GEZONDHEIDSZORG

Bestrijding van Tuberculose (TB) was het eerste Gesar Fund gezondheid Gezondheidszorgsproject (2008). Ten gevolge van de grote aardbeving in april 2010 heeft het Gesar Fund dit project moeten stilleggen daar alle artsen in het gebied door de overheid naar het rampgebied werden gestuurd.
Hierop zijn we op zoek gegaan naar een project dat minder inzet van doctoren vroeg en dat is het Hepatitis bestrijdings project geworden.

FAMILY TO FAMILY

Het Family to Family project is voortgekomen uit het Project Armoedebestrijding (dat onmiddellijk na de zware aardbeving van april 2010 werd opgestart) en de actie Controle Bestedingen 2011. Het Family to Family project ondersteunt een groep van de armste nomadenfamilies uit de omgeving van het dorpje Dönda, nabij Yushu.

ONDERWIJS

Onderwijs voor kinderen is voor de inwoners van Kham (waaronder Surmang) en Golok geen gewone zaak. Het Gesar Fund sponsort in nauwe samenwerking met Khenpo Tsering, de abt van het Surmang klooster, en de Amerikaanse Könchok Foundation een onderwijsproject voor een wisselend aantal kinderen (100 tot 200). Zij krijgen gedurende tien maanden per jaar onderwijs (zeven dagen per week).

Criteria waaraan de projecten moeten voldoen

De projecten moeten binnen de doelstellingen van de stichting vallen. Het gaat om verbetering van gezondheidszorg, het bestrijden van armoede, het verbeteren van het onderwijspeil van de (armste) bewoners in de regio’s Kham (waaronder Surmang) en Golok in China.

  1. De projecten dienen financiëel transparant te zijn: in verslagen moet de besteding van gelden verantwoord worden.
  2. Voorzover mogelijk, dienen verslagen over projecten ook beeldmateriaal te bevatten.
  3. Het bestuur moet de mogelijkheid hebben zelf of via derden informatie in te winnen hoe de projecten ter plekke functioneren.- het bestuur dient de jaarrekeningen te publiceren.