtingen die zich inzetten voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.


Update 28-08-2015 – Controle Bestedingen 2015

Ieder jaar reist Gesar Fund’s bestuurslid Nyima Kunga naar zijn geboortegrond in Tibet voor de Controle Bestedingen Campagne. Deze week is hij teruggekomen van zijn reis. In 4 updates wordt een accuraat beeld gegeven van de huidige situatie.


Update 26-09-2015 – Hepatitis en TB testen voor de Tibetaanse schooljeugd – Controle Bestedingen Deel 1

 

Het Gesar Fund heeft Hepatitis en TB testen uitgevoerd voor alle leerlingen van de middelbare school van Chengdu. Als er infecties waren geconstateerd, werden de leerlingen doorgestuurd naar het Peoples Hospital voor behandeling.

 meer foto’s: Gesar Fund Photostream

In China hebben de mensen recht én om getest te worden op TB én recht op een behandeling van zes maanden. De meeste mensen, en niet alleen de nomaden, weten dit echter niet.

De behandeling van TBC doet een zwaar beroep op de lever en de maag, vooral als de gezondheid van mensen toch al slecht is. De medicijnen worden niet door de overheid vergoed. Tevens, indien mensen het zelf niet kunnen betalen, besteedt het Gesar Fund gelden aan medicijnen die bijeffecten van de TB-bestrijdingsmedicijnen kunnen verzachten.

Het Hepatitis bestrijdingsproject richt zich op het testen van zowel hepatitis A als B en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben. De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de vaak zeer arme mensen zonder betaling kunnen worden getest en zo nodig gevaccineerd. Tevens wordt voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat er kan worden gedaan om herstel van de ziekte te bevorderen. Voorlichting wordt gegeven door met name de enthousiaste artsen en verpleegkundigen van het Volkshospitaal waarmee we samenwerken, en daarnaast door een team van vrijwilligers.

Voor blijvende immuniteit zijn drie vaccinaties nodig. De standaard prijs voor het vaccineren van één persoon is 60 Yuan (7 Euro). Maar dankzij de korting die het ziekenhuis verstrekt aan ons project kunnen we nu voor 45 Yuan (5 Euro) iemand vaccineren! Na de grote aardbeving in 2010 heeft het Gesar Fund in een jaar 6000 vaccinaties bekostigd.

Deze grootschalig actie op de middelbare school was een dermate groot succes dat we deze graag op jaarlijkse basis willen gaan uitvoeren. Hierbij is uw donatie onmisbaar. Ook kleine donaties zijn altijd welkom bij het Gesar Fund. Gaat u vandaag nog naar onze Donatie pagina!


Update 23-10-2015 – Hepatitis en TB testen voor de Tibetaanse schooljeugd – Controle Bestedingen Deel 2

 

Een maand geleden berichtten we dat het Gesar Fund Hepatitis en TB testen heeft uitgevoerd voor alle leerlingen van de middelbare school van Chengdu.

Wat we nog niet hadden gemeld is de tegenprestatie die de leerlingen daarvoor hebben geleverd. Dit omdat de fotos nog niet binnen waren.

Elke leerling die is getest, is gevraagd om twee weken lang na schooltijd ouderen en behoeftigen te helpen met dagelijkse bezigheden, gezelschap te houden of klusjes te doen. Er is ook een groep leerlingen geweest die deze twee weken hebben besteed aan het mondeling voorlichten juist over de ziektes waarvoor ze werden getest: TB en hepatitis en met name over hoe besmetting te voorkomen!

Onder de Chinese bevolking is hepatitis een groot taboe (vergelijkbaar met het taboe op HIV) en alhoewel mensen zelden aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot.

In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte hebben doorgemaakt of nog bij zich dragen op bijna 60%. De meeste besmettingen gaan van besmette moeders over op de babies. De kans op chronische hepatitis bij de babies is heel hoog omdat zij in 90% van de gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit in tegenstelling tot volwassenen. Dit veroorzaakt daardoor een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirrose of leverkanker.

    Voor de foto’s, ga naar Gesar Fund on Flickr

Deze grootschalig actie op de middelbare school willen we graag op jaarlijkse basis gaan uitvoeren. Hierbij is uw donatie onmisbaar. Ook kleine donaties zijn altijd welkom bij het Gesar Fund. Gaat u vandaag nog naar onze Donatie pagina!


Update 02-12-2015 – Hepatitis en TB testen voor de Tibetaanse schooljeugd – Controle Bestedingen Deel 3

 

In de twee voorgaande Gesar Fund Updates (1e update:26-09-20152e update:23-10-2015) meldden we dat het Gesar Fund in het kader van een nieuw grootschalig project Hepatitis en TB testen heeft uitgevoerd op alle (een kleine duizend) leerlingen van de middelbare school van Chengdu.

Het daadwerkelijk testen is anderhalve maand geleden afgerond, de meeste (van overheidswege gratis) behandelingen bij leerlingen die positieve testresultaten hadden zijn afgerond.

Zodoende heeft het Gesar Fund het geld (5000 euro) voor de vaccinaties officieel overgedragen aan de middelbare school door middel van een officieel betalingsbewijs.

Eveneens hebben we deze actie officieel bezegeld met een Document ter Bevestiging over het jaar 2015-2016.

Dus ook volgend jaar gaat het Gesar Fund deze grootschalig actie uitvoeren op de middelbare school.

Hierbij is uw donatie onmisbaar. Ook kleine donaties zijn altijd welkom bij het Gesar Fund. Gaat u vandaag nog naar onze Donatie pagina!

Bij voorbaat dank,
het bestuur:
An van Bolhuis
Eric Elbers
Nyima Kunga
Maarten Regtien
Han de Wit


Onder de Chinese bevolking is hepatitis een groot taboe (vergelijkbaar met het taboe op HIV) en alhoewel mensen zelden aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze ziekte groot.

In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte hebben doorgemaakt of nog bij zich dragen op bijna 60%. De meeste besmettingen gaan van besmette moeders over op de babies. De kans op chronische hepatitis bij de babies is heel hoog omdat zij in 90% van de gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit in tegenstelling tot volwassenen. Dit veroorzaakt daardoor een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirrose of leverkanker.


Update 28-12-2015 – Eindejaarsnieuws van het Onderwijsproject – Controle Bestedingen Deel 4

Gesar Fund 2015 - SURMANG shedra-plaza-with-young-monks-and-childrenHet Gesar Fund heeft vlak voor de kerst een bericht ontvangen van de Konchok Foundation dat door het Gesar Fund wordt ondersteund met circa 5000 euro per jaar. In het Gesar Fund Jaaroverzicht van 2014 meldden we reeds dat er in het onderwijs project van de Konchok Foundation een en ander zou gaan veranderen. Het aangekondigde opleidingstraject tot monnik voor (jong) volwassenen is inmiddels gerealiseerd. Gesar Fund 2015 - SURMANG children-taking-exams De volwassenen van dit programma worden nu ook ingezet om een veilige container te bieden bij de kinderprogramma’s. Khenpo Tsering, de monnik die de nomadenkinderen al jaren lesgeeft, had in 2014 aangegeven dat hij moeite had met het handhaven van deze groep. Met name de jongens waren dermate wild dat er veel materiële schade was waaronder veel gebroken ruiten door vernieling. De Khenpo had zodoende al twee maal de onderwijs activiteiten onderbroken om tijd uit te trekken voor vervanging van de ramen en reparatie van het meubilair. Na hervatting van het lesprogramma ging het al weer snel mis… Gesar Fund 2015 - SURMANG novice-monks We zijn verheugd te melden dat deze winter, dankzij de inzet van de extra volwassenen, de kinderprogramma’s ook weer zijn hervat! Kinderprogramma’s want dit jaar is er ook een bescheiden kinderprogramma opgezet in het Wechen nonnenklooster.  

De kindergroep in het Surmang klooster bestaat uit meer dan honderd kinderen, en beide groepen krijgen met name in de wintermaanden les, buiten de verplichte Chinese schooltijden.

Archief