OVer ons

Han de Wit

Voorzitter

An van Bolhuis

Secretaris

Eric Elbers

Penningmeester

Nyima Kunga

Projectmanager

Bart Landstra

Webbeheerder

Doelstelling

Het bevorderen van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking in China door:

1. Fundraising
2. Het oprichten en ondersteunen van poliklinieken en medische observatie-posten;
3. Het opleiden van lokale artsen;
4. Het verstrekken van medicijnen;
5. Het geven van medische voorlichting aan de Tibetaanse bevolking;
6. Het sturen van artsen en andere medisch geschoold personeel naar de klinieken;
7. En voorts al datgene te verrichten wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.

 

Vermogen
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
1. Hetgeen door schenking, subsidie, erfstelling, legaat dan wel van begunstigers of uit anderen hoofde wordt verkregen;
2. De opbrengst van beleggingen;
3.Alle overige baten en inkomsten.

De belastingdienst heeft Stichting Gesar Fund aangemerkt als ANBI per 1 januari 2008. Op de “Alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”, gepubliceerd op de website van de belastingdienst staat deze ANBI-status vermeld.

 

Jaaroverzichten
Wilt u lezen aan welke projecten het Gesar Fund de afgelopen jaren de ontvangen donaties heeft besteed, kijk dan op Gesar Fund Jaaroverzichten

 

Controle Bestedingen
Het Gesar Fund bestuur is van mening dat onze donateurs niet alleen recht hebben op inzage van de jaarrekeningen, maar ook dat er eenduidige jaarlijkse overzichten dienen te zijn waarin wordt verantwoord waaraan de donaties worden uitgegeven. Bekijk hier de controle bestedingen.

Hoe het begon

 

Ineke de Wit richtte in 2006 de Stichting Surmang Europe op. Surmang is een regio in Kham, waar de kloosters van Trungpa Rinpoche stonden. Via de door haar opgerichte stichting zamelde zij succesvol geld in voor betere gezondheidszorg in de streek.

 

In de loop der jaren kreeg de stichting gemakkelijk toegang tot een grote gebied: de hele regio van Kham en de regio van Golok. Tevens kwam er meer zicht op andere noden dan alleen de gezondheidszorg. De fondsenwerving werd daartoe uitgebreid ten behoeve van (basis)onderwijs. Om te onderstrepen het werkterrein was verbreed, is in de geest van de Boeddhistische Shambhala-traditie een andere naam gekozen. Sinds 1 december 2008 heet Stichting Surmang Europe Stichting Gesar Fund cq. de Gesar Fund Foundation.

Ineke de Wit, de oprichtster (in memoriam)

Wie is Gesar?

Gesar van Ling

Het Gesar Fund is vernoemd naar Gesar van Ling, een legendarische Tibetaanse koning waarover in de hele Tibetaanse wereld, ook vandaag nog, verhalen worden doorverteld. Hij wordt gezien als een wedergeboorte van de Avalokitesvara, de bodhisattva van compassie en van Padmasambhava. Onbevreesd bevrijdde hij de mensen in Tibet, die gebukt gingen onder de terreur van agressie, hebzucht en angst, en schiep aldoende een ‘verlichte’ samenleving. Onder zijn bewind heerste welvaart en welzijn. Wijsheid en humaniteit bloeiden als nooit tevoren. Het Gesar Fund laat zich door Gesar van Ling’s daadkrachtige compassie en Shambhala-visie inspireren.