Nieuws Archief 2016

Alle door het Gesar Fund geplaatste nieuws updates in 2016.


Family to Family Project Update

02-05-2016

De eerste Gesar update van dit jaar! Later dan gedacht want de winter duurde uitzonderlijk lang. De combinatie van lage temperaturen en grote hoogte zorgt ervoor activiteiten buitenshuis grotendeels tot stilstand komen.

Gesar Community Centre

In het Gesar gemeenschapshuis komen de activiteiten gelukkig weer op gang: mensen ontmoeten elkaar in de biljartzaal waar ook gratis thee wordt geschonken. Bezoekers kunnen een gratis medische controle krijgen en indien nodig worden medicijnen verstrekt of wordt er doorverwezen naar het Chinese Volkshospitaal.

De nieuwe stupa is nog niet af, maar het werk eraan wordt weer voortgezet. Onder de stupa is een ruimte gemaakt waar de mensen kunnen praktiseren.  Het praktiseren moet binnenshuis gebeuren in verband met de grote hoogte. De gebedsmolen in deze ruimte is ook nog niet geplaatst. Aan het naburige klosster is gevraagd toezicht te houden op het voltooien van de bouw.

Gesar General Store

Vorig jaar werd bericht dat de Gesar General Store opnieuw zou worden opgestart, nu met twee krachten. De jonge onervaren beheerder wordt nu bijgestaan door een oudere man, die zorg zal draaien voor de klantenbinding en gezelligheid. De Gesar General Store zal nu ook gratis thee gaan schenken om het meer een trefpunt te maken, en dus ook met het doel meer omzet te genereren.

Helaas moeten we berichten dat deze nieuwe aanpak nog geen vruchten heeft afgeworpen. Een oorzaak kan liggen in de extreme winter die nu achter ons ligt, maar dat is nog niet geheel duidelijk. Als de komende zomer ook geen verbeterd resultaat oplevert, zullen de lokale Gesar vrijwilligers actie ondernemen.

Gesar Bakery

De Gesar Bakery is gevestigd nabij het klooster. We meldden dat de vrouw die de bakkerij beheerde nu beheerder wordt van het Community Centre en voor de bakkerij drie jonge krachten heeft opgeleid die per toerbeurt de bakkerij bemannen. De bakkerij draait in deze opzet nog steeds goed en zal mede daarom ook op de huidige locatie gevestigd blijven.

Overige projecten

Over het onderwijs project en gezondheidzorg project hebben we nog geen nieuws ontvangen waarover we kunnen berichten.

De nieuwe stupa in het Gesar Community Centre !!!

13-06-2016

In onze vorige update berichtten we dat de nieuwe stupa is nog niet af was, maar het werk eraan wordt deze zomer voortgezet, nadat men is teruggekeerd van het kruiden verzamelen (zie ook de volgende update).

Op de Gesar Fund Photostream staan de foto’s die we afgelopen week hebben ontvangen. Onder de stupa is een ruimte gemaakt waar een gebedsmolen kan worden geplaatst. De ijzeren basis voor de molen is reeds aanwezig, maar de molen is nog niet aangeschaft. Op onze fotopagina is wel een voorbeeld te zien van een gebedsmolen zoals we die op het oog hebben.

Verder dient er nog te worden gewerkt aan de afwerking. Zo moet er ook nog een mooie dakrand worden aangebracht met versiersels.

Overigens zal het praktiseren binnenshuis gebeuren in verband met de grote hoogte.

Geneeskrachtige kruiden en wortels; de zomer is begonnen !!!

13-06-2016

Elk jaar bij aanvang van de zomer trekken álle tibetanen de bergen in om geneeskrachtige kruiden en wortels te verzamelen. Het openbare leven ligt gedurende deze periode van enkele weken dan ook helemaal plat.

De verzamelde kruiden en wortels worden aangewend voor eigen gebruik, maar er wordt ook in gehandeld.

Neem een kijkje op onze Photostream voor een aantal unieke beelden!

Controle Bestedingen 2016 – Update 1 – Nieuwe Plannen

14-07-2016

Nyima Kunga, bestuurslid van het Gesar Fund en de contactpersoon van het Gesar Team ter Plaatse in Dönda, Yushu en Xining, heeft deze week het visum voor China ontvangen. Dat betekent dat we ook dit jaar weer in staat zijn te controleren of de plannen van afgelopen jaar, zowel de plannen van het bestuur, van de lokale vrijwilligers als van de nomaden zelf, uitgevoerd zijn.

Gesar Fund Family to Family

Het Gesar Community Centre wordt langzamerhand mooier (door het toevoegen van een stupa en een ruimte voor een gebedsmolen) en dus functioneler.

Gesar General Store

De General Store is, ondanks de inspanningen van de lokale vrijwilligers die de nomaden helpen en aanmoedigen, na een succesvolle start vijf jaar geleden, nu minder succesvol. Verscheidene personeelsbezettingen worden uitgeprobeerd, en ook dit jaar zal Nyima zich ter plekke buigen over de mogelijkheden om de winkel weer tot een succes te maken.

De gezondheid projecten verlopen ieder jaar naar wens. Veel nomaden en hun kinderen worden jaarlijks gecontroleerd op hepatitis en TB. Onze ambulance bereikt de meest afgelegen gebieden en zieken worden verwezen naar de Chinese Volkshospitalen die gratis behandeling bieden.

Sinds twee jaar biedt het Gesar Fund ook gratis medische controle een de middelbare school van Chindu. Als tegenprestatie helpen de leerlingen ouderen en behoeftigen bij dagelijkse klusjes en geven ze voorlichting over TB en hepatitis preventie.

Vorig jaar na de Controle Bestedingen gaf Nyima een interview met de Shambhala Times  waarin hij vertelde over zijn vreugde over het feit dat de nomaden langzamerhand aan het idee gaan wennen dat ze zelf nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. Voorzichtig worden nieuwe plannen gemaakt om geld te verdienen.

Ondanks ons enthousiasme blijven we echter kritisch en houden we continu de vinger aan de pols. De General Store heeft afgelopen jaren aangetoond dat er pieken en dalen kunnen zijn. Omstandigheden in China kunnen altijd wijzigen waardoor plannen moeten worden herzien. Maar ook goede uitvoerders vinden onder de analfabete nomaden is niet makkelijk.

Desalniettemin blijven we doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe plannen. Zo gaat Nyima onderzoeken of het mogelijk is jonge Yak-koeien te kopen voor nomaden die geen beesten meer hadden. Melk, boter en haar kunnen dan worden verkocht om in het levensonderhoud te voorzien. De nieuwe eigenaars moeten dan wel zeer gemotiveerd zijn, want er kunnen alleen minimaal 2 jaar oude koeien worden gekocht, omdat de kalveren alleen maar geld kosten.

De volgende update wordt verzonden zodra er bericht is van Nyima!

Controle Bestedingen 2016 – Update 2 – Xining

26-07-2016

Afgelopen maandag is Nyima aangekomen in Xining, China. Om aan de hoogte te wennen zal hij drie dagen bij zijn familie verblijven en dan met de auto doorreizen naar Dönda. De reis naar Dönda duurt ongeveer 12 uur.

      

In Dönda zal hij met de lokale Gesar vrijwilligers en natuurlijk met de aanwezige nomaden spreken. We willen graag dat de winkel weer goed gaat lopen  en dat het GESAR community CENTRE meer uitstraling krijgt zodat er meer bezoek komt en dus ook meer inkomsten kunnen worden gegenereerd die tegoed komen aan de nomaden families. Dit is mede een reden geweest voor het bouwen van het gebedswielhuisje met de stupa op het dak.

Tevens zal de stand van zaken aangaande van zelfredzaamheid van de nomaden worden besproken. Zijn de aangedragen initiatieven gerealiseerd? Wat kan het Gesar Fund doen om nog niet gerealisserde initiatieven extra te ondersteunen?
De gezondheidsprojecten hebben succes. Zijn er mogelijkheden om deze uit te breiden om nog meer nomaden te bereiken?

De onderwijs projecten van de Konchok foundation. Wat is de status en zijn er mogelijkheden om onze bijdrage zinvoller te maken of uit te breiden?

We wachten op de eerste foto’s en het eerste belletje en/of appje van Nyima!

Controle Bestedingen 2016 – Update 3 – Pacha

02-08-2016

Weer een uitbreiding van het Gesar Fund TBC-bestrijdings project!

Na een bezoek aan Dönda (waarover in een andere update meer; we wachten op foto’s) is Nyima doorgereisd naar het Pacha klooster. Omdat het Gesar Fund zo succesvol is geweest met het uitbreiden van ons gezondheidsproject, was het idee onstaan om te zoeken naar meer lokaties waar we ons project grootschalig konden neerzetten.

In 2015 heeft de middelbare school van Chindu hiervan geprofiteerd, dit jaar heeft Nyima namens het Gesar Fund 5000 euro beschikbaar gesteld aan het Pacha klooster om alle bewoners en alle nomaden-bezoekers van het Pacha klooster gratis TBC testen aan te bieden. Zoals op onze Gesar Fund Gezondheidszorg gemeld kunnen positief geteste nomaden zich gratis laten behandelen in de het Volkshospitaal, maar worden de medicijnkosten niet vergoed. Deze kosten zal het Gesar Fund dus dragen. En natuurlijk wordt onze Gesar Ambulance ingezet!

Op de foto is de officiële overhandiging van de door de abt van het klooster geschilderde vlag te zien, waarop staat dat de abt namens het klooster en het Tibetaanse volk het Gesar Fund dankt voor de hulp en de financiële bijdrage.

Dergelijk goed werk kunnen wij mogelijk maken dankzij uw gulle donaties. U kunt ons werk ondersteunen met een donatie via onze donatie-pagina. En ook kleine donaties dragen bij tot veel resultaat!!!

Het bestuur van het Gesar Fund,
Han de Wit
An van Bolhuis
Eric Elbers
Nyima Kunga
Maarten Regtien

Controle Bestedingen 2016 – Update 4 – Chengdu

15-08-2016

Chengdu bacteriële epidemie!!!

Click to see more photos on Gesar Fund on Flickr

In de provincie Chengdu heeft de afgelopen maand een bacteriële epidemie plaatsgevonden, veroorzaakt door ontbindende dode dieren.

Wanneer dode dieren ontbinden komen bacteriën die normaal in het lichaam worden vastgehouden vrij waarmee ze een risico vormen voor de mensen.

Het opruimen van dode dieren vindt in nauwelijks plaats vanwege de enorme afstanden. Onder normale omstandigheden (en dat is hier de extreme hoogte en de extreme droogte van de lucht) vindt natuurlijke balseming plaats.

Maar helaas, gemiddeld zo’n één keer in de tien jaar gaat het mis, en vormen ‘ontsnapte’bacteriën een gezondheidsrisico voor de mensen.

De provicie Chengdu is nu al drie weken afgesoten en medische teams en bestrijdingsteams zijn de bergen ingetrokken om anti-bacteriële vloeistoffen te spuiten.

De lokale Gesar vrijwilligers (incluis doctoren en verpleegkundigen van het Volkshospitaal) zijn ook in actie gekomen en hebben de Gesar Ambulance genomen om af te reizen naar dorpen en gehuchten zoals Dönda, waar watervoorraden werden gedesinfecteerd en dode dieren werden verbrand.

Tevens werden alle nomaden onderzocht en indien nodig antibiotica toegediend.

Controle Bestedingen 2016 – Update 5 – Resultaten

31-08-2016

Nyima is terug uit Tibet en we zijn weer op de hoogte van de geboekte resultaten en de laatste ontwikkelingen.

Gezondheids Project
Allereerst: zoals eerder gemeld hebben we ons TB-bestrijdingsproject verder kunnen uitbreiden met nóg een school. Op onderstaande foto ziet u de nieuwe directeur van de Chindu School voor Wezen het officiële contract tekenen voor de ontvangst van de hulp van het Gesar Fund.

    

De hulp van Gesar Fund omvat testen op TB, testen op besmettelijke ziektes, en het verstrekken van medicijnen en geneeskrachtige kruiden ten behoeve van de algemene gezondheid. Bij gevonden besmetting of ziekte worden de leerlingen verwezen naar het Chinese Volkshospitaal waar de behandelingen gratis zijn. Echter, de daar bij behorende medicatie is niet gratis; deze wordt betaald door het gesar Fund.

Overigens: het tekenen van een contract is een soort van symbolische daad waaraan grote waarde wordt gehecht. Elk jaar zal het contract worden vernieuwd.

De Gesar General Store
De Gesar General Store loopt niet goed. De huidige manager is niet in staat om klanten te binden en de winkel tot een ontmoetingscentrum te maken. Dit is al een twee jaar gaande, en dat de lokale Gesar vrijwilligers de winkel hebben opengehouden is in afwachting geweest van de aanleg van de nieuwe snelweg langs Dönda. Echter, deze zomer is bekend geworden dat de nieuwe snelweg toch niet langs de General Store wordt aangelegd, maar vrij ruim rond Dönda wordt aangelegd.

Nyima heeft de knoop doorgehakt en vooralsnog zal de General Store worden verplaatst naar een van de ruimtes in het Gesar Community Centre, waar meer aanloop is, ondanks dat het verder van de snelweg verwijderd is dat de General Store.

Het Gesar Community Centre
Het gebedshuisje en de stupa worden verder voltooid, we kunnen helaas nog geen foto’s tonen.

Vanuit het Community Centre was in afgelopen winter ook een nieuw zelfredzaamheid initiatief begonnen: het maken van souvenirs van Yakhaar voor transit toeristen in Dönda.

De nomaden waren zeer enthousiast tijdens  het maken van de souvenirs, en hoopten op goede verkopen deze zomer.

Helaas! Nu de snelweg langs Dönda loopt komen de toeristen bij de verplichte stop minder snel in het centrum en dus ook minder in de General Store of het Community Centre. We wachten nu een jaartje af om te kijken of er aangaande de aanleg van de snelweg nog meer wijzigingen gaan komen. Pas dan kunnen gaan bepalen of we de souvenirs eventueel op een andere plek kunnen gaan aanbieden.

Tot slot

Het Gesar Fund werkt continu aan het verlichten van armoede, het stimuleren van onderwijs en het bevorderen van gezondheidszorg in Kham en Chengdu. In het kader van de armoedebestrijding streeft het fonds ernaar om de Tibetaanse nomaden zelfvoorzienend te maken: het fonds stimuleert initiatieven en biedt bij reële plannen financiële steun.

Het Gesar Fund heeft continu te maken met immer wisselende omstandigheden: dat is de status quo van het huidige China. Deze zomer is gebleken dat de wisselende omstandigheden roet in het eten heeft gegooid aangaande het initiatief van het maken en verkopen van souvenirs om ‘onze’ nomaden zelfstandiger te maken.

Daarentegen is het wel mogelijk gebleken nóg een school aan te sluiten bij ons Gezondheids Project en TB-testen aan te bieden aan het Pacha klooster!

We blijven doorgaan met het leveren van steun aan de nomaden en zullen immer moedig als een Shambhala krijger alle veranderingen het hoofd te bieden. Uw steun blijft daarvoor van belang! Op onze Donatie Pagina kunt u een donatie, groot of klein, naar ons overmaken. Het bedrag wordt zeer goed besteed en u betaalt geen overhead, want het Gesar Fund wordt geheel gerund door vrijwilligers!

Doneer voor Marc Wiewel in de Berlijnse Marathon

19-09-2016

Op zondag 25 september loopt Marc Wiewel de marathon van Berlijn voor het Gesar Fund.

Marc Wiewel Marathon Berlijn 2016

Marc vraagt een ieder die hem wil ondersteunen rechtstreeks een bedrag over te maken aan het Gesar Fund.

Steun dit fantastische initiatief!!!

NL79 INGB 0004 3915 34
t.n.v. Stichting Gesar Fund
Mollenakker 2, 3994 GC Houten

Buitenland: Swift/BIC-code: INGBNL2A

Rectificatie

02-11-2016

In eerdere updates is het dorpje Chindu als Chengdu aangeduid. Dit is incorrect.

  • Chengdu is een miljoenenstad midden in China (zie kaart).
  • Chindu is een klein dorpje halverwege de stad Yushu en Dönda (Qingshueh) en is zelfs kleiner dan Dönda: zie detailkaart.

Deze fout is in alle voorgaande Gesar updates gecorrigeerd.

Marc Wiewel’s Marathondonatie: €232,95 !!!

02-11-2016

Op zondag 25 september liep Marc Wiewel de marathon van Berlijn voor het Gesar Fund.

Marc Wiewel Marathon Berlijn 2016

Marc vroeg een ieder die hem wilde ondersteunen rechtstreeks een bedrag over te maken aan het Gesar Fund.

Velen hebben hier gevolg aan gegeven en het totaal aan donaties was maar liefst  €232,95! Het Gesar Fund dankt alle donateurs en bovenal Marc natuurlijk!!!

Zet jij binnenkort ook een sportieve prestatie neer? Overweeg dan, net als Marc, je te laten sponsoren voor het Gesar Fund. Onze nomadenfamilies zullen je dankbaar zijn!

Het Gesar Fund investeert in opleidingen!

03-11-2016

Het Gesar Fund inversteert in opleidingen! We beginnen concreet met het betalen van een drie maanden durende opleiding van drie van ‘onze’ nomaden in een kleding fabriek in Yushu. De aanleiding hiervoor is dat de verkoop van lokale souvernirs aan toeristen niet genoeg oplevert.

Uit het Gesar Fund Jaaroverzicht 2015:

Omdat Dönda een verplichte stop is voor de toeristen bussen, is er voor gekozen de nomaden toeristische souvenirs te laten maken: kleine pakjes yakboter, miniatuur stoven, miniatuur nomadententjes, tangka’s, kettinkjes et cetera. Door deze producten te verkopen wordt er direct een link gemaakt tussen het produceren en het geld verdienen. In 2015 is er een flinke partij Yakhaar aangekocht. Deze is over verscheidene nomadenfamilies verdeeld, om er souvenirs van te laten maken.

Ook in 2015 gaf bestuurslid Nyima Kunga een enthousiast interview waarin hij vertelde over de verkoop van souvenirs aan toeristen door ‘onze’ nomadengroep:

Jaren geleden had één van de oude vrouwen al gesuggereerd om souvenirs voor de toeristen te maken, die met de bus een verplichte stop maken in Dönda. Toen ik in Dönda aankwam stelde één van de dochters van deze vrouw voor om een Community Centre kamer te gebruiken voor de productie van de souvenirs. Ze maken nu armbandjes van Yak haar. En ze verkopen nu Yak wol.

En ook afgelopen winter zijn er souvenirs gemaakt in huiselijke kring, maar omdat de snelweg niet door Dönda wordt aangelegd maar in een ruime bocht er omheen, wordt er te weinig verkocht. De spullen aan de snelweg verkopen is niet doenlijk vanwege de kou en de wind.

De lokale Gesar vrijwilligers hebben zodoende aan het bestuur gevraagd om een oud project nieuw leven in te blazen. De oude beheerder van de Gesar General Store werkte achter de naaimachine om nieuwe kleren te maken. Na zijn vertrek twee jaar geleden is er voor deze taak nooit een geschikte vervanger gevonden.

Het bestuur heeft nu besloten om dit project weer op te starten en te intensiveren. Komende winter worden drie nomaden in de stad Yushu in een kledingfabriek opgeleid tot kleermaker. Met de eigenaar van de fabriek wordt afgesproken dat er wordt gefocust op degelijke winterkleding. Het Gesar Fund zal niet alleen de opleiding betalen, tevens krijgen de nomaden verblijfkosten in Yushu en na afronding van de opleiding een salaris, zodat zij in het Gesar Community Centre kleding gaan maken voor de nomadengroep en de verkoop op de markt van Yushu. Voor dit project investeert het Gesar Fund €5000.

Kleermakersopleiding in Yushu begonnen

02-12-2016

In onze vorige update meldden we dat het Gesar Fund gaat investeren in onder meer een praktijkopleiding voor kleermakers in een kledingfabriek in Yushu.

Vorige week zijn de contracten getekend: drie nomaden uit het nomadencollectief dat we vertegenwoordigen gaan voor drie maanden verhuizen naar Yushu en krijgen daar een leer/werk traject aangeboden. Na die periode kunnen ze aan de slag in het Gesar Community Center.

Voor alle foto’s, kijk op Gesar Fund Photostream / Learning a Profession.

Ad hoc hulp: staar en vergroeide vingers

02-12-2016

  

Eén van de verpleegkundigen die voor het Gesar Fund regelmatig op de Gesar Ambulance werkt, werd tijdens een privéreis op weg naar Yushu uitgenodigd door een nomade om thee te komen drinken.

In zijn huis (1 kamer) zaten meerdere familieleden waaronder twee nichtjes. Eén nichtje had vergevordede staar (waarschijnlijk ten gevolge van onbehandelde suikerziekte), het andere nichtje vergroeide vingers (al vanaf haar geboorte) waar ze veel pijn van ondervond.

De verpleegkundige heeft de ouders en twee dochters direct meegenomen naar Yushu waar in een ziekenhuis behandeling heeft plaatsgevonden (zover mogelijk). Tevens zijn er medicijnen ingeslagen voor dit gezin.

Zodra er weer contact is met dit gezin, volgt hierover weer een update.

Hoewel het Gesar Fund tracht structurele hulp te bieden, stellen wij bij dergelijke ‘ernstige’ gevallen ad hoc ook altijd geld bechikbaar en zijn we blij dat dit geld er is dankzij uw donaties. Blijft u ons alstublieft steunen!!!

 

 

Gebedshuis bekroond met Stupa!

25-12-2016

Hieronder twee foto’s van het niewe gebedshuis in het Gesar Community Centre. De eerste foto is genomen in de zomer van 2016 (zie update 30 juni).

                           

In oktober zijn de dakornamenten geplaatst, incluis de kleine stupa) en drie weken geleden is het gebedswiel geplaatst. Gister ontvingen we de foto’s.

Het is vrijwel onbewolkt op de foto’s maar aan de kleding van de nomaden (onderstaande foto) is te zien dat het extreem koud is, zo koud dat alle overige boeddhistische beoefeningen binnen in het centrum plaatsvinden.

Het voltooide gebedshuis motiveert de nomadengroep die door het Gesar Fund wordt ondersteund vaker te komen, wat onze lokale vrijwilligers de kans geeft zaken als gezondheid beter te monitoren. Ook is er meer aanloop, zodat er ook extra ad hoc hulp kan worden gegeven indien dat nodig is.

Langzaam maar zeker groeit het Gesar Community Centre uit tot een volwaardig centrum, waar medische hulp wordt geboden, een winkeltje is, brood wordt verkocht, ambachten worden uitgeoefend en men kan samenzijn. Met het plaatsen van het gebedshuis met de dakstupa is een belangrijke zet gedaan, daar het boeddhisme zeer sterk met het dagelijks leven is verweven, en hiermee het Gesar Community Centre een belangrijke plek in de harten van de nomadengroep en de bewoners van Dönda heeft verworven.

Archief