Waar we helpen

De regio Kham

Geografie
De Tibetaanse Culturele Regio, het oorspronkelijk leefgebied van de Tibetanen, beslaat de regios Kham, Amdo en de Tibetaanse Autonome Regio in het Zuid-oosten van China.Het Gesar Fund verleent hulp in de regio Kham, met name in de streek rond de administratieve hoofdstad Yushu in het zuiden van de huidige provincie Qinghai. Yushu ligt op 3700 meter hoogte met lange koude en erg droge winters. De korte zomers zijn regenachtig. In 2010 telde Yushu ruim 120.000 inwoners. De Gesar General Store en het Gesar Community Centre liggen in Dönda (in het Chinees: Qingshuise), zo’n 60 kilometer boven Yushu.

Bevolking
In de regio Kham bestaat de bevolking voor 90% uit etnische Tibetanen; 60% daarvan zijn nomadische yak-, paarden- en geitenhoeders, 25% is boer, 15% bestaat uit monniken en mensen werkzaam in de bouw, de handel of de dienstensector. De afgelegen dorpen worden vooral in de winterperiode bevolkt, wanneer de nomaden terugkeren van hun traditionele nog hoger gelegen weiden.

Economie
De economische situatie van het gebied is zo slecht dat veel mensen het gebied verlaten om elders te gaan werken om vandaar geld naar hun families te sturen. Deze situatie moedigt ook jonge mensen aan het gebied voorgoed te verlaten. Deze ‘brain drain’ maakt de kans op verbetering van de economische situatie er niet beter op.

Armoede en hoge sterfte onder vrouwen en jonge kinderen gaan hand in hand, daar de medische zorg nauwelijks te betalen is. Bovendien ontstaan door de hoge sterfte onder de vrouwen, naast het grote menselijke drama, weer economische problemen.

Onderwijs
De weinige scholen zijn meestal kostscholen, waar de leermiddelen vaak nog heel primitief zijn en waar niet alle kinderen naar toe kunnen. Slechts 10% van de bevolking kan de eigen Tibetaanse taal lezen en schrijven.

Infrastructuur
De Chinese regering werkt hard aan infrastructuur als wegen en communicatiesystemen. Het idee is dat meer en betere infrastructuur zal leiden tot meer handel en meer ontwikkeling. In 1986 is zo een noord-zuid verbinding aangelegd naar Yushu County. Voor de mensen in de afgelegen gebieden heeft dit vooralsnog nog weinig verbetering gebracht qua gezondheidszorg, onderwijs en economie. Verbeteringen in levensomstandigheden zijn dus vooral beperkt tot de weinige steden. Ongeveer de helft van de dorpen heeft geen elektriciteit. Veel vervoer vindt nog plaats te paard. Veel wegen zijn nog onverhard.De medische zorg is in de steden geconcentreerd, waar minder dan 10% van de bevolking woont. Deze zorg is onvoldoende om in de behoefte te voorzien van de totale bevolking van dit ontoegankelijke gebied. De grootste gezondheidsproblemen hebben betrekking op chronische ingewandsinfecties, TBC, hepatitis, staar, zuigelingenzorg en chronische ziekten die te maken hebben met leven op grote hoogte. De sterftecijfers van kraamvrouwen en kinderen behoren tot de hoogste ter wereld.